|

du an cang ke ga

Nhiều dự án phải nhường chỗ cho cảng Kê Gà. Ảnh: Thiennhan
Chủ đầu tư các dự án yêu cầu bồi thường. Ảnh: Thiennhan

Phản hồi