|

A visitor poses next to a display of mock South Korean U.S.-made Hawk surface-to-air missiles and a mock North Korean Russian-made Scud-B ballistic missile, at the Korean War Memorial Museum in Seoul

Mô hình tên lửa Scud-B (giữa) của CHDCND Triều Tiên trưng bày tại
Bảo tàng chiến tranh Triều Tiên ở Seoul - Ảnh: Reuter

Phản hồi