|

le-cong-dinh

Các bị cáo (từ phải sang): Lê Thăng Long, Lê Công Định và Trần Hùynh Duy Thức
tại phiên tòa phúc thẩm (ảnh: TTXVN)

Phản hồi