1 Phản hồi cho “Viện Khổng Tử, rồi sao nữa?”

  1. Lê Việt says:

    Viện Khổng Tử, rồi sao nữa ?
    Tiếp theo là Viện Mao Tụt Lông nữa là đủ bộ cho một Việt nam khốn khổ này !!!

Phản hồi