|

pnnqvn2 (600×400)

Các vận động viên và thành viên của nhóm “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”. Nguồn: vnwhr.net
Các vận động viên và thành viên của nhóm “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”. Nguồn: vnwhr.net

Phản hồi