|

nguyen-phu-trong

Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri

Phản hồi