WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Anh Ba Sàm bị giam cùng tội phạm hình sự ‘đặc biệt nghiêm trọng’

Tin từ luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh cho hay, ông Vinh đang bị giam giữ cùng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, bị khởi tố về tội giết người. Ngoài ra người này cũng có biểu hiện tâm lý bất thường.

Tin này được chính ông Vinh nói ra trong buổi hỏi cung gần đây với sự có mặt của luật sư Hà Huy Sơn.

Sau đó, ông Sơn đã viết một kiến nghị đề nghị đổi người cùng giam cho thân chủ của mình. Bản kiến nghị được gửi tới Viện Kiểm Sát Nhân Dân tối cao, Giám thị trại giam B14 bộ Công an.

kiennghi-1kiennghi-2

Ông Nguyễn Hữu Vinh người khởi xướng và điều hành trang Ba Sàm trong nhiều năm đã bị bắt giữ ngày 5/5/2014 cùng cộng sự của mình là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Thời điểm bị bắt, ông Vinh đã thôi điều hành trang Anh Ba Sàm một năm trước đó. Ông Vinh cũng được cho là chủ nhân của trang Dân Quyền và Chép Sử Việt.

Theo cáo trạng, Ông Nguyễn Hữu Vinh đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 258 đã khiến nhiều cây bút Việt Nam vào tù, trong đó có nhà báo Trương Duy Nhất, nhà văn Phạm Viết Đào – người mới ra tù cách đây đôi tháng và vừa tiếp tục công việc viết blog của mình.

Đàn Chim Việt tổng hợp

Phản hồi