WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dạ Thảo Phương: Cùng nhà văn Bùi Ngọc Tấn chống lại cơn đau ung thư

Bui_Ngoc_Tan

Bùi Ngọc Tấn của “Chuyện kể năm 2000″.

Bùi Ngọc Tấn của “Biển và chim bói cá”.

Bùi Ngọc Tấn của “Rừng xưa xanh lá”.

Bùi Ngọc Tấn của những trang viết về chân dung một thế hệ “có một tuổi trẻ tuyệt vời, giàu có và cuối đời tay trắng!”.

Nhà văn từng phải trải qua 5 năm tù đày mà không hề có xét xử, bị tịch thu hơn nghìn trang bản thảo mà không được trả lại, 20 năm bị cấm viết, bị theo dõi đến từng trang nhật ký, và ngay cả khi được xóa án rồi vẫn bị ngăn cản đi làm, cả gia đình bị liên lụy…

“Một cuộc đời bình thường, khởi đầu đầy lý tưởng, rồi bị làm cho biến dạng đi”, như ông từng nói về nhân vật Tuấn trong “Chuyện kể năm 2000″.

Nhưng dẫu vậy, ông vẫn luôn là con người của trong trẻo, của hiểu biết và yêu thương. Tự trọng và khiêm nhường.

Ông đang bị ung thư, bị hành hạ bởi những cơn đau mà bản thân nhà văn “không biết diễn tả bằng lời thế nào”.

Ông đang cần dùng đến nhiều loại thuốc đắt đỏ, đặc biệt là với hoàn cảnh sống rất thanh bạch của ông và gia đình.

Nếu bạn cũng như tôi, yêu mến, kính trọng văn chương của ông, nhân cách của ông, tự nguyện muốn thể hiện tình cảm ấy một cách thiết thực bằng việc chia sẻ với ông cơn đau bệnh tật này, bạn có thể chuyển tiền về tài khoản của nhà văn:

- Tài khoản VND:

Bùi Ngọc Tấn

0031000306594 – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.

- Tài khoản USD:

Bùi Ngọc Tấn

0031370284444 – Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Hai Phong Branch.

SWIFT: BFTV VNVX003

- Tài khoản EUR

Bùi Ngọc Tấn

0031140138210 – Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Hai Phong Branch.

SWIFT: BFTV VNVX003

Bạn cũng có thể share thông tin này để những bạn đọc yêu mến nhà văn có thể cùng bạn sát cánh bên ông.

Xin cảm ơn bạn.

Nguồn: FB Dạ Thảo Phương

———

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nhà văn Bùi Ngọc Tấn ở đây

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Ng%E1%BB%8Dc_T%E1%BA%A5n

Phản hồi