WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam tiếp xúc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Chiều ngày 21.11.2014 tại Sài Gòn, các thành viên MLBVN gồm blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Mẹ Nấm và facebooker Dương Lâm đã có buổi gặp gỡ với đại diện LSQ Mỹ ông Charles Sellers – trưởng phòng chính trị, ông Garrett Harkins, bà Betsy Allens để tiếp tục chiến dịch CTMB (We Want To Know).

Đây là một trong những nỗ lực tiếp theo của MLBVN để thúc đẩy chiến dịch CTMB sau khi văn phòng Quốc hội, ban Dân nguyện tại HN và văn phòng Quốc Hội phía Nam vào ngày 15/10/2014 đã từ chối nhận bản Yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô 1990.

Các thành viên của MLBVN trao bản yêu cầu  bạch hoá Mật nghị Thành Đô để LSQ tham khảo

Các thành viên của MLBVN trao bản yêu cầu
bạch hoá Mật nghị Thành Đô để LSQ tham khảo

Đại diện MLBVN trình bày mục tiêu của chiến dịch là bày tỏ quyền được biết và yêu cầu sự minh bạch trong các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên thay vì trả lời công dân thì cơ quan chức năng đã sử dụng bạo lực và đóng cửa văn phòng Quốc hội phía Nam.

MLBVN cũng bày tỏ rằng bên cạnh những nỗ lực tranh đấu của người Việt Nam là chính, sự hỗ trợ quốc tế – đặc biệt là từ phía chính phủ các nước – cũng rất cần thiết. Nhân dịp này, các đại diện MLBVN cũng đã cùng trao đổi, thảo luận với các đại diện của Lãnh sự quán Hoa Kỳ về việc nghiên cứu cách thức trao yêu cầu cho Quốc hội Việt Nam qua con đường ngoại giao.

tmp-danlambao

Đại diện LSQ, ông Charles chia sẻ rằng việc quan tâm và ủng hộ việc thúc đẩy việc cải thiện nhân quyền bằng các hình thức ôn hòa như bày tỏ quyền tự do ngôn luận, quyền được biết nằm trong những mối quan tâm của Mỹ. Phía Sứ quán hy vọng những nỗ lực thúc đẩy sự cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam sẽ sớm có những kết quả tốt đẹp.

Bên cạnh đó, ba đại diện Lãnh sự quán cũng bày tỏ sự quan tâm tới tình trạng an toàn của các nhà hoạt động sau khi nghe các thành viên MLBVN trình bày về những cách thức khác nhau đã được sử dụng để đàn áp người dân tại Việt Nam, tình trạng bị trấn áp của những người tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, cũng như toàn bộ câu chuyện bị đối xử bạo lực của blogger Nguyễn Hoàng Vi.

Theo MangluoibloggerVN

Phản hồi