|

viet an cap vat

Bức ảnh chụp lại biển cấm ăn cắp vặt viết bằng tiếng Việt tại một cửa hàng ở Nhật.
------------
Xem thêm: Biển cấm ăn cắp vặt bằng tiếng Việt ở Nhật Bản.
viet ham an

Phản hồi