WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?

denews-pytanie

Một người bạn trẻ hỏi tôi: “Gần bốn mươi năm đã trôi qua, chúng ta nên giữ hay nên bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư?”.
Tôi trả lời lập tức, không một chút do dự: “Phải giữ Ngày Quốc Hận để cứu nước. Phải Hận mới có đấu tranh”. Dưới đây là giải thích của tôi với người bạn trẻ.

Chữ Hận có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất, hận là thù hận, là căm hận, là oán hận; nghĩa thứ hai là ân hận, là hối hận. Trong cả hai nghĩa ấy, chúng ta phải xem Ngày 30 Tháng Tư là Ngày Quốc Hận. Bởi vì ngày ấy là Ngày Đại Tang cho cả dân tộc Việt Nam, dù ở phe thắng hay ở phe bại”.

Cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt nói: “Ngày 30 Tháng Tư có một triệu người vui, đồng thời cũng có một triệu người buồn”. Ý ông Kiệt là kẻ thắng trận thì vui, kẻ bại trận thì buồn”.

Tôi nói chính xác hơn: “Ngày 30 Tháng Tư là ngày bọn bán nước, buôn dân thì vui; người yêu nước, thương dân – dù thắng hay thua – đều buồn”.

Sau ngày 30 Tháng Tư, người cộng sản gọi là ngày chiến thắng hay ngày thống nhất Đất Nước. Nhưng ngày đó lại là dịp để một người yêu nước ở phía thắng trận như bà Dương Thu Hương có cơ hội nhìn thấy một chế độ man rợ nhờ xảo quyệt, dối trá, lừa đảo, tàn bạo mà chiến thắng một nền văn minh. Bà Dương Thu Hương đã ngồi xuống vệ đường và ôm mặt khóc.

Trong dòng nước mắt ấy chan hòa nỗi oán hận bọn lãnh đạo đánh lừa mình và ân hận vì đã xem đồng bào Miền Nam là ngụy, là kẻ thù cần tiêu diệt. Nếu những tướng lãnh cộng sản trong cuộc xâm lăng Miền Nam có lòng yêu nước, có nhận thức sớm sủa như nhà văn Dương Thu Hương thì đã quay trở lại Miền Bắc để tiêu diệt bọn đầu nậu bán nước buôn dân ở Bắc Bộ Phủ rồi.

Chúng ta đang được đọc những bài viết của những chiến binh cộng sản từ cấp Tướng có lương tri và lòng yêu nước trở xuống, từng hy sinh xương máu để mong Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, càng ngày càng công khai bày tỏ nỗi oán hận bọn lãnh đạo dùng chiêu bài chống ngoại xâm, nhưng thực chất là dâng hiến Đất Nước cho Trung Cộng. Những bài văn, bài thơ “Tạ Tội với Miền Nam” từ những người trót đi theo con đường cộng sản cũng đủ chứng tỏ họ ân hận. Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã dành cả cuộc đời của mình cho “lý tưởng cộng sản”, vượt Trường Sơn để “Chống Mỹ Cứu Nước”, rồi cuối cùng uất hận than: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”. Ông Bùi Minh Quốc không còn ôm niềm hãnh diện xưa khi nói đến hai chữ “Đảng Ta”, nên bây giờ ông gọi là “Đảng Nó”. Nếu tất cả những ai đã rủi chiến đấu dưới lá cờ cộng sản mà biết ăn năn, hối hận, oán hờn như ông Bùi Minh Quốc thì chắc chắn cái đảng cộng sản phải tiêu vong.

Còn người ở phía thua trận mà có lương tri và có tinh thần trách nhiệm đối với nước (nước Việt Nam Cộng Hòa) thì phải ân hận, sám hối. Dù ở địa vị lớn hay bé, dù nhiều dù ít, chính mình đã không hết lòng hết sức chống lại cái chủ nghĩa man rợ để nước bị rơi vào tay bọn vô đạo. Nếu là người lãnh đạo chính trị thì phải hối hận vì đã không đoàn kết với nhau để chiến thắng quân xâm lược. Nếu là người lãnh đạo tôn giáo từng đấu tranh (!) để gây nên bất ổn ở hậu phương nhằm lật đổ nền Cộng Hòa ở Miền Nam càng phải ân hận hơn ai hết. Ân hận để sám hối, để chấm dứt trò buôn thần bán thánh làm nhơ nhớp tôn giáo. Nếu là người trí thức mơ hồ về chủ nghĩa cộng sản bất nhân thì phải hối hận về sự ngu dốt của mình đã một thời nằm vùng tiếp tay cho cộng sản. Sau Tháng Tư năm 1975, nếu kẻ nào đã trót dùng danh nghĩa kháng chiến phục quốc mà “treo đầu heo, bán thịt chó” (chữ của nhà văn Dương Thu Hương) làm ô danh chính nghĩa chống Cộng thì cũng nên biết ân hận để công khai thú tội trước đồng bào. Chỉ có ân hận, sám hối mới mong xóa được tội lỗi.

Hồ Chí Minh lưu manh, dùng chiêu bài “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” để đánh lừa người yêu nước. Khi tất cả vào tròng rồi, hắn đã dựng lên bộ máy cai trị “chuyên chính vô sản” để đưa bọn vô học lên ngôi. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cả một đời phục vụ cộng sản, cuối cùng đã than: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”. Đúng thế! Bọn vô học chắc chắn không có tầm nhìn xa, lại tự hào được ngồi trên đầu thiên hạ, nên coi dân như thú vật: “Cho nói mới được nói; cho ăn mới được ăn; cho sống mới được sống; bắt chết thì phải chết”. Hậu quả: Hèn với giặc, ác với dân. Đất Nước tiêu vong!

Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không phải là đảng chính trị dùng sự độc tài như Lý Quang Diệu ở Tân Gia Ba, như Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, như Phác Chính Hy ở Nam Hàn, để dần dần đưa đất nước đến dân chủ. Đảng CSVN là một đảng cướp tệ hại hơn cả Thực dân ở bất cứ thời đại nào. Không những chúng ngang nhiên cướp công lao giành độc lập của toàn dân, cướp tài sản của đồng bào, bóc lột công nông tận xương tủy, dâng đất đai của tổ tiên cho kẻ thù truyền khiếp, chúng còn biến nền đạo đức truyền thống của dân tộc trở nên suy đồi trong chủ trương con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, anh chị em đấu tố lẫn nhau. Tất cả những góp ý, kiến nghị với lời lẽ chân tình, tha thiết của tầng lớp trí thức, của lão thành cách mạng “dâng lên” Đảng, bị chúng xem như giấy lộn, đều bí ném vào sọt rác.

Một bọn cầm quyền cương quyết nhắm mắt nhắm mũi đưa đất nước tiến lên “Xã hội chủ nghĩa”, mặc dù nhân loại đã đào thải, mặc dù chúng chẳng biết hình thù “Xã hội chủ nghĩa” là cái quái gì. Chúng trắng trợn làm tay sai cho bọn bành trướng phương Bắc để giữ địa vị độc tôn. Hễ ai đòi độc lập, đòi tự do là chúng ra lệnh côn đồ đánh đập, bỏ tù. Nòi giống Việt đang bị “Hán hóa” là điều quá rõ ràng.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: “Liệu người Việt Nam có chấp nhận nòi giống mình bị tận diệt hay quyết tâm bảo tồn nòi giống?”.

Nếu ai chấp nhận nòi giống mình bị tận diệt thì cứ việc “chăn gối” với bọn cầm quyền cộng sản.

Nếu ai muốn bảo tồn nòi giống thì hãy xem bọn cầm quyền cộng sản hiện nay là kẻ thù số một. Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh triệt để, quyết liệt một mất một còn; chứ không thể tương nhượng. Bởi vì bọn cầm quyền này không phải là người Việt Nam. Bọn cầm quyền này còn độc ác, tàn bạo, dã man hơn cả bọn “Hồi Giáo quá khích IS”. Cuộc chiến đấu chống lại bọn “Quỷ Đỏ Vô Thần Cộng Sản” là cuộc chiến đấu thần thánh. Cho nên trước đây tôi đã kêu gọi Thánh Chiến mà nhà báo Bùi Tín cáo buộc tôi mắc bệnh tâm thần, là một thằng điên.

Bạn hỏi tôi rằng nhân dân ta đã bị cộng sản tước hết khí giới thì lấy gì để đấu tranh bạo lực một mất một còn ư? Xin thưa: Hãy lấy nhục thân để làm vũ khí.

Người có tín ngưỡng mãnh liệt vào tôn giáo của mình thì đâu còn tiếc tấm thân? Người Phật tử nếu chết thì được về cõi trung ấm, về Niết bàn. Con Chiên Thiên Chúa nếu chết thì được về Thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa Trời. Ngay cả người thờ Đạo Ông Bà nếu chết thì được về với Tổ Tiên còn hơn sống lây lất với Quỷ? Đó là cái chết vinh hơn sống nhục! Hãy tùy tâm mà chọn lựa!

Không lẽ 87 triệu con người cam chịu để cho 3 triệu con quỷ biến mình thành thú vật? Hiện đang có 90 ngàn công nhân xuống đường rồi đó. Tất cả các trang mạng, những đài phát thanh dân chủ còn chờ gì nữa mà không thổi bùng ngọn lửa căm hờn “Tự Do Hay là chết” để thúc đẩy toàn dân đứng lên?

Hỡi những nhà trí thức! Hỡi những “cách mạng lão thành”! Hỡi những Chiến sĩ anh hùng!

Chỉ có bọn thương nữ mới “bất tri vong quốc hận” mà cứ mải mê với khúc “Hậu Đình Hoa”. Còn nòi giống Lạc Hồng của Bách Việt đang dần dần bị xóa sổ (tệ hơn cà mất nước), quý vị có biết hay chăng? Xin hãy biến nỗi Thù Hận này thành hành động để tiêu diệt loài Quỷ Đỏ trước khi quá muộn! Xin quý vị hãy cùng nhau viết ra lời hiệu triệu quốc dân phải liều mình bước vào Cửa Tử để Sinh Tồn.

Ngày Ba Mươi Tháng Tư là Ngày Rửa Hận để xóa sổ chế độ bạo tàn.

Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu Dân Tộc!
Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu Tổ Quốc!

Ngày 5 Tháng Tư, năm 2015.

© Đàn Chim Việt

23 Phản hồi cho “Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?”

 1. Thích Nói Thật says:

  Thế nào là “Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4″ ?

  Không nên tổ chức kỷ niệm?
  Không biểu tình biểu dương lực lượng?
  Không hô hào chống csvn độc tài đảng trị nữa?

  Một tựa đề bài viết hơi bị kỳ cục

  Tôi cũng đồng tình như bạn ĐỘC GIẢ ĐCV, “nhận thấy hồi này tin tức cập nhật và cả các comments của ĐCV có hơi chậm trễ”. Có điều gì không được ổn?

 2. ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG says:

  ” Điếc không sợ súng ” . Thế mà hay, súng kề mang tai bắn chẳng nghe thấy đách gì can chi mà phải sợ súng ? Ngay chính nhân vật có uy tín, giáo sư viện trưởng một viện nguyên tử nổi tiếng cũng đã phải sác minh : chất phóng xạ này có khả năng ” chiếu xạ ” ( phóng xạ ? ) 2,5 mSv / giờ ( trong một giờ thôi nghe ), nghĩa là trong một năm 365 ngày nó chiếu xạ : 365 x 24 giờ x 2,5 = 21. 900 mSv, trong khi đó ông lại cho ta biết cơ thể con người ta chỉ chịu đựng, vô hại, với độ chiếu xạ 1mSv/ năm ( trong một năm thôi nghe, lý do tại sao xạ trị ung thư phải cách nhau tối thiểu 6 tháng ) . Như thế với độ chiếu xạ trong trường hợp tới 21.900 mSv / năm nó có tác hại như thế nào, mà ta coi thường ? . Nên biết khi nhiễm xạ nhẹ, quá mức chịu đựng 1mSv/năm, triệu chứng đầu tiên cơ thể sẽ phản ứng lại bắng cách nôn mửa, mêt mỏi vv… tưởng nhiễm cảm cúm cạo gió sức thuốc, đỡ khỏi, tưởng vậy là xong, biết đâu năm ba tháng, năm sau ung thư mới phát ra, lúc đó hối không kịp, chỉ còn nước khăn gói chuẩn bị đi thăm ông bà ! . Xin đừng giỡn mặt tử thần .

 3. ĐỘC GIẢ ĐCV says:

  Đàn Chim Việt | Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
  Jun 18, 2014 – Đàn chim Việt – Liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh, video về “Đàn chim Việt” nhanh, chính xác, đầy đủ nhất . – ĐỘC GIẢ ĐCV say : Chúng tôi không tin như vậy, vì ĐCV cứ thử click vào dòng : ” Đàn Chim Việt | Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ” : sẻ hiện ra tin tức từ 2013 ? . Độc giả chúng tôi nhận xét thấy hồi này tin tức cập nhật và cả các comments của ĐCV có hơi chậm trễ, vậy ý kiến ĐCV thử rà soát lại xem .

 4. TH says:

  Mọi người làm cách mạng mà luẩn quẩn và ấu trĩ thế thii làm sao thành công. Những gì đã qua rồi thì hãy tạm gác lại. Biết thì biết để hành động, chứ không phải biết để rồi ngồi than vãn… mà than vãn trong cái tình thế này chẳng ích gì đâu. Làm cách mạng là phải nhanh nhậy trong tình thế hiện thực… Tập trung giải quyết những vấn đề trong hiện thực. Muốn vậy, thì phải mở rộng liên minh hợp tác, thậm trí trong tình thế bắt buộc, phải biến kẻ thù thành đồng minh… để cùng nhắm vào một mục tiêu nổi cộm nhất…

 5. Thức tỉnh says:

  Không có 30 tháng tư , người việt đa số ít học sống tại miền bắc và những vùng cs và xôi đậu làm sao thấy được cái xảo trá của cs .

  Nhưng gọi là quốc hận , mối hận của đất nước dân tộc như hận đồ bàn thì hình như không chỉnh lắm . MN thua MB thì MN có nên hận hay không ? Kẻ thắng thì làm vua kẻ thua thì hận có đúng không ?

  Như vậy , người VNCH hận cs vì thua cs ! Sao gọi là quốc hận ? Cho dù cs manh tâm dâng hiến cả nước Việt cho CSQT , nhưng đấy là hậu hoạ sau này , không nhằm thời điểm 30 tháng tư .

  Vì danh xưng mơ hồ Quốc hận , nên nó không tác động lên tinh thần gọi là cứu nước nhằm giải thể chế độ cs độc tài .

  Nhưng chính xác nó là ngày chấm dứt chiến tranh quốc cộng giữa MN và MB kéo dài xem như 20 năm . Tai hoạ cs là tai hoạ chung của cả một dân tộc , cs thống trị toàn bộ VN đàn áp nhân dân , thì mọi người phải đồng lòng mà lật đổ . Không đồng lòng lật đổ thì ráng chịu , có gì mà phải hận .

  Phải nói rằng , 30 tháng tư 75 Cộng Sản cướp chính quyền Miền Nam cũng như tháng 9 năm 1945 cs đã cướp chính quyền Trần trọng Kim .

  Cướp chính quyền , khác với cướp nước hoặc bán nước . Nên cái tội cs cướp chính quyền nó nhẹ hơn tội độc tài khát máu , lường gạt dân tộc bán đứng một dân tộc cho ngoại bang .

  Vì vậy , nên gọi 30 tháng tư là Tháng tư Đen của người Miền Nam , hay ngày Cộng Sản MB cướp chính quyền VNCH Miền Nam theo chế độ tự do dân chủ .

  Chỉ một chử ” Cướp ” là đủ để nói lên tất cả đúng sai , cần gì phải ” Hận ” !

 6. Trực Ngôn says:

  Trích; “Cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt nói: “Ngày 30 Tháng Tư có một triệu người vui, đồng thời cũng có một triệu người buồn”. Ý ông Kiệt là kẻ thắng trận thì vui, kẻ bại trận thì buồn”.
  Tôi nói chính xác hơn: “Ngày 30 Tháng Tư là ngày bọn bán nước, buôn dân thì vui; người yêu nước, thương dân – dù thắng hay thua – đều buồn”.
  Sau ngày 30 Tháng Tư, người cộng sản gọi là ngày chiến thắng hay ngày thống nhất Đất Nước. Nhưng ngày đó lại là dịp để một người yêu nước ở phía thắng trận như bà Dương Thu Hương có cơ hội nhìn thấy một chế độ man rợ nhờ xảo quyệt, dối trá, lừa đảo, tàn bạo mà chiến thắng một nền văn minh. Bà Dương Thu Hương đã ngồi xuống vệ đường và ôm mặt khóc
  “.

  Kính thưa cụ Đặng Văn Âu

  30.4. là “Ngày Quốc hận” hay là “Ngày Hành trình tự do” cũng chỉ là “ngôn từ” và có chung cùng mục đích là “kỷ niệm ngày VNCH rơi vào tay bọn CSVN“, một tập đoàn buôn dân bán nước, ta sai của CS-TQ!

  Vì vậy tôi thiết nghĩ, cứ đến ngày 30.4. thì NVHN, nạn nhân của CSVN, hãy tổ chức biểu tình lên án CSVN, trong đó bao gồm cả những người “Quốc hận” và “Hành trình tự do” với biểu ngữ của mình, cùng chung một ý chí chống cộng và quyết tâm giải trừ chế độ CSVN là OK!

  Cần gì phải đặt câu hỏi “vớ vẩn”: “Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?

  Hận thù, rửa hận, hận thêm chồng chất
  Giải trừ CSVN thì đất nước mới hồi sinh!

  • tim says:

   Đã gọi HCM là ác quỉ mà còn tử tế gọi tên thủ tướng này thủ tướng kia nói! Mất nước, bỏ chạy là phải. Chống cọng kiểu đó chờ khi nào biến thành Tàu vẫn còn chống.

 7. NON NGÀN says:

  NGUYỄN THÁI HỌC

  Nói đến Nguyễn Thái Học
  Ta luôn luôn ngậm ngùi
  Bậc anh hùng ái quốc
  Để tiếng thơm muôn đời

  Bạt ngàn lòng yêu nước
  Thành nhân điều trước tiên
  Dẫu khởi nghĩa thật bại
  Vạn đời cứ thành công

  ĐẠI NGÀN
  (08/4/15)

Phản hồi