WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Úc châu xuống đường vận động cho Nguyễn Viết Dũng

11164827_975178562515843_5979810917911305684_n

Song song với việc vận động xin chữ ký cho Chiến Dịch Nhân Quyền 2015, Úc châu bắt đầu xuống đường xin chữ vận động trả tự do cho Nguyễn Viết Dũng. Thỉnh nguyện thư sẽ được gởi đến Ngọai Trưởng Úc bà Julie Bishop nói lên sự quan tâm của người Việt chúng ta.

Nhân dịp biểu tình 30-4-2015 tại Canberra, 10 anh chị mặc áo “we are one” đã theo đòan xe từ Melbourne đi Canberra biểu tình. Được sự đồng ý của Ban Tổ Chức các anh chị đã đồng lọat xin chữ ký trên 4 xe bus phát xuất từ Melbourne sau đó các anh chị lại tiếp tục xin chữ ký trong cuộc biểu tình.

14082_975181479182218_2848954756681803236_n

Trên 600 chữ ký cho Nguyễn Viết Dũng đã thu được trong lần này. Một số người đã ký cho Chiến Dịch Nhân Quyền 2015 nên số chữ ký thu được chỉ ước chừng 400 chữ cho Chiến dịch.

Trên 900 chữ ký và người từ Việt Nam cũng đã ký tên online

Xin mời các Quý vị chưa ký cùng ký với chúng tôi.

Theo Chương Trình vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 30-4-2015 sẽ có Đêm Thắp Nến cho Nhân Quyền trước Quốc Hội Tiểu Bang Victoria Úc và 7 giờ tối cùng ngày sẽ có một lễ tưởng niệm tại Dandenong chúng tôi cũng đã thu xếp để xin chữ ký.
Ngày 9-5-2015, Khối 8406 sẽ xuống đường vận động cho cả hai chiến dịch.

Ngày 17-5-2015, Cộng đồng Victoria sẽ cùng SBTN Úc châu tổ chức 1 buổi văn nghệ ngòai trời có ca sỹ Hùynh Phi Tiễn tham dự với sự đóng góp của các ca sĩ Melbourne và Sydney. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Cộng đồng Victoria để vận động cho cả hai chiến dịch.

Ngòai ra chúng tôi cũng đã và sẽ liên lạc với nhiều Hội Đòan để đứng ra xin chữ ký cho Nguyễn Viết Dũng.

27-4-2015

Nguyễn Quang Duy

 

Phản hồi