WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ukraine nhìn nhận chính quyền cộng sản lãnh đạo đất nước từ 1917- 1991 là tội phạm

Nga đang dung những biểu tượng của thời Liên Xô để thao túng miền Đông Ukraine

Nga đang dung những biểu tượng của thời Liên Xô để thao túng miền Đông Ukraine

Ngày 15 tháng Năm 2015, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã ký một điều luật cấm sử dụng mọi hình tượng, mọi luận điệu tuyên truyền của thời cộng sản trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Như vậy, dưới điều luật này, chính quyền cộng sản lãnh đạo đất nước từ năm 1917 đến 1991 bị nhìn nhận như là tội phạm. Tất cả những biểu tượng phải loại bỏ, những hình tượng về Cách mạng Bolshevik, về Lenin, Staline và thời kỳ Soviet còn lại trên lãnh thổ Ukraine phải đập bỏ hết.

Theo điều luật này Ukraine cũng khôi phục danh dự, tôn vinh những cá nhân và những nhóm tổ chức tự phát bí mật đứng lên chống lại chính quyền Soviet trong thời kì từ 1917 đến 1991. Điều luật này cũng áp dụng cho cả thời kì Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II.

Điều luật này quyết định lấy ngày 8 tháng Năm hằng năm là ngày Hòa hợp và Tưởng nhớ những người hy sinh trong Thế chiến II, không sử dụng cụm từ “Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại” như Liên Xô đã dùng trước đây và Nga đang sử dụng hiện nay.

Tượng Lenin tại Ukraine bị dân chúng mang ra diễu cợt

Tượng Lenin tại Ukraine bị dân chúng mang ra diễu cợt

Việc loại bỏ tất cả những gì liên quan tới thời Soviet sẽ tạo thuận lợi để đưa đất nước gần với giá trị của Âu châu hơn, nhân bản hơn. Gần đây, dân Ukraine nhận ra rằng điện Cẩm Linh đang sử dụng những mánh khóe, tự tâng bốc công lao, thêu dệt những huyền thoại về Thế chiến II, về “Cuộc chiến Vệ quốc Vĩ đại” để thao túng mâu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

Nga phản ứng khá gay gắt trước đạo luật mới của Ukraine.

© Trần Gia Hồng Ân
© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Ukraine nhìn nhận chính quyền cộng sản lãnh đạo đất nước từ 1917- 1991 là tội phạm”

 1. Minh Đức says:

  Đây là một nỗ lực của Ukraine nhằm củng cố cho sự độc lập của mình với Nga. Nếu đọc sử của Ukraine thì thấy Ukraine có thời kỳ bị Nga đô hộ và đồng hóa. Ukraine bị đồng hóa đến mức có một số người Ukraine trở thành nghệ sĩ danh tiếng ở Nga. Trong quá khứ, Nga đã từng ngăn cản cho Ukraine duy trì tiếng nói riêng để Ukraine không thể nuôi tinh thần độc lập được. Ukraine bị sáp nhập vào Liên Bang Xô Viết do một nhóm người Urkaine theo đảng Bô Sê Vích đã giết hết các phe khác của Ukraine để thành lập nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Ukraine, rồi chấp nhận nước Cộng Hòa này là một thành viên của Liên Bang Xô Viết.

 2. Lê Kiên says:

  Tôi rất mong đợi sự đóng góp của các nhà cộng sản vn lão thành của ban Tuyên huấn hay của các đ/c DLV tại đây !

 3. NÓI VỀ SỰ NGU DỐT THỨ 15 CỦA KARL MARX : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ KHOA HỌC

  Marx quan niệm lịch sử xã hội loài người như một sự quay vòng lớn, đó hoàn toàn là sự ngu dốt. Bởi vì xã hội cũng như một sinh vật sống, chỉ có phát triển đi tới mà không bao giờ thụt lùi trở lại các giai đoạn quá khứ. Giống cái cây hay con vật chỉ phát triển lên cho đến chết, không bao giờ trở lại cái mầm cây cũ hay trở lại cái phôi sinh cũ.

  Marx quan niệm xã hội trước tiên là xã hội cộng sản nguyên thủy, cho nên sau chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ quay lại xã hội cộng sản như xưa nhưng mới hơn và ông gọi đó là xã hội cộng sản khoa học. Có một số người có trình độ nhận thức nông cạn, tin đó là đúng, nên cũng nghĩ xã hội CS tương lai mà Marx nói là xã hội CS khoa học. Thật là bé cái lầm, chữ khoa học ở đây Marx hiểu không phải theo nghĩa khoa học thực nghiệm khách quan, mà chỉ ăn ké hay dựa vào sự mê tín đối với lý thuyết biện chứng luận của Hegel.

  Ai cũng biết sự phát triển xã hội từ hoang dã đi lên các giai đoạn về sau là do những phát minh về khoa học kỹ thuật, về văn minh văn hóa của con người. Không hề có cái gọi là xã hội cộng sản nguyên thủy như Marx nói mà chỉ có xã hội con người nguyên thủy. Chữ CS là do Marx gán vào một cách giả tạo, có ý đồ sai trái mà nhiều người cứ tin là thật. Nói chung không bao giờ có cái gọi là “chế độ hay xã hội cộng sản”, vì nó hoàn toàn trái với sự sống độc lập tự nhiên khách quan của mỗi cá nhân con người.

  Hơn thế, kinh tế và xã hội cũng chỉ là một trong các hoạt động muôn màu của mỗi cá nhân con người, không bao giờ là hoạt động duy nhất của toàn xã hội. Kinh tế hóa toàn diện hay vật chất hóa toàn diện xã hội con người chỉ là giấc mơ điên khùng và ngu dốt của Các Mác. Từ đó khái niệm xã hội chủ nghĩa theo Marx chỉ kiểu là kinh tế tập thể, kinh tế đàn bầy, nó là sự thoái hóa, sự vô lý mà không phải sự phát triển đi lên của xã hội, nói cách đích thực hơn, nó là quan điểm phản động mà không phải quan điểm cách mạng của Mác, vì nó đi ngược lại với sự phát triển tự nhiên của lịch sử xã hội.

  Nên chủ nghĩa xã hội đích thực là sự quan niệm trong nội tâm, làm phát sinh ra mối quan hệ nhân ái, nhân bản tốt đẹp giữa người và người, hoàn toàn không phải là sự tổ chức tuyệt đối giả tạo bên ngoài. Bởi nếu mỗi cá nhân đều không có ý thức xã hội đích thực, không có tình thương yêu đồng loại đích thực, không bất kỳ hình thức tổ chức xã hội nào bên ngoài lại có ý nghĩa hay giá trị xã hội đích thực được.

  Mác không nghĩ đến cái bên trong là ý thức, nhận thức của côn người mà chỉ cho đó hoàn toàn vật chất, và nhằm thế vào đó một sự tổ chức chặt chẽ của xã hội bên ngoài theo lối chuyên chính vô sản, và được ông ta mệnh danh là chủ nghĩa xã hội. Kết quả toàn xã hội trở thành một bầy cừu, một sự hoạt động theo kiểu trại lính, hoàn toàn tuân thủ rập khuôn như một đơn vị kinh tế hoàn toàn máy móc cá nhân và chịu mọi sự chi phối của các tập đoàn, phe nhóm cầm quyền.

  Mác hoàn toàn không nghĩ tới điều đó mà cho rằng kinh tế xã hội chủ nghĩa như ông ta quan niệm là giai đoạn đầu của kinh tế cộng sản trong bước phát triển tiếp theo. Ông ta không thấy được kinh tế phát triển chủ yếu là do phát triển trí tuệ, phát triển khoa học, không phải hoàn toàn thuần nhất là sức lao động cơ bắp hay vật chất cùa con người. Mác cho rằng đấu tranh giai cấp và lao động cơ bắp là động lực chính yếu làm cho kinh tế và lịch sử phát triển, đó quả hoàn toàn là sự ngu dốt mà bản than Mác không ngờ tới.

  Nên nói tóm cái gọi là chủ nghĩa xã hội cũng như chủ nghĩa cộng sản, hay xã hội XHCN và xã hội CSCN của Mác là cái hoàn toàn không thực chất, phi ý nghĩa và hoàn toàn giả tạo mà Mác đã quan niệm. Bởi vì nó không thể có trong thực tế mà chỉ là sự tưởng tượng thuần túy. Nói khác đó chỉ là sự ép uổng giả tạo, sự cường điệu không có thật, nên không thể nào thực chất hay xây dựng nên được.

  Thật ra sự phát triển xã hội loài người chỉ có một mà không có hai con đường. Mác chặn bít con đường đúng khách quan và lùa nhân loại vào con đường sai, giả tạo bằng hình thức chuyên chính độc tài, đó là sự sai lầm tai hại hay là trách nhiệm tội lỗi của Mác. Bởi nếu phát triển tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ đầu của nó giống như cái cây đang có nhiều sâu đục, đang có nhiều cánh lá héo khô, thay vì chỉnh đốn, cải thiện nó, Mác lại muốn đốn tận gốc nó và thay vào đó một loại bon sai, một loại cây khô hay ghép cành giả tạo, thì quả là sự ngu dốt không thể nào nói hết được.

  Thực chất kinh tế tư bản chủ nghĩa chỉ có hai nguyên tắc hay hai nguyên lý phát triển duy nhất : áp dụng hay đưa vào thực hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và áp dụng hệ thống quản lý khoa học các mặt liên quan với nó trong xã hội. Nghĩa là một xã hội hoàn toàn phát triển tự do, nền kinh tế phát triển tự do theo sự phát triển lịch sử của loài người, không có sự cài đặt cứng nhắc nào trước về chương trình kế hoạch chủ quan tùy tiện như Mác muốn làm. Đấy tính cách phản động, tính cách ngu dốt, hay tính cách phản tự nhiên trong quan điểm chính trị xã hội của Mác, nói chung chính nó là như thế.

  Võ Hưng Thanh
  (17/5/2015)

Phản hồi