1 Phản hồi cho “Vùng Đánh Bắt thiên triều qui định cho Ba Đình”

  1. TT says:

    Tranh hí hoạ thật là tuyệt diệu!
    Hai chữ ” Đánh Bắt” đựợc công an nhân dân triệt để thi hành theo lệnh của đảng ( công sản Việt Nam)Việt cộng: ” Còn đảng còn mình ( công an)”!

Phản hồi