WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày hốt hụi của bác

Ngày hốt hụi của bác

Ngày hốt hụi của bác

4 Phản hồi cho “Ngày hốt hụi của bác”

 1. Norris Le says:

  Ảnh họa này còn nhẹ hơn những tấm hình chụp, cho thấy một ông già xương xẩu, ngồi sụp xuống đất, kéo cổ từng bé gái 9 hay 10 tuổi bú vào mồm các cháu. Trông khiếp và dơ bẩn, thô tục quá. Vấn đề là ai đã chủ trương dâng hiến con cháu tuổi thiếu nhi của mình cho ông già đó ? Đảng CSVN ? – Đạo đức của một chủ tịch nước đây chăng ? Ai kêu gọi phải học tập và làm theo đạo đức này? Xã hội sẽ ra sao?

 2. Hồ Âm Mao says:

  Nhìn hình cháu bé gái sợ vãi đái ra, tôi cảm thấy tội nghiệp cho chúng quá!!! Hồ chí minh đúng là con dê già, “Trẻ không tha, Già không bỏ, Nhỏ nhỏ cũng làm luôn!!!”

 3. Johnny says:

  GIÀ HỒ CỐ TẬT ẤU DÂM…

  Già Hồ cố tật ấu dâm,
  Thương thiên bại lý, tà tâm để đời.

  Johnny, USA.

 4. Hơn 90 triệu người, mà thành phần gọi là đảng viên đảng cộng sản thì chỉ có hơn 5 triệu. Trong số 5 triệu người ấy thì có đến 3 triệu người là những thành phần cũng bất mãn với Đảng như những người dân thường. Thế nhưng tại sao? Tại sao ? Tại sao lại để cho con số 2 triệu người này dắt mũi suốt mấy chục năm trời ?
  Tôi thật sự ngưỡng mộ và cũng bái phục cái đảng cướp này ! Nó quá giỏi !!! Không ít người mà mỗi khi tôi trò chuyện với họ, ” nói về đảng “,họ thường nhảy ngược lên, cho là tôi đố kị,nói xấu đảng, chứ đang không có gì là xấu ! Một hai người đảng viên dù có thể nảy hay thế khác thì cũng chỉ là những thành phần thoái hóa biết chất mà thôi. Đảng vẫn là người dẫn dắt và lãnh đạo đất nước sáng suốt ! Nhiều chuyện xấu do cái đảng cướp này gây ra cho người dân thế mà vẫn có những kẻ bênh vực, cho là do những cá nhân này làm sai hoặc nếu đuối lý nếu bạn đưa ra bằng chứng thì họ ” những thành phần rác rưởi này “,thường bữu môi. Ối dào,hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Kệ người ta.
  Bác nào thi cũng là dân ông, huống chi là bác hồ. Đều có chim cả. Nếu bác không thích phụ nữ thì bác là BĐ à ? Bác nào mà nhìn thấy lỗ lại không muốn …..?!
  Chỉ có điều tôi không hiểu là tại sao bác lại đấu lưỡi với cả con nít thôi. Bác dê quá !!!

Phản hồi