WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Rồi sẽ có một ngày”

 1. Phan Huy says:

  Lời Nguyền Của Quỷ

  Quỷ nhập tràng nằm nghênh ngang giữa phố
  Trong ngôi nhà đồ sộ giống biu đinh
  Được xây trên khu đất rộng Ba Đình.
  Dáng thô kệch như “cầu tiêu trung cổ.”

  Khi còn sống, quỷ vẫn thường hay nổ
  Nào cha già dân tộc quyết hy sinh
  Nào người con chủ nghĩa rất trung trinh
  Dâng hiến cả cuộc đời cho lý tưởng

  Sức thời gian bóc dần bao lớp võ
  Dưới mặt trời dối trá cũng tiêu đi
  Và hôm nay trơ bản mặt chai lỳ
  Nằm nham nhở trong nhà mồ của quỷ.

  Cái chủ nghĩa mệnh danh là chân lý
  Được tôn làm cứu cánh của hành tinh
  Hôm nay đây cộng sản hiện nguyên hình
  Đao thủ phủ trăm triệu người dương thế.

  Vị cha già của bao nhiêu thế hệ
  Sống đời đời trong sự nghiệp nhân dân
  Chẳng qua là một con yêu râu xanh
  Tên bán nước hay là quân cướp nước?

  Và cái đảng một thời xây mộng ước
  Dựng thiên đường hoang tưởng giữa dương gian
  Đã hoá thân thành đảng cướp nhân dân
  Với bản chất tham tàn và dối trá.

  Tất cả còn kia, trong khu mồ đá
  Nằm chình ình ngay giữa đất Thăng Lonh
  Đất linh thiêng của nòi giống Lạc Hông
  Bùa trấn yểm hay lời nguyền của quỷ.

  http://fdfvn.wordpress.com

Phản hồi