WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:38:pm 16/11/13 Đăng ngày “November 16th, 2013”

Logo của Bộ Y tế Ba Đình

Logo của Bộ Y tế Ba Đình

02:38:pm 16/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhân quyền há phải đồ trang sức

Nhân quyền há phải đồ trang sức

Hãy mở to mắt nhìn vào lịch sử chừng dăm bảy năm gần đây thôi, chẳng cần phải nghĩ xa xôi đến thời Kiệt Trụ vớ vẩn nào, và sẽ thấy cái nhầm của anh nào đó đã dẫn đường cho anh ta chui vào ống cống.

12:07:pm 16/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bần tiện với Philippines, Bắc Kinh bỏ lỡ cơ hội “quyền lực mềm” ở Đông Nam Á

Bần tiện với Philippines, Bắc Kinh bỏ lỡ cơ hội “quyền lực mềm” ở Đông Nam Á

Tạp chí uy tín Time của Mỹ đã phẫn nộ chạy tựa « Nền kinh tế thứ nhì thế giới tống bớt tiền lẻ cho đảo quốc bị bão tàn phá », cho đây là một số tiền «đáng sỉ nhục», đả kích sự «bủn xỉn» của Bắc Kinh.

10:31:am 16/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thông báo của Mạng Lưới Blogger v/v VN trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Thông báo của Mạng Lưới Blogger v/v VN trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Để thật sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC, Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ và cam kết này bằng những hành động cụ thể và không chỉ dừng lại ở những tuyên bố của một số quan chức chính phủ.

09:42:am 16/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phát biểu của GS Trần Phương về chủ nghĩa Mác-Lênin

Phát biểu của GS Trần Phương về chủ nghĩa Mác-Lênin

“Tất cà những dự báo của Mác về chủ nghĩa xã hội và về chủ nghĩa cộng sản… đều là sai… Chúng ta tự lừa dối chúng ta, lừa dối thiên hạ.”

09:30:am 16/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đông Dương bách tuế

Đông Dương bách tuế

Đất nước trở thành lãnh thổ Đông dương thuộc Pháp, làm mất chủ quyền quân chủ lâu đời của Việt Nam, nên giới nho sĩ và một bộ phận lớn nông dân đứng lên chống lại nhà cầm quyền Pháp.

06:29:am 16/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tạ Duy Anh: Nhân báo Tiền Phong 60 tuổi, tôi kể lại chuyện này

Tạ Duy Anh: Nhân báo Tiền Phong 60 tuổi, tôi kể lại chuyện này

Mấy năm sau có người bảo tôi rằng, hôm đó anh Nguyễn Hoàng Sơn chẳng đi đâu hết, mà ngồi trên tầng 2 của toàn soạn nhưng tôi không tin. Đến tận giờ này tôi vẫn quyết không tin.

05:06:am 16/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »