WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Logo của Bộ Y tế Ba Đình”

 1. phaman51 says:

  Trong những ngày qua, vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chết người rồi phi tang xác của bệnh nhân làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ đối với ngành y tế Việt Nam đã có quá nhiều tai tiếng. Trước những tiêu cực đó, những người dân miền Nam tuổi năm sáu mươi tuổi trở nên không khỏi so sánh cái gọi là y đức của ngành y ở miền Nam Việt Nam trước và sau 1975.
  Thực ra từ “y đức” chỉ mới được người dân miền Nam biết đến sau ngày “giải phóng”. Ở miền Nam Việt Nam trước đây không có những khẩu hiệu như “Lương y như từ mẫu”, “thầy thuốc như mẹ hiền”, nhưng tôi (nay đã gần 70 tuổi) chưa từng nghe chuyện bác sĩ hay y tá hồi đó nhận tiền hối lộ của bệnh nhân! Còn bây giờ thì sao? Có lẽ mọi người đều đã biết câu trả lời!
  Trong trường y hồi đó không có những khẩu hiệu “thầy thuốc như mẹ hiền”, các giáo sư giảng bài chỉ quan tâm đến chuyên môn, không có những buổi học chính trị, không có những bài giảng đạo đức, nhưng tại sao không có chuyện bác sĩ hay y tá nhận hối lộ của bệnh nhân. Nhiều lúc tôi tự hỏi “tại sao vậy”?

  Một điều khác biệt rất rõ giữa hai hệ thống y tế ở miền Nam trước và sau giải phóng là trước đây các bác sĩ không được bán thuốc! Đó là luật! Và luật này rất nghiêm khắc.
  Mọi người đều biết, trong một xã hội pháp trị, khái niệm “xung đột quyền lợi” (conflict of interest) được áp dụng trong tất cả mọi ngành, nhưng trong ngành y, điều này được giám sát hết sức chặt chẽ. Một bác sĩ sau khi cho toa mà gợi ý bệnh nhân đến mua thuốc ở tiệm thuốc này hay tiệm thuốc khác cũng đã bị phê phán rồi chứ đừng nói gì đến chuyện bán thuốc.
  Còn hiện nay thì sao? Quy định của ngành y tế ghi rõ cho phép bác sĩ được quyền bán thuốc. Điều này dẫn đến hậu quả gì? Cứ làm một cuộc thăm dò, người ta sẽ thấy trung bình mỗi toa bác sĩ có từ 4 đến 5 loại thuốc, trong đó chỉ có 2 thứ thuốc là cần thiết mà thôi! [ii] Và có thể nói không sợ sai rằng toa thuốc nào cũng có thuốc bổ cả. Xin hỏi các bác sĩ rằng 10 viên One-A-Day thì có tác dụng gì? Nhưng cứ 10 bệnh nhân thì bác sĩ đã bán được một lọ 100 viên One-A-Day!!! Mỗi ngày trung bình một bác sĩ có 40 bệnh nhân, tức bác sĩ đã bán được 4 lọ vitamins One-A-Day. Các tiệm thuốc tây nhỏ, ngoài những loại thuốc khác, nếu ngày nào cũng bán được chừng ấy lọ vietamins là vui vẻ rồi…
  DLB

 2. Phan Huy says:

  Lời Bà Y Tế

  Tại sao lại yêu cầu tôi từ chức?
  Tôi có làm gì sai quấy người ơi
  Lỗi tại thuốc tim, tội vì kim chích
  Tôi đã thẳng tay trừng trị chúng rồi.

  Chức vụ này mua bằng tiền nước mắt
  Chưa thu hoà vốn, đâu dễ tôi thôi
  Bỗng lộc tuy cao, nhưng còn hụi chết
  Dâng đảng, nộp đoàn, điếu đóm, chè xôi.

  Mà tôi nhìn quanh, có ai từ chức?
  Cái đảng tội đồ vẫn cứ nghênh ngang
  Thủ tướng dốt tham còn bu cái ghế
  Tôi ngu dại gì trả ấn từ quan.

  Tôi nói thật cùng mấy ông lề trái
  Đừng mơ hão huyền, chuyện đảng xuống chân
  Bao giờ Hồ tiêu, liềm văng, búa gãy
  May ra bạo quyền trả nước cho dân.

  http://fdfvn.wordpress.com

Phản hồi