WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:49:pm 03/11/13 Đăng ngày “November 3rd, 2013”

Sám hối

Sám hối

Những người cộng sản tử tế thì đã sám hối, còn đảng cộng sản thì chưa.

10:49:pm 03/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ba Lan vĩnh biệt thủ tướng dân chủ đầu tiên

Ba Lan vĩnh biệt thủ tướng dân chủ đầu tiên

Ông đã chèo lái trong giai đoạn rất khó khăn này với một bên là Tổng thống Wojciech Jaruzelski – cựu Tổng bí thư đảng Công Nhân Thống Nhất.

05:19:pm 03/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một lá cờ mới cho Việt Nam

Một lá cờ mới cho Việt Nam

“…Chúng tôi nghĩ cả 2 lá cờ, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng có sọc ngang đỏ, từng được dùng trên hai miền đất nước ta, cả 2 đều từng được quốc tế công nhận, đều cần được lưu giữ trân trọng, vì đều có những người Việt yêu nước chiến đấu hy sinh dưới những lá cờ ấy…”

12:32:pm 03/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dịch “ngoại cảm” và thử nghiệm DNA

Dịch “ngoại cảm” và thử nghiệm DNA

Đảng chỉ hành động để bảo vệ quyền lợi riêng của đảng mà thôi. Ngày trước ủng hộ “ngoại cảm” là xoa dịu nhu cầu “bức xúc” việc tìm kiếm hài cốt. Bây giờ bộ mặt thật của “ngoại cảm” đã lộ nguyên hình nên phải hành động để “bảo vệ tính thiêng liêng của hài cốt tử sĩ”, cũng là cách xoa dịu dư luận đang căm phẫn đảng!

12:03:pm 03/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lăng Hồ Chí Minh – 1 trong 10 công trình xấu nhất

Lăng Hồ Chí Minh – 1 trong 10 công trình xấu nhất

Đó là sự bình chọn của trang mạng China.org. Theo đó, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 5 trong 10 công trình xấu xí nhất. Công trình này, được các nhà bình chọn cho là “vụng về”. Có vẻ như ý tưởng kiến trúc muốn kết hợp dáng dấp ngôi [...]

09:33:am 03/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam nhìn về tương lai

Việt Nam nhìn về tương lai

… nếu phe dân chủ Việt Nam biết tổ chức thành cơ cấu hành động – thay vì chỉ để thông tin tuyên truyền suông – thì như đã diễn ra ở Bắc Phi, Trung Đông, các cường quốc dân chủ trên thế giới, sẽ ủng hộ không những về mặt ngọai giao mà còn cả về mặt quân sự nữa.

12:01:am 03/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học [kết]

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học [kết]

Tôi viết phần bài này nhân sắp đến dịp 50 năm năm kỷ niệm 50 năm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa..

12:00:am 03/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »