WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:08:pm 19/11/13 Đăng ngày “November 19th, 2013”

Tiếng hát Lộc Vàng

Tiếng hát Lộc Vàng

Tôi chưa gặp, chưa quen anh nhưng có thể tôi nghĩ về anh nhiều hơn những nghệ sĩ tôi đã gặp và quen.

05:08:pm 19/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lê Thị Công Nhân kể chuyện bị công an phường Thụy Khuê đánh trưa 19/11/2013

Lê Thị Công Nhân kể chuyện bị công an phường Thụy Khuê đánh trưa 19/11/2013

Chúng tôi không oán thù, thậm chí còn chẳng quen biết các anh vậy mà các anh theo lệnh ai hay tự ý vì muốn tâng công mà đánh đập hãm hại người dân như vậy?

04:59:pm 19/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

PEN Trung Quốc vinh danh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

PEN Trung Quốc vinh danh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Trung Tâm Văn Bút Độc Lập Trung quốc ở Hongkong loan báo trao tặng giải thưởng Lưu Hiểu Ba và vinh danh cho một nhà văn Việt Nam và một nhà văn Trung Quốc đang bị cầm tù.

10:16:am 19/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đường Hồ Chí Minh là nguyên nhân chính khiến lũ miền Trung ác liệt hơn

Đường Hồ Chí Minh là nguyên nhân chính khiến lũ miền Trung ác liệt hơn

Ba nguyên nhân này đã gây ra tình trạng lũ lụt khủng khiếp mà trong lịch sử chưa hề xảy ra, gây thiệt hại rất nặng nề. Và nguy cơ với tương lai còn lớn hơn nữa nếu không có giải pháp khắc phục sớm.

07:06:am 19/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch cải cách

Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch cải cách

Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch cải cách toàn diện sâu sắc các vấn đề quan trọng, được thông qua tại Hội nghị toàn thể lần 3 Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 18, thúc đẩy thị trường chứng khoán châu Á ngày 18-11 tăng lên.

01:20:am 19/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc nhúc nhích cải tổ thêm

Trung Quốc nhúc nhích cải tổ thêm

“Thị trường sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phân bố tài nguyên,” đó là một bước nhích về phía trước, sau phiên họp bốn ngày của Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, kết thúc ngày hôm qua, 12 tháng 11 năm 2013. Gọi là một bước tiến, vì trước đó ngôn ngữ chính thức của Trung Cộng chỉ coi thị trường đóng “vai trò cốt yếu.”

01:11:am 19/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »