WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:25:pm 02/11/13 Đăng ngày “November 2nd, 2013”

‘Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’

‘Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’

Hằng ngày, tôi vẫn vào các tờ báo mạng ở trong nước, từ lề phải đến lề trái, để đọc tin. Có điều, hầu như chưa bao giờ tôi mở các bản tin về những chuyện như “tâm linh” hay “ngoại cảm”. Với tôi, chúng đều thuộc loại nhảm nhí, không đáng mất thì giờ: [...]

04:25:pm 02/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hai phóng viên của RFI bị sát hại tại Mali

Hai phóng viên của RFI bị sát hại tại Mali

Theo nhiều bằng chứng thu thập được ở Kidal và Bamako, hai đặc phái viên Ghislaine Dupont và Claude Verlon của RFI tại Mali đã bị sát hại không lâu sau khi bị bắt cóc tại Kidal bởi những kẻ vũ trang vào khoảng 13 giờ địa phương hôm nay 02/11/2013. Thành phố Kidal ở [...]

03:53:pm 02/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bác cả Trọng

Bác cả Trọng

Ông hãy rời ngôi báu của mình, tạo cơ hội cho những thay đổi cần kíp, tránh đổ máu, tránh thù hận.

03:42:pm 02/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Facebook từ hang Pác Bó

Facebook từ hang Pác Bó

10:16:am 02/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tháng 11 và cái chết của hai tổng thống

Tháng 11 và cái chết của hai tổng thống

Đối với người Việt, cũng có luận cứ rằng Tổng thống Diệm là người ái quốc được kính trọng, nếu không bị lật đổ và giết chết, ông đã có thể bảo vệ miền Nam khỏi bị cộng sản xâm lăng.

06:25:am 02/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm?

Tại sao tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm?

Nhưng trong thời năm nắm quyền của ông, miền Nam Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, cũng như bất cứ quốc gia nào trong thời đầu hậu thuộc địa, phải đối diện nhiều khó khăn.

06:07:am 02/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần đánh giá lại tầm vóc của nhà cách mạng Phan Châu Trinh

Cần đánh giá lại tầm vóc của nhà cách mạng Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh không chỉ là “nhà cách mạng đầu tiên”, ông còn là nhà văn hóa lớn, cũng là nhà giáo dục lớn.

05:48:am 02/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Làm gì mà giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy?!

Làm gì mà giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy?!

Trong khi chúng ta đang bế tắc, khủng hoảng việc dạy môn sử trong nhà trường; thì sự ra đời dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, của công ty Phan Thị (TP/HCM), do bà Phan Thị Mỹ Hạnh làm giám đốc, quả là một tín hiệu, một điểm sáng rất đáng hoan nghênh và trân trọng biết bao?

12:01:am 02/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »