WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:10:am 13/11/13 Đăng ngày “November 13th, 2013”

Một niềm vui ngoài kế hoạch

Một niềm vui ngoài kế hoạch

Người dân khi ðã biết hết cái xấu xa tận cùng của ðảng thì sẽ vùng lên thôi, không thể chịu cảnh xấu mặt mãi ðược.

11:10:am 13/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Văn hóa của chúng ta có chịu nổi hay không?

Văn hóa của chúng ta có chịu nổi hay không?

Có lẽ một quốc gia, một dân tộc càng non trẻ thì huyền thoại càng trở nên quan trọng hơn.

11:00:am 13/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Điềm xấu đang xuất hiện tràn lan trên đất nước

Điềm xấu đang xuất hiện tràn lan trên đất nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Đây là một câu nói trái ngược hẳn với đường lối và những định hướng của đảng Cộng sản từ trước đến nay. Bằng câu nói này, ông Trọng đã chính thức khai tử cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Nói cách khác ông Trọng đã thú nhận là dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn bị lừa dối bởi đảng của ông từ trước đến nay. Ông đã thú nhận tội lỗi của ông và đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua khi phát biểu khẳng định chủ nghĩa xã hội chỉ là hoang tưởng.

10:39:am 13/11/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chánh án bị làm nhục ngay tại tòa

Chánh án bị làm nhục ngay tại tòa

Được chánh án tiếp, giải thích về việc kê biên đất đang tranh chấp nhưng đương sự không đồng tình. Cho rằng chánh án chỉ đạo thẩm phán làm chuyện tiêu cực, đương sự lấy quần trùm lên đầu người có chức vụ cao nhất ở tòa. Sau đó nữ đương sự này lôi ông ra ngoài, hô lớn cho nhiều người xem…

09:40:am 13/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »