Home » 10:59:am 18/11/13 Đăng ngày “November 18th, 2013”

Một cơ hội thu lại Hoàng Sa, Trường Sa bị bỏ lỡ: Bão Hải Yến

Một cơ hội thu lại Hoàng Sa, Trường Sa bị bỏ lỡ: Bão Hải Yến

Viện trợ to lớn và ra tay bất ngờ khi 2 Việt Nam tự đánh nhau, không đủ sức chống lại TQ là mưu lược của ĐCS TQ.

Vậy tại sao Việt Nam không thể lợi dụng tàn phá của thiên nhiên, bão Hải Yến, mà ra tay thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa?

10:59:am 18/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »