WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nụ hôn đêm Giáng Sinh

Nụ hôn đêm Giáng Sinh

Mai Trâm tựa đầu lên vai Toàn rồi đưa tay mở cửa xe. Toàn nâng tay nàng cho đến khi nàng ngồi vào sau tay lái.

12:00:am 24/12/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc rút quân tại Đà Nẵng

Cuộc rút quân tại Đà Nẵng

Vào tháng 3 năm 1975, những đại đơn vị cơ hữu của Quân Lực VNCH tại Đà Nẵng gồm: §    Sư Đoàn III Bộ Binh – Tư Lệnh là Tướng Nguyễn Duy Hinh. §    Sư Đoàn I Không Quân – Sư Đoàn Trưởng là Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Khánh. §    Lực Lượng Hải Quân Vùng [...]

04:58:pm 05/10/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Những trận chiến trên Vàm Cỏ Tây

Những trận chiến trên Vàm Cỏ Tây

Ngay khi mặt trận Long An vừa bùng nổ, Lực Lượng 99, dưới sự chỉ huy của Hải Quân Đại Tá Lê Hữu Dõng, được đưa vào chiến trận. Đại Tá Dõng là vị sĩ quan đầu tiên của khóa 8 Hải Quân Nha Trang được thăng Đại Tá. Về hải vụ, có thể nói [...]

04:56:pm 05/10/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Phỏng vấn ông Richard Lee Armitage, nguyên Phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Phỏng vấn ông Richard Lee Armitage, nguyên Phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Xin Ông vui lòng cho biết nhiệm vụ của Ông tại Việt Nam vào khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 1975. Tháng 3 năm 1975, tôi sang Việt Nam với tư cách riêng. Tháng 4, theo yêu cầu của Phụ Tá Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Erich Von Marbod, tôi tháp tùng [...]

04:50:pm 05/10/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Những niềm đau ẩn nấp

Những niềm đau ẩn nấp

Trên con đường từ Hà Nội đi Phả Lại, thân xe vặn vẹo nhiều hay ít, âm thanh cút kít phát ra lớn hay nhỏ là do diện tích và chiều sâu của từng ổ gà và chiều dài của từng đoạn đường đang được sửa chữa. Để sửa chữa, mấy bác phu làm đường [...]

12:00:am 09/10/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tiếng đàn chiều Chủ nhật

Tiếng đàn chiều Chủ nhật

Với tay, muốn lấy cuốn sách đọc dở dang tối hôm qua để đọc tiếp, nhưng Phượng Quỳnh vội dừng tay; vì, qua khung cửa sổ, Phượng Quỳnh vô tình thấy giàn hoa giấy nhà bên cạnh nở rộ, màu tim tím. Phượng Quỳnh không nhớ người láng giềng trồng giàn hoa giấy từ bao [...]

12:00:am 19/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tri ân mảnh đất này

Tri ân mảnh đất này

Tôi cúi xuống xách hành lý, lòng âm thầm tạ ơn nước Mỹ, nơi đã cho tôi hiểu thế nào là giá trị thực tiễn của tự do, dân chủ và công bằng. Và trên tất cả mọi điều, nước Mỹ đã cho tôi cơ hội thể hiện tinh thần tự lập của một phụ nữ.

12:00:am 11/09/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »