WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Bình luận khoa học về điều 79 Bộ luật hình sự

Bình luận khoa học về điều 79 Bộ luật hình sự

Trong những năm gần đây rất nhiều người bị quy kết, bị khởi tố, bị xét xử ở điều 79 Bộ luật hình sự. Đó là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tội danh này đã tồn tại rất lâu, từ bộ luật hình sự đầu tiên của Việt nam năm [...]

05:18:am 27/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giang hồ oan

Giang hồ oan

Cho dù giang hồ có càn quấy, có sai trái như thế nào đi chăng nữa thì khi và chỉ khi họ phạm một điều luật của Bộ luật hình sự mới bị tước đọat sự tự do. Không thể lấy lý do phòng ngừa tội phạm để tước đọat “ quá sớm” sự tự do của con người như vậy được!

12:00:am 23/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử

Việc phân biệt tội “an ninh quốc gia” với các tội khác và lấy lý do bảo bí mật điều tra để hạn chế các quyền của bị can cho thấy nhà nước Việt Nam vẫn cố tình ngụy biện để dành sự ưu tiên thuận lợi về mình, đặc vấn đề an ninh quốc gia và sự tồn vong của thể chế chính trị lên trên hết

12:00:am 19/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tôi thăm tù nhân xuyên thế kỷ Trương Văn Sương

Tôi thăm tù nhân xuyên thế kỷ Trương Văn Sương

Cách đây mấy hôm, đọc trên RFA, được biết một cựu quân nhân của VNCH được trả tự do sau hơn 33 năm bị giam cầm, tôi thật sự không thể tin nổi. Sự tò mò và ngưỡng mộ đã thôi thúc tôi muốn gặp anh. Tôi ý thức được rằng anh là một nhân [...]

03:26:am 28/07/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giấc mơ về Nhà nuớc pháp quyền

Giấc mơ về Nhà nuớc pháp quyền

Trong bối cảnh chính trị hiện tại, giấc mơ về một Nhà nước pháp quyền của dân tộc Việt Nam còn rất lâu mới trở thành hiện thực, nếu không muốn nói là không thể.

02:14:pm 10/06/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chống người thi hành công vụ- Hiện tượng phản kháng xã hội

Chống người thi hành công vụ- Hiện tượng phản kháng xã hội

Có thể nói “chống người thi hành công vụ” là một tình tiết đặc biệt nhất trong bộ luật hình sư của Việt Nam. Tình tiết này có thể cấu thành một tội danh độc lập (tội chống người thi hành công vụ- điều 257), có thể là một tình tiết tăng nặng định khung [...]

12:00:am 07/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thực tại và nhận thức

Thực tại và nhận thức

Nhận thức của tôi chỉ có thể thay đổi khi thực tại khách quan thay đổi hay đúng hơn tôi chỉ thay đổi cái nhìn với chế độ hiện tại khi và chỉ khi chế độ thay đổi.

12:00:am 17/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điều 79 Bộ LHS, sự thay đổi luật sư và một vài nhận định

Điều 79 Bộ LHS, sự thay đổi luật sư và một vài nhận định

Theo tin tức mấy ngày qua, luật sư Lê Công Định và thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung sẽ sớm được đưa ra xét xử. Tội danh cũng bị chuyển từ “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” (Điều 88) sang “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79), một tội danh được [...]

05:07:am 25/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »