WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

“Một trăm triệu năm thức ăn” của Stephen Lê

“Một trăm triệu năm thức ăn” của Stephen Lê

Trong khi rất nhiều quốc gia có vấn-đề thiếu ăn, nghĩa là ăn không đủ calo, thì ở các nước như Mỹ, Úc hay Canada, vấn-đề của chúng ta là ngược lại.

10:48:am 04/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đi Mỹ về… tay không

Đi Mỹ về… tay không

  Thế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin… và cũng được Tổng-thống Obama cho gặp hôm thứ Năm 25/7/2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính-cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở. Theo kịch-bản cũ đã được dự-tính từ lâu thì ông Sang nhắm sang Mỹ tháng 9 [...]

10:24:am 26/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc gặp Obama- Sang và vấn đề nhân quyền VN

Cuộc gặp Obama- Sang và vấn đề nhân quyền VN

Chính tiền lệ Miến Điện phải cho Hà Nội thấy là mở rộng không gian dân chủ, tự do ở Việt Nam có những lợi ích cụ thể và trông thấy được trong “quan hệ đối tác chiến lược” với Mỹ.

04:13:pm 22/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về 2 cuốn sách của tác giả Vy Thanh

Về 2 cuốn sách của tác giả Vy Thanh

Hỏi ra mới biết, đó còn là một cuốn sách đồ sộ, gần 700 trang, mà đó mới chỉ là Tập 1[1]. Cuốn sách có một cái tựa hơi lạ vì viết bằng mấy chữ viết tắt trong tiếng Nga, KYTB…

12:00:am 19/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đọc “Đứng vững ngàn năm” của Ngô Nhân Dụng

Đọc “Đứng vững ngàn năm” của Ngô Nhân Dụng

Đứng vững không khuỵu chân/ Trên mảnh đất nghèo khổ /Thở hít tận vô cùng/ Ngây say đóa hồng rợ

10:30:pm 17/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc

Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại vấn đề. Một Hiệp định Hòa bình Paris mà không đem lại “hòa bình” mà không thành vấn đề sao?

04:52:pm 19/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó?

Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó?

Đất nước là chuyện lớn, không thể chỉ là chuyện nói đại, nói bừa được.

02:54:am 17/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

40 năm sau một cuộc phản bội

40 năm sau một cuộc phản bội

Vậy thì ta đợi gì mà không lôi Điều 7b của Định ước quốc tế ra mà tìm cách vận động tái nhóm Hòa đàm Ba lê để phân định xem ai phải trái trong các vấn đề này?

05:16:pm 14/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hiệp định hòa bình Paris và những “sự thật phũ phàng”

Hiệp định hòa bình Paris và những “sự thật phũ phàng”

Khi viết sử, người ta phải biết dựa vào những dữ kiện có thật, không thể chỉ dựa vào cảm quan của mình.

03:21:am 13/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cựu TT Walesa khai mạc Hội nghị Nhân quyền tại Kraków

Cựu TT Walesa khai mạc Hội nghị Nhân quyền tại Kraków

… lần này ở trong khuôn viện Viện Đại học Jagiellonian University, đại học cổ nhất của Ba Lan…

04:12:pm 11/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »