WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Ngày mai này Người Tàu sẽ làm chủ thế giới?

Ngày mai này Người Tàu sẽ làm chủ thế giới?

Nhiều trí thức và giới ly khai cho rằng trong một nước có truyền thống độc tài lâu đời thì khó tránh cách mạng xảy ra nếu không chịu thay đổi .

03:34:pm 21/12/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945: Có một sự thật khác nên biết qua

Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945: Có một sự thật khác nên biết qua

Vua Bảo Đại tuyên bố độc lập ngày 11-3-1945 và tìm chọn người lập chánh phủ sau khi tiếp thu chánh quyền từ người Nhựt . Ngài nhờ người Nhựt tìm Lại bộ Thượng thư cũ Ngô Đình Diệm đang ở Sài Gòn, nhưng sau cùng, Ngài phải nhờ Cụ Trần Trọng Kim đứng ra [...]

02:54:pm 18/11/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xã hội và nền dân chủ Pháp sẽ sụp đổ?

Xã hội và nền dân chủ Pháp sẽ sụp đổ?

  Thế giới đang khủng hoảng . Từ khủng hoảng này tới khủng hoảng khác, từ mùa Xuân á-rặp, các nước hồi giáo trung đông, đồng Euro âu châu, sự vươn lên của Tàu và Ấn, Nga ngả về Á châu, chống Tây Âu tới sự suy nhược của các cường quốc tây phương, tình [...]

02:47:pm 14/10/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một hiện tượng mới đáng chú ý: “Dân chủ nửa vời”

Một hiện tượng mới đáng chú ý: “Dân chủ nửa vời”

Sau khi Liên-xô và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, người ta đã vội vui mừng “Lịch sử kết thúc” (La Fin de l’histoire, Francis Fukuyama, Patis, 1993). Dựa theo thuyết của Alexandre Kojève về “Lịch sử chấm dứt”, Francis Fukuyama quả quyết Chiến tranh lạnh kết thúc là đánh dấu chủ thuyết dân [...]

02:45:pm 30/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh Hồ Chí Minh

Anh Hồ Chí Minh

Trang blog “Một góc nhìn khác” của ông Trương Duy Nhất có đề nghị mọi nguời nên sử dụng cụm từ “ Bác Hồ ” hay “Cụ Hồ ” sao cho đúng

02:49:pm 27/05/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ: Thay dân

Dân chủ: Thay dân

Nay cần đặt vấn đề « Thay đổi dân » khi không thể thay đổi thứ nhà cầm quyền phản dân, hại nước

08:59:am 14/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng CSVN tham hay ngu?

Đảng CSVN tham hay ngu?

Nhưng nếu tham nhũng mà biết giữ gìn đất nước để ăn lâu dài, thì vẫn còn khá hơn thứ tham nhũng mà không biết giữ nước, đem bán nước để ăn được nhiều và nhanh một lần.

10:30:pm 06/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ: Lịch sử sang trang?

Dân chủ: Lịch sử sang trang?

Dân chủ có thể chưa phải là chế độ tối ưu, nhưng chắc chắn đó là chế độ ít tồi tệ nhứt .

11:11:am 24/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ: Thực tế hay ảo tưởng?

Dân chủ: Thực tế hay ảo tưởng?

Những quốc gia mới nổi lên chọn theo khái niệm dân chủ và chế độ pháp trị nhưng không rập khuôn theo mô hình nền dân chủ Âu châu vì cho rằng những giá trị Âu châu không hẳn là mẫu mực và phổ quát .

04:50:am 17/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sau 69 năm, Người Phật Giáo Hòa Hảo vẫn chờ Thầy trở lại?

Sau 69 năm, Người Phật Giáo Hòa Hảo vẫn chờ Thầy trở lại?

Công cuộc tranh đấu chống thực dân giành độc lập gồm có nhiều thành phần dân tộc đâu chỉ có riêng cộng sản .

12:35:am 14/01/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ và Cụ Phan Bội Châu

Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ và Cụ Phan Bội Châu

Ngày nay, khi nói về Hồ Chí Minh, sách vở và báo chí của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đều tập trung đánh bóng ông, cả thêu dệt những chuyện không có về ông . Trái lại, những chuyện thật về ông, họ bỏ qua hoặc giấu nhẹm đi vì những chuyện [...]

03:32:pm 22/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Giáo lý của người cách mạng cộng sản trên thế giới từ 1917 – 2015

Giáo lý của người cách mạng cộng sản trên thế giới từ 1917 – 2015

« Giáo lý của người cách mạng » (*) của Serge Netchaïev là một bản văn gồm có 26 nguyên tắc nền tảng dành rìêng cho người làm cách mạng . Lê-nin, dĩ nhiên, là người thuộc lòng bức cẩm nang này . Đây có thể nói là tài liệu cội nguồn hướng dẫn người cộng sản [...]

03:50:pm 28/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chung quanh những luận điểm mới về Hồ Chí Minh[3]

Chung quanh những luận điểm mới về Hồ Chí Minh[3]

Điều quan trọng nên biết thực tế đất nước ngày nay có nguồn gốc lịch sử khởi từ ngày 19/08/1945

03:08:pm 11/07/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [2]

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [2]

Như vậy Hồ chí Minh không phải là người tiên phong phất ngọn cờ giải phóng dân tộc cho các quốc gia bị đô hộ .

03:33:pm 18/06/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [1]

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [1]

Hồ Chí Minh chết nay được 46 năm, mồ yên mả đẹp nhưng ông vẫn chưa được yên. Người ta đào bới lên đủ thứ chuyện về ông: bản thân, gia đình, con đường lập thân, … để xác định một Hồ Chí Minh thiệt trong lịch sử Việt Nam. Gác qua những phê phán, [...]

02:51:am 07/06/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ và dân chủ nào?

Dân chủ và dân chủ nào?

Trước những nỗ lực an ninh và phát triển địa phương ấy, Âu châu và Huê kỳ chắc chắn sẽ không có lý do gì khác hơn để giữ thái độ thờ ơ mà không tích cực hợp tác

02:44:am 07/03/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoàng Đế hai mặt

Hoàng Đế hai mặt

Hà Nội ngày nay, không trả lại một quả trứng, cũng không một con gà, mà trả luôn cả chuồng gà.

05:14:pm 24/11/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trần Đĩnh và Đèn Cù

Trần Đĩnh và Đèn Cù

Vâng lệnh Tàu làm cải cách ruộng đất, phá tan hoang đất nước là đã quá dã man rồi . Ra lệnh giết người lương thiện yêu nước là cái gian ác chánh trị, viết báo tố cáo tội ác của Bà Năm mà những tội ác hoàn toàn do Hồ Chí Minh bịa đặt ra dưới tên CB

04:09:pm 11/11/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ

Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ

Làm chánh trị, làm cách mạng, mà không chủ trương giành chánh quyền thì phải nói không còn ai lãng mạn hơn những người Nam kỳ trí thức và ái quốc!

02:27:am 20/04/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quân vương và cộng hòa

Quân vương và cộng hòa

rong 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc có tổ chức bầu cử theo thể thức dân chủ, nghĩa là mỗi người dân một lá phiếu, có 136 nước là Cộng Hòa

12:00:am 25/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ hiến định Bài học ở Đông Âu cho Việt Nam ngày mai

Dân chủ hiến định Bài học ở Đông Âu cho Việt Nam ngày mai

Dù dưới khía cạnh nhận xét nào, các bản Hiến Pháp này cũng đều toát ra một sự thật hiển nhiên là không giống những bản Hiến Pháp của những năm 1918-1920

10:42:am 03/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Tổng thống của tôi hay đặc thù xã hội chủ nghĩa

Ông Tổng thống của tôi hay đặc thù xã hội chủ nghĩa

  Ai cũng biết Ông Tổng thống của nước Pháp là Ông François Hollande đắc cử tháng 6 năm rồi . Nay ông cai trị nước Pháp được 9 tháng. Kết quả thăm dò dư luận trong gần đây phổ biến trên nhiều báo ở Paris và còn  lưu giữ trên Atlantico.fr, có tới 60% [...]

08:45:am 12/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tàu: Một tân Đế quốc thực dân hay thời Xuân Thu Chiến quốc?

Tàu: Một tân Đế quốc thực dân hay thời Xuân Thu Chiến quốc?

“Trung quốc không thể đứng vững được lâu hơn và sẽ sụp đổ, rất có thể sau năm tới 2013″

12:00:am 21/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dân chủ hóa Á châu và Việt Nam

Dân chủ hóa Á châu và Việt Nam

Chắc chắn Đông Nam Á từ đó sẽ trở thành một vùng to lớn, dân chúng các nước Hội viên đều được an cư lạc nghiệp.

12:00:am 06/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có những cái quên mang trọng tội với lịch sử

Có những cái quên mang trọng tội với lịch sử

Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị.

01:43:am 04/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thợ hồ và chính trị

Thợ hồ và chính trị

Phần lớn Thợ Hồ đều khuynh tả, theo mác-xít, và hết 80 % báo chí khuynh tả.

04:29:am 06/08/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đá banh: Thể thao đại chúng hay hiện tượng suy thoái Tâm Thần?

Đá banh: Thể thao đại chúng hay hiện tượng suy thoái Tâm Thần?

Yêu đá banh nhưng trái banh vẫn có mặt trái của nó khi nó bị cắt ra từng mảnh.

12:00:am 26/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Nhìn lại CCRĐ Miền Bắc và Cải cách Điền địa Miền Nam

Nhìn lại CCRĐ Miền Bắc và Cải cách Điền địa Miền Nam

Năm 1950, Hồ Chí Minh qua Nga, yết kiến Staline với sự hiện diện của Mao-trạch-đông. Staline chỉ ông 2 cái ghế và nói “đây là ghế địa chủ, đây là ghế nông dân. Ông chọn ngồi vào ghế nào?”

09:07:am 29/01/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trước ngày bầu cử Tổng thống 5/12: Thử tìm hiểu Ý thức hệ chánh trị mới của Pháp

Trước ngày bầu cử Tổng thống 5/12: Thử tìm hiểu Ý thức hệ chánh trị mới của Pháp

Pháp và Âu châu đang sống trong cơn khủng hoảng công nợ nghiêm trọng. Riêng xứ Pháp, dân chúng, từ năm 2004, có 33, 5 % từ chối quyền thừa kế vì không dám lãnh nợ của ông bà, cha mẹ. Phần lớn người già sống bằng nợ. Nếu không tìm được giải pháp vượt [...]

04:43:am 14/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

“Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết”

“Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết”

Hồ chí Minh đưa ra khẩu hiệu “Ðoàn kết, Ðoàn kết, Ðại đoàn kết” gồm ba vế được cộng sản lần lược thực hiện ở Việt Nam suốt trong thời gian dài từ đầu thập niên 40.

07:01:am 08/01/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »