WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Hành trang cho Lech Walesa và Occupy Wall Street

Hành trang cho Lech Walesa và Occupy Wall Street

Muốn tạo được công bình trong xã hội hiện nay chỉ có một tổ chức duy nhất đủ tư cách và lý lẽ để thực hiện mà thôi: Tổ chức Công Đoàn.

12:00:am 21/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Occupy Wall Street” là hậu quả của hai quan niệm sai lầm

“Occupy Wall Street” là hậu quả của hai quan niệm sai lầm

Người biểu tình hô câu khẩu hiệu “We are 99% ” và muốn chiếm đóng tất cả các cơ quan đáng qui trách và thiếu đạo đức đã gây cho họ cảnh nghèo đói thất nghiệp hiện nay.

03:06:pm 17/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Wall Street, nơi tung hoành của những tên cướp thời đại

Wall Street, nơi tung hoành của những tên cướp thời đại

Tên tư bản tài chính này có nhiều cái tên khác nhau nhưng lại có chung một họ, họ JEW. là người Do Thái, đang làm chủ toàn bộ Wall Street và các tập đoàn truyền thông của Hoa Kỳ. Đang điều khiển nước Hoa Kỳ và dùng Hoa Kỳ điều khiển cả thế giới.

02:26:am 07/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tân trang địa lý tặng người hữu duyên

Tân trang địa lý tặng người hữu duyên

…bài viết này dành cho các bạn trẻ nên người viết chỉ nhắm vào mục đích đơn giản và khoa học hóa một phần Khoa Địa Lý theo thiển ý của mình và không dám tranh luận hay múa rìu qua mắt các bậc trưởng thượng đã bỏ cả cuộc đời mình trong Khoa Địa Lý.

12:34:am 18/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cửa Trời rộng mở dưới đời thượng ngươn

Cửa Trời rộng mở dưới đời thượng ngươn

Cách tính Lục Thập Hoa Giáp của nguời Trung Hoa ngày xưa đến đời Hoàng Đế (Hiên Viên) được gọi là cách tính Tam Ngươn Cửu Vận, với 60 năm gọi là một Ngươn, khởi đi từ Thượng Ngươn, đến Trung Ngươn rồi Hạ Ngươn, tổng cộng Tam Ngươn là 180 năm, cho chúng ta [...]

12:01:am 30/05/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Công đoàn, lực tạo công bằng và hòa bình đang bị quỉ che mắt

Công đoàn, lực tạo công bằng và hòa bình đang bị quỉ che mắt

Ba nhà hoạt động cho quyền công nhân bị tòa án của chính phủ cộng sản Việt Nam tại Trà Vinh tuyên án mỗi người từ 7 đến 9 năm tù. Tổ chức Công Đoàn Pháp lãnh đạo cuộc đình công và biểu tình chống lại luật cải tổ hưu trí của chính phủ làm [...]

12:00:am 05/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bàn về nghĩa chữ Chân Lý

Bàn về nghĩa chữ Chân Lý

Bởi thế triết học ngày nay đang đi vào ngõ cụt, bị truất ngôi trước mọi khoa học, bị cùn lại như cái chổi quét qua quét lại lâu năm.

02:00:am 26/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ca sĩ rừng xanh và người tù binh

Ca sĩ rừng xanh và người tù  binh

Chúng tôi bị đưa đến một cái lán nhỏ trong cánh rừng già vào lúc nửa đêm. Ngọn đèn dầu le lói soi những khuôn mặt lo sợ mệt mỏi nằm ngồi ngổn ngang bên những cái ba lô trên những chiếc chiếu trải vội vã trên mặt đất. Những đôi mắt hướng về chốn [...]

12:01:am 16/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thời cơ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam biết chăng ?

Thời cơ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam biết chăng ?

Thuyết Tiến Hóa của Charles Darwin (1809-2882) cho rằng con người là con khỉ qua hàng triệu năm chuyển biến mà hóa thành. Thuyết này không đề cập đến con khỉ được chuyển hóa từ con gì hay cái gì sanh ra con khỉ. Thuyết này không thể được cho là đúng mà cũng chẳng [...]

04:31:am 28/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tại sao con Quỷ biết khóc?

Tại sao con Quỷ biết khóc?

Năm 1893 thiền sư Swami Vivekananda (1863-1902) tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tại Chicago đã mang Yoga vào thế giới Tây Phương. Sau năm 1960 Đại Đức Thích Nhất Hạnh từ thành phố Huế được chính quyền Miền Nam Việt Nam cho du học Hoa Kỳ lại mang Thiền đến với những [...]

04:24:am 17/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vật chất tối và xác ông Hồ

Vật chất tối và xác ông Hồ

Đầu thế kỷ XX Khoa học Phương Tây có được 2 thuyết lớn: Thuyết Tương Đối và thuyết Lượng Tử. Theo công thức E = MC2 (năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương vận tốc) trong thuyết Tương Đối. Chúng ta có thể giải thích rằng nếu chúng ta có được 1 kg [...]

04:38:am 14/11/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

21 Tháng 12 năm 2012- Ngày Tận Thế (?)

21 Tháng 12 năm 2012- Ngày Tận Thế (?)

Chúng ta quá nhỏ bé trước vũ trụ quá bao la không nên dùng bạo lực để độc quyền lừa phỉnh cướp bóc giết nhau mãi mà cần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau mới mong tồn tại được.

08:05:am 09/11/09 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »