WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Mừng 6 năm công tích của Tập san Tổ Quốc

Mừng 6 năm công tích của Tập san Tổ Quốc

Cầm Bán Nguyệt san Tổ Quốc trên tay, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng hình hài tổ quốc Việt Nam qua tấm bản đồ hình cong chữ S trải từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau ngay trên trang bìa mà còn đọc được những ước vọng sáng ngời cùng bao suy tư trăn trở da diết đang cồn cào trong lòng nó.

12:01:am 13/09/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Quyền đảng với lòng dân có đồng thuận?

Quyền đảng với lòng dân có đồng thuận?

Các vị lãnh đạo Đảng Quốc hội, Nhà nước và chính phủ Việt Nam hay dùng từ “đồng thuận”. Có kỳ họp Quốc hội, tôi theo dõi một vị dùng đến 21 lần từ này…

01:40:pm 24/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Xin thêm một lần cầu khẩn

Xin thêm một lần cầu khẩn

Hai mươi mốt năm qua, Nhà nước có nhiều chính sách về An sinh xã hội, 85,5 vạn người lao động này không được hưởng bất kỳ chế độ nào – dù nhỏ nhất.

08:33:am 15/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ăn cướp cơm chim

Ăn cướp cơm chim

Năm 1965 ở thế kỷ trước, tại trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc, một vị Giáo sư hỏi một học viên câu hỏi rất hay: – Trong lĩnh vực khoa học và đời sống người ta dùng thuyết tương đối của Anh-Xtanh. Vậy lòng tin của anh vào Đảng thì tương đối hay tuyệt [...]

01:33:am 29/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nói Nhân quyền thì đừng quỵt quyền sống của người dân

Nói Nhân quyền thì đừng quỵt quyền sống của người dân

Chúng tôi đòi lại quyền làm người ở một Quốc gia “Có một nền Chính trị ưu việt nhất! Thế mới gọi là Dân chủ và Nhân quyền!”

03:08:am 05/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

An sinh xã hội là An ninh quốc gia!

An sinh xã hội là An ninh quốc gia!

Trong lĩnh vực An sinh Xã hội, một tồn tại lớn nhất, ảnh hưởng xấu đến chế độ Xã hội Chủ nghĩa ưu việt là QĐ 176-HĐBT ngày 9-10-1989 mà Đảng còn coi nhẹ khinh thường.

12:00:am 22/07/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »