WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Thư ngỏ gởi quý đồng hương

Thư ngỏ gởi quý đồng hương

Đầu năm tôi và gia đình xin chúc tất cả quý vị đồng hương một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng. Tôi tên là Phan Quang Tuệ, Thẩm phán Tòa Di trú Liên bang San Francisco từ 1995 cho đến khi về hưu cuối năm 2012.  Ngày 14 tháng Giêng 2014, tại [...]

12:13:pm 30/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người phu xích lô 51 năm trước của tôi và một thông điệp cho mùa Giáng Sinh

Người phu xích lô 51 năm trước của tôi và một thông điệp cho mùa Giáng Sinh

Chuyện xẩy ra cách đây đã 51 năm. Lúc ấy tôi vừa tròn 20, nhân vật phu xích lô trong câu chuyện là một thiếu niên 15 tuổi.

02:19:am 04/01/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ

Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ

Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ “A house divided against itself cannot stand”  (Abraham Lincoln, 1858) (Ngày 22 tháng 7 vừa qua tại St.Paul, Minnesota tôi đọc một bài tham luận với đề tài: “Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí trong đời sống quốc gia và sinh hoạt cộng [...]

02:37:pm 18/08/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống cộng đồng

Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống cộng đồng

Ai cũng đồng ý tự do báo chí là điều cần thiết cho tự do chính trị, và nơi đâu mà con người không được chuyển đạt, bày tỏ tư tưởng giữa con người với con người, nơi đó không có tự do.

02:22:pm 23/07/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tháng 4, 1865 – Tháng 4, 1975

Tháng 4, 1865 – Tháng 4, 1975

Cùng là con người, tại sao tháng 4, 1865 là thiên đàng, tháng 4,1975 lại là hỏa ngục?

01:25:am 16/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Diễn văn tốt nghiệp Đại học Lincoln tại Oakland, California

Diễn văn tốt nghiệp Đại học Lincoln tại Oakland, California

Hãy hoạt động tích cực. Muốn sống trong một nền dân chủ, các bạn cần phải trực tiếp tham gia. Hãy dấn thân và biết chọn lựa. Tự do ngôn luận có ý nghĩa gì nếu bạn không nói lên những điều ấm ức? Có lý nào trong một xã hội dân chủ, điều kiện tiên quyết đòi hỏi sự nhập cuộc mà công dân lại ngồi chầu rià?

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư gửi bà Betty Tisdale

Thư gửi bà Betty Tisdale

Nhưng những thế hệ sau cũng có thể lục lại các trang sử và tìm ra bài phỏng vấn này của ký giả Hà Giang. Và lúc đó một câu hỏi sẽ được đặt ra: Trong những ngày cuối tháng Tư năm 1975, chính quyền VNCH có dùng trẻ con để đánh trận hay không?

12:42:am 06/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »