WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Một đề tài cần tranh luận giữa Vũ Hợp Lân và Lê Công Định

Một đề tài cần tranh luận giữa Vũ Hợp Lân và Lê Công Định

Trong mấy ngày nay trên diễn đàn có xảy ra cuộc bút chiến giữa ông Vũ Hợp Lân và Lê Công Định

07:34:am 22/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trả lời theo yêu cầu của bạn đọc: Tẩy chay bầu cử hay cách mạng 2 X?

Trả lời theo yêu cầu của bạn đọc: Tẩy chay bầu cử hay cách mạng 2 X?

Thưa quý bạn đọc, Vừa qua có bài viết “Linh mục Nguyễn Văn Lý phát biểu Về bài viết của Thiên Ðức” (1). Kế đến có tác giả tên là Lão Móc, người tự nhận là kẽ đã hưởng ứng và bênh vực đường lối đấu tranh của linh mục Nguyễn Văn Lý từ năm [...]

03:23:pm 18/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

So sánh hai phương cách đấu tranh: Tẩy chay bầu cử và cách mạng 2X

So sánh hai phương cách đấu tranh: Tẩy chay bầu cử và cách mạng 2X

Cách mạng 2X mở ra một lộ trình đấu tranh mới không chỉ là những ngày trước bầu cử mà sẽ còn nhiều hứa hẹn đấu tranh trong những ngày sau bầu cử

04:30:am 12/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu để đổi đời

Gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu để đổi đời

Thiên Ðức xin được gọi những người bị oan ức dưới chế độ cộng sản Việt Nam bằng tên chung là “Bạn dân oan”. Ðây là tên gọi thân thương, không hàm ý bất kính bởi sự chênh lệch tuổi tác, uy tín hay địa vị xã hội, cho dù : 1)- Bạn là những [...]

02:00:am 05/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

Có muốn cho gia đình, con cháu, bạn bè mãi mãi sống trong nô lệ, oan khiên và tù đày, áp bức dưới sự toàn trị của đảng cộng sản hay không?

01:39:pm 30/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tiếp cuộc thi 2X: Lời mời đối thoại và thách thức đến QĐND và công an Việt Nam

Tiếp cuộc thi 2X: Lời mời đối thoại và thách thức đến QĐND và công an Việt Nam

Các bạn làm được điều đó chính là các bạn đã viết lên một trang lịch sử mới, đổi đời cả dân tộc. Rất mong chờ đối thoại với các bạn về cuộc cách mạng 2X trong thời gian tới.

12:00:am 20/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

Ngày 30 tháng 4 năm 2011 sẽ nổ ra một cuộc cách mạng mang tính lịch sử hay nói đúng hơn là một biến cố chính trị xảy ra trên toàn đất nước. Toàn dân Việt Nam sẽ có cơ hội để thể hiện ý chí không còn muốn tiếp tục sống dưới sự lãnh [...]

12:01:am 11/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lời mời đối thoại và đánh đố về một cuộc cách mạng xảy ra tại Việt Nam

Lời mời đối thoại và đánh đố về một cuộc cách mạng xảy ra tại Việt Nam

Theo Thiên Ðức thời điểm chín mùi nhất hiện nay là vào ngày 30 tháng 4 năm 2011 để nổ ra một cuộc cách mạng 2X

11:09:am 23/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lời cảnh báo cuối cùng cho chế độ Cộng sản Việt Nam

Lời cảnh báo cuối cùng cho chế độ Cộng sản Việt Nam

Lời cảnh báo cũng nhằm mục đích để tránh cho dân tộc Việt Nam cũng như toàn bộ đảng viên cộng sản khỏi sự xung đột, đổ vỡ đáng tiếc và không cần thiết một khi bánh xe lịch sử chuyển động.

07:22:am 07/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

Thế hệ trẻ sau chiến tranh hoan nghênh tinh thần dấn thân và sự hợp tác của bạn, sự thành công hay thất bại đang nằm trong tay thế hệ trẻ của chúng ta. Tương lai của chúng ta phải do chúng ta quyết định lấy. Nhất định không để cho thế hệ già nua trong chiến tranh quyết định.

12:25:am 02/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng

Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng

Vấn đề còn lại là các bạn đọc đã sẵn sàng đón chờ một cuộc cách mạng để đổi thay cuộc đời hay chưa, có chấp nhận dấn thân đồng hành với 2X hay không?

03:52:pm 20/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [kết]

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [kết]

Ðất nước Việt Nam mãi mãi tồn vinh, đảng csvn không phải là đất nước hay dân tộc mà chỉ là một bộ phận chính trị đã đánh mất lý tưởng, đã thất bại và phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh không còn lý do để tồn tại, tất yếu phải cáo chung.

11:21:am 05/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [1]

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [1]

Hình thức tổ chức ðại hội ðảng XI hiện nay ðã vi phạm nguyên tắc cơ bản phong thủy đưa đến hậu quả tác hại nghiêm trọng cho đất nước.

12:00:am 04/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Phật ngọc” chỉ là sản phẩm xuyên tạc Ðức Phật Thích Ca?

“Phật ngọc” chỉ là sản phẩm xuyên tạc Ðức Phật Thích Ca?

Sự kiện này làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin thiêng liêng vào đấng giác ngộ Thích Ca Mâu Ni của hàng hàng, lớp lớp tăng giới

05:55:pm 04/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Hồ Chí Minh từng bị ba cái “đói” hành hạ?

Ông Hồ Chí Minh từng bị ba cái “đói” hành hạ?

Gần đây đọc những tờ báo chính thức của nhà nước CHXHCNVN, đã cho thấy có một sự kiện lịch sử cần được làm sáng tỏ: “ông Hồ Chí Minh từng bị ba cái đói hành hạ?”. 1)- Ðói tình mẫu tử: của ông Hồ Chí Minh được mô tả trên trang web Biên Phòng, [...]

03:49:am 16/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ðối thoại với ls Cù Huy Hà Vũ: Hòa giải dân tộc không chỉ thả tù binh Cộng Hòa mà phải là đại xá toàn dân

Ðối thoại với ls Cù Huy Hà Vũ: Hòa giải dân tộc không chỉ thả tù binh Cộng Hòa mà phải là đại xá toàn dân

Trong thời gian gần đây, trên trang mạng Bauxite Việt Nam có phổ biến bài viết với tựa đề: “Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, lấy “Việt Nam” làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc“ Bài viết kết [...]

12:01:am 13/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phong thủy ngàn năm Thăng Long [kết]

Phong thủy ngàn năm Thăng Long [kết]

III/- Hậu thế học được gì từ những sự kiện lịch sử của thời nhà Lý: Ðể trả lời chính xác vấn đề này không gì tốt hơn, là làm một cuộc so sánh những sự kiện đã xảy ra trong hai thời đại nhà Lý và chế độ csvn, tất yếu sẽ có lời [...]

12:00:am 13/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phong thủy ngàn năm Thăng Long [1]

Phong thủy ngàn năm Thăng Long [1]

Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long. Vấn đề đặt ra là hậu thế đã hiểu và học được gì từ sự kiện lịch sử này?

02:23:pm 11/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »