WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nhìn thấu suốt lịch sử để tìm con đường sống cho dân tộc ngày hôm nay

Nhìn thấu suốt lịch sử để tìm con đường sống cho dân tộc ngày hôm nay

Nguyễn Hữu Liêm là một cây bút trước đây đã từng gây nhiều sóng gió trên Net vì những bài viết có quan điểm “nghịch chiều” với số đông, thậm chí có lúc anh đã từng bị “ném đá tơi bời”. Tuy nhiên, với tác phẩm này, một tác phẩm công phu và tâm huyết, dù đồng ý hay không, việc phê phán cũng đòi hỏi tầm trí tuệ tương xứng chứ không thể nhặt đá cục ven đường mà liệng được. Mặt khác, hình như qua tác phẩm có tính tập đại thành này, độc giả cũng có thể hiểu thêm vì sao tác giả có những bài viết nghịch chiều trước đây.

09:17:pm 20/02/17 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trách nhiệm của “những đảng viên cộng sản vì dân vì nước” đến đâu?

Trách nhiệm của “những đảng viên cộng sản vì dân vì nước” đến đâu?

Với sự xuất hiện của Thư ngỏ, một số người dân và đảng viên có thể có chút hi vọng vì sự chuyển hóa trong đảng liên quan đến vận mệnh đất nước. Tuy nhiên đại đa số người dân có thể tán thành và hoan nghênh nhưng không thể trông chờ hoàn toàn về điều này mà vẫn phải luôn tiến hành cuộc đấu tranh của mình, trước hết thông qua những hoạt động và tổ chức xã hội dân sự đang dần khởi sắc để đạt đến mục tiêu dân chủ hóa, phát triển đất nước và thoát vòng nô lệ của Trung quốc.

12:01:am 06/08/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng

Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng

Dĩ nhiên Lê Hiếu Đằng không còn ủng hộ đảng cộng sản khi ông kêu gọi từ bỏ đảng nhưng ông cũng không kêu gọi lật đổ đảng cộng sản. Đây không phải là thái độ lập lờ mà là căn cứ vào thực tiễn, không duy ý chí.

12:01:am 18/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước

Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước

Trong ngắn hạn và trung hạn, lực lượng dân chủ có thể vẫn còn ở trong thế yếu nhưng dài hạn, nếu biết dựa vào và khơi dậy sức mạnh của dân tộc, chắc chắn lực lượng dân chủ sẽ chiếm thượng phong…

03:08:pm 28/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về việc kiến tạo sức mạnh dân tộc để dân chủ hóa đất nước

Suy nghĩ về việc kiến tạo sức mạnh dân tộc để dân chủ hóa đất nước

  (Từ hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên và Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do) Vừa mới xuất hiện, Nguyễn Đắc Kiên có thể được xem như một hiện tượng. Bài viết ngắn gọn của anh thẳng như một mũi lao phóng trúng đích. Rõ ràng, chính xác, cương quyết, không ai có [...]

02:33:am 06/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ Ngô Kha, soi rọi và giải mã một thế hệ dấn thân

Từ Ngô Kha, soi rọi và giải mã một thế hệ dấn thân

Nếu Ngô Kha còn sống đến hôm nay anh sẽ nghĩ gì và làm gì? Anh đã “theo gió tang bồng”. Hi vọng thế hệ sau và những người còn sót lại trong thế hệ anh sẽ tìm ra câu trả lời giả định cho anh và câu trả lời đích thực cho chính mình.

12:01:am 22/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Đọc “BÊN THẮNG CUỘC” để tìm sự đồng thuận cho hiện tại và tương lai

Đọc “BÊN THẮNG CUỘC” để tìm sự đồng thuận cho hiện tại và tương lai

Hận thù hay kiêu căng về quá khứ để tranh phần chính nghĩa không ích lợi gì cho số phận và tương lai dân tộc. Thực tế lịch sử, những người cộng sản đã là bên thắng cuộc và cũng thực tế họ đang đưa đất nước vào nguy cơ. Vấn đề là phải làm gì có hiệu quả để giải quyết nguy cơ trước mắt và kiến tạo tương lai chứ không phải nguyền rủa nhau. Đọc Bên thắng cuộc chính là cơ hội để mọi người nhìn lại toàn bộ tình hình một cách tỉnh táo.

11:10:am 01/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Truyền thống phong trào sinh viên học sinh tranh đấu: Khôi phục tinh hoa phẩm chất

Truyền thống phong trào sinh viên học sinh tranh đấu: Khôi phục tinh hoa phẩm chất

Trong chế độ hiện nay, phong trào sinh viên học sinh (SVHS), được hiểu là phong trào yêu nước, chống xâm lược, chống bất công áp bức trong SVHS từ thời chống Pháp cho đến chống Mỹ trước 1975. Những hoạt động của họ trong những thời kỳ trước đây được xem là truyền thống [...]

08:51:pm 09/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những con đường Việt Nam

Những con đường Việt Nam

Trong lịch sử, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị chia rẽ, phân ly và đứng trước nguy cơ như hiện nay. Ai cũng mong muốn có một con đường giúp đất nước thoát khỏi thảm họa, nhưng hiện nay không chỉ có một con đường mà rất nhiều con đường, kể cả những [...]

02:17:am 24/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam.

Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam.

Một số trí thức, văn nghệ sĩ đã có cách tỏ thái độ khác mạnh mẽ hơn: tham gia biểu tình.

03:09:am 26/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!” và những câu hỏi cần lời đáp cho mọi người VN

“Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!” và những câu hỏi cần lời đáp cho mọi người VN

Ngày hôm nay, sau hơn 700 năm, lời kêu gọi đó lại vang lên khẩn thiết, trong một bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác, người Việt Nam sẽ làm gì để không thẹn với tiền nhân và không trở thành nô lệ cho ngoại bang?

03:47:am 18/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Cơ hội vàng – lần thứ hai” cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

“Cơ hội vàng – lần thứ hai” cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bất kỳ thời đại nào của lịch sử Việt Nam, giữ nước luôn là việc của toàn dân chứ không phải chỉ là việc của một triều đình, một thế lực, một đảng, một nhà nước, một quân đội.

01:52:pm 11/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phản biện và phản kháng với trí thức Việt Nam

Phản biện và phản kháng với trí thức Việt Nam

Phản biện có ích gì không? Nhất định là có ích vì nó soi sáng nhiều mặt, nhiều góc cạnh của một vấn đề. Phản biện giúp cho nhà nước có cơ sở điều chỉnh đường lối chính sách và giúp cho người dân hiểu đầy đủ vấn đề, đặc biệt là những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh.

03:05:pm 29/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trao đổi với LS Nguyễn Xuân Phước về TQ XHCN

Trao đổi với LS Nguyễn Xuân Phước về TQ XHCN

Anh Nguyễn Xuân Phước thân mến, Tôi đã đọc bài viết của anh “Bàn về khái niệm “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của người cộng sản Việt Nam” trên mạng. Anh cũng đã có nhã ý gởi riêng tặng tôi và “những người đã hi sinh tuổi xuân của mình cho tổ quốc”. Điều đó [...]

09:20:am 13/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [Kết]

Mỹ du ký [Kết]

Hi vọng đến một lúc nào đó, tôi có thể viết như mong muốn dù ký ức và xúc cảm cũng đã phần nào phai nhạt. Xin gởi một lời xin lỗi đến mọi người vì thiếu sót ngoài ý muốn này.

01:47:am 20/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [6]

Mỹ du ký [6]

6. Món ăn Việt trên đất Mỹ Ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay San Francisco, gần giờ trưa, các bạn đưa chúng tôi đến ăn ở một nhà hàng trước khu Grand Century, San Jose, một trung tâm thương mại của người Việt mới xây dựng. Chúng tôi cũng được dẫn đảo qua [...]

06:03:pm 18/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [5]

Mỹ du ký [5]

Sự chia rẽ trong cộng đồng là điều có thực, không những thế còn lên đến đỉnh điểm làm nhiều người chán ngán. Do bất đồng về nhận thức, phương pháp và đôi khi cũng vì quyền lợi, người ta tố cáo nhau là thân cộng, tay sai cộng sản…

12:24:am 15/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [4]

Mỹ du ký [4]

Càng đi nhiều công viên mới thấy lòng yêu thiên nhiên và ý thức, phương cách hữu hiệu để gìn giữ môi trường của người Mỹ. Ở đâu cũng được chăm chút đến từng gốc cây ngọn cỏ.

02:21:am 13/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [3]

Mỹ du ký [3]

Trông người lại ngẫm đến ta. Tôi biết chỉ một bang California, diện tích còn lớn hơn cả nước Việt Nam, tiềm lực kinh tế lớn hơn nhiều cường quốc trên thế giới. Ước gì cả nước Việt Nam…

12:35:am 12/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [2]

Mỹ du ký [2]

Trong bút ký này tôi muốn kể tên và cám ơn tất cả mọi người vì những ân tình mà mọi người đã dành cho mình. Nhưng vì những lý do tế nhị, tôi không làm được như thế…

07:07:am 11/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [1]

Mỹ du ký [1]

Tôi hiểu từ lâu tôi được biết là một người bất đồng chính kiến, gặp nhiều khó khăn, bị quản chế, bao vây, cô lập, bây giờ tôi được đi ra nước ngoài, người ta sẽ đặt câu hỏi là do đâu: Chính sách của nhà nước cởi mở hơn? Tôi đã có thỏa thuận gì đó với nhà nước? Thậm chí tôi là “đối lập cuội” bây giờ đi thực hiện một nhiệm vụ nào đó của công an?…

03:01:pm 10/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Hữu Loan: “Cây gỗ vuông chành chạnh….”

Hữu Loan: “Cây gỗ vuông chành chạnh….”

“Nhân văn- Giai phẩm” là sự lựa chọn quyết liệt của những người làm văn học nghệ thuật chân chính với tinh thần “ Lời mẹ dặn” của Phùng Quán

12:00:am 23/03/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Về đường đi của văn học tự do

Về đường đi của văn học tự do

Một nhà văn có thể có nhiều lựa chọn: Viết cho mình, viết vì Chân Thiện Mỹ nói chung, viết để chiến đấu (khi đứng về một phía chiến tranh, trong một lý tưởng hay một ý thức hệ)… Sự lựa chọn nào cũng không thoát khỏi sự chi phối của bối cảnh lịch sử, của chế độ mà nhà văn đang sống.

03:32:am 01/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoà giải hoà hợp (?!)

Hoà giải hoà hợp (?!)

“…không phải tán thành hoà giải hoà hợp mà chính là dị ứng, chống hoà giải hoà hợp mới rơi vào bẫy của những người cộng sản, tự làm cho mình yếu đi…” Đọc tựa đề trên đây, chắc sẽ có bạn đọc hải ngoại chép miệng: Lại hoà giải hoà hợp! Lại nghị quyết [...]

03:32:am 01/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »