Home » 01:31:am 19/06/08 Đăng ngày “June 19th, 2008”

Dưới núi Vô Tích uống rượu với Kiều Phong

Dưới núi Vô Tích uống rượu với Kiều Phong

Các tay kiếm sĩ, đạo sĩ, giang hồ, ma đạo đều hành hoạt trong một không gian như ảo, như thực – và cái điều hay nhất là không ai có vẻ bận tâm gì đến chuyện kinh tế, cơm áo cá nhân.

01:31:am 19/06/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »