Home » 06:10:am 02/05/09 Đăng ngày “May 2nd, 2009”

Tính ưa khoe khoang và khoác lác của người Việt chúng ta

Tính ưa khoe khoang và khoác lác của người Việt chúng ta

Ngày nay bản chất của nói khoác thay đổi, danh xưng cũng thay đổi, số người nói khoác tăng lên gấp bội có lẽ do cuộc chiến tàn khốc và kéo dài vừa qua làm xã hội xáo trộn, luân lý đạo đức suy đồi, lòng người đảo điên theo.

06:10:am 02/05/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »