Home » 07:21:am 15/05/09 Đăng ngày “May 15th, 2009”

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 1, Luật  tổ chức Quốc HộI ngày 18/4/1992). Và, “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của [...]

07:21:am 15/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »