Home » 08:59:am 13/05/09 Đăng ngày “May 13th, 2009”

Bôxit, hay vận mệnh đất nước

Bôxit, hay vận mệnh đất nước

Những người tự giác quan tâm đến việc nước đã có những phút hồ hởi, thở phào nhẹ nhõm khi được đọc những dòng này trong “Thông báo Kết luận số 245- TB/TW, ngày 24/4/2009 của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn [...]

08:59:am 13/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »