WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:33:am 06/12/10 Đăng ngày “December 6th, 2010”

Bi hài chuyện “trình diễn” và “cứu hộ”

Bi hài chuyện “trình diễn” và “cứu hộ”

Nhà nước Việt Nam không tổ chức trưng cầu ý dân để biết người dân có cần những buổi “trình diễn” (chắc chắn rất là hao tốn tiền ngân sách, tức là tiền của dân) của Bộ Công an hay không.

04:33:am 06/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến

Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến

Một vài tông đồ của Mac, sau Mac là Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, có thể là do ngộ nhận, có thể là do sẵn có bản tính ‘‘mạnh’’, đã nghĩ ra một thứ chủ nghĩa bạo lực, rồi đem pha trộn vào đó gọi gộp là chủ nghĩa Mac – Lênin

01:10:am 06/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Gặp lại bạn cũ

Gặp lại bạn cũ

…những nỗ lực đấu tranh cho dân chủ của Nguyễn Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng ngày nay đã nêu bật chân lý rằng: dầu trôi dạt vào nhiều môi trường chính trị khác nhau, ba chúng tôi vẫn ấp ủ trong lòng lời dạy “Chấn Dân Khí” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Dân khí là khí phách làm dân. Khí phách kia không cho phép người dân quì gối cúi đầu trước cảnh đất nước bị tàn phá bởi ngoại xâm Bắc Phương với sự tán trợ của nhà đương quyền

01:00:am 06/12/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thăm dò về dân chủ và đại hội đảng CSVN lần thứ 11

Thăm dò về dân chủ và đại hội đảng CSVN lần thứ 11

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới đại hội đảng CSVN lần 11. Đã có rất nhiều kiến nghị, như của các ông Vũ Trí Tâm, Luật sư Lê Hiếu Đằng…, đề nghị đảng CSVN phải dân chủ hóa chế độ, là con đường duy nhất để đất nước phát triển toàn diện, vững [...]

01:00:am 06/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nước Mỹ có thể học được những gì từ châu Âu

Nước Mỹ có thể học được những gì từ châu Âu

Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ sơ khởi phát xuất từ việc được đọc qua cuốn sách nhan đề “Sự hứa hẹn của Âu châu” của một thức giả người Mỹ đã dầy công tìm hiểu, nghiên cứu về sự tiến bộ hiện nay tại châu lục này.

12:00:am 06/12/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »