WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:00:pm 24/09/12 Đăng ngày “September 24th, 2012”

Khi súng đạn kết hợp với sợ hãi và ngu xuẩn

Khi súng đạn kết hợp với sợ hãi và ngu xuẩn

Hồ Chí Minh; ‘Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Công an: “Tự do cái con c…”

05:00:pm 24/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đài TQ mở văn phòng gần Móng Cái

Đài TQ mở văn phòng gần Móng Cái

Đông Hưng nằm ngay bên cạnh thành phố Móng Cái, thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Hai bên cách nhau bằng dòng sông Bắc Luân.

04:31:pm 24/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Just… shit

Just… shit

04:29:pm 24/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sơ lược về Xã Hội Dân Sự tòan cầu

Sơ lược về Xã Hội Dân Sự  tòan cầu

Bình thường, ta có Xã hội Dân sự (XHDS) trong một quốc gia, cũng như có một thị trường kinh tế trong khuôn khổ sinh họat của quốc gia đó. Nhưng ngày nay với tình trạng tòan cầu hóa mỗi ngày một phổ biến cùng khắp mọi nơi, mọi lãnh vực, thì ta cũng có [...]

04:18:pm 24/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ai tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN?

Ai tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN?

Phiên tòa này đi vào lịch sử nhà nước Việt Nam, lịch sử ngành tư pháp Việt Nam như một vết nhơ.

04:07:pm 24/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Blogger Nguyễn Xuân Diện bị cưỡng chế

Blogger Nguyễn Xuân Diện bị cưỡng chế

Theo đó, biện pháp cưỡng chế là: Khấu trừ 30% tiền lương tháng để thực hiện nộp phạt…

03:55:pm 24/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?

Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?

….nhà nước Việt Nam một lần nữa đã phơi bày tất cả bản chất độc tài ngu muội và man rợ của họ.

01:26:pm 24/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bản án nặng dành cho 3 blogger

Bản án nặng dành cho 3 blogger

Tổng cộng 26 năm tù giam và nhiều năm quản chế cho thành viên Câu lạc bộ Nhà báo tự do.

05:12:am 24/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không thể chấp nhận sự thỏa hiệp ươn hèn ấy!

Không thể chấp nhận sự thỏa hiệp ươn hèn ấy!

Trong ngôn từ ngoại giao có sự TÔN TRỌNG, chẳng ai đi kể với người khác rằng ‘chúng tôi’ đã thỏa hiệp.

12:06:am 24/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tản mạn về chuyện “hậu sinh khả úy”

Tản mạn về chuyện “hậu sinh khả úy”

Điều đáng chú ý hơn cả, đó là các bạn trẻ này đều có một tấm lòng yêu thương trọn vẹn đối với nhân quần xã hội (total love).

Vì thế không những họ là những hậu sinh “khả úy”, mà cũng còn là những hậu sinh thật là “khả ái” nữa.

Và đó là điều khiến cho chúng ta có thể yên tâm và lạc quan về tương lai của dân tộc vậy.

12:01:am 24/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »