WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:52:pm 25/09/12 Đăng ngày “September 25th, 2012”

Thỏa hiệp, hòa giải để hòa hợp hay hóa giải?

Thỏa hiệp, hòa giải để hòa hợp hay hóa giải?

Sẽ không có chuyện ĐCSVN tự nhượng bộ! Vậy từ phía đối lập, những nhà dân chủ và nhân quyền phải làm gì trong thời gian này – và sắp tới…

02:52:pm 25/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại diện Thương Mại Úc thú nhận lên giường 2 lần với Lương Ngọc Anh

Đại diện Thương Mại Úc thú nhận lên giường 2 lần với Lương Ngọc Anh

Cuối bữa tiệc, mà tôi đã thấy Anh uống nhiều rượu, tôi tin anh ta đã làm cái gì tương tự như bỏ tay lên đầu gối tôi ở dưới gầm bàn.

10:35:am 25/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sáu tuần trước bầu cử: Vẫn chưa phân thắng bại

Sáu tuần trước bầu cử: Vẫn chưa phân thắng bại

Như vậy, quyết định vẫn nằm ở những tiểu bang “swing states”, nơi cả 2 ứng viên đua nhau đến để vận động tranh cử, và đã bỏ ra số tiền hơn nửa tỷ dollars để quảng cáo…

10:24:am 25/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hơn 4.000 giáo dân Cầu Rầm thắp nến cầu nguyện cho Sự thật – Công lý – Hòa bình

Hơn 4.000 giáo dân Cầu Rầm thắp nến cầu nguyện cho Sự thật – Công lý – Hòa bình

Lợi dụng chiến tranh, bom đạn, nhà cầm quyền đã đưa dàn tên lửa vào khu vực nhà thờ, hậu quả là nhà thờ bị trúng bom Mỹ và sụp đổ.

03:21:am 25/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lời của đảng

Lời của đảng

12:37:am 25/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Một ngày mai tươi sáng

Một ngày mai tươi sáng

Xin chia sẻ và tri ân những nhà dân chủ khi họ dám lên tiếng đấu tranh, dám bày tỏ chính kiến dù thừa hiểu rằng sẽ bị bắt bớ, bị khủng bố tinh thần, bị tra tấn

12:00:am 25/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »