WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:16:am 02/09/12 Đăng ngày “September 2nd, 2012”

2 Tháng 9: Chạy ngược đường Độc Lập

2 Tháng 9: Chạy ngược đường Độc Lập

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại Bộ Giáo dục – Đào tạo Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần chấm dứt thành tích ảo trong giáo dục. Ông cho biết: “Chúng ta đã 3 lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách [...]

10:16:am 02/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trở về

Trở về

Hai vị khách vãng lai dáng vẻ hối hả bước vào Thiền Viện, rồi một mực đòi thỉnh giáo thiền Sư trụ trì. Nghe đệ tử thưa lại chuyện, thiền Sư bèn khoan thai bước ra ngoài. Mời hai vị khách ngồi, thiền Sư ôn tồn hỏi. – Chẳng hay tôi có thể giúp được [...]

04:16:am 02/09/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Mục tiêu của CNXH là xóa bỏ biên giới Việt- Trung

Mục tiêu của CNXH là xóa bỏ biên giới Việt- Trung

Chủ nghĩa Marx là chủ nghĩa quốc tế, không chấp nhận chủ nghĩa quốc gia; những người, những đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia đều bị người cộng sản coi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là kẻ thù của những người cộng sản. Khẩu hiệu cuối cùng của tuyên ngôn đảng cộng [...]

04:10:am 02/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khu chợ Việt tại Budapest sẽ bị đóng cửa?

Khu chợ Việt tại Budapest sẽ bị đóng cửa?

Chợ Tứ Hổ, khu chợ trời nơi tập trung rất nhiều hộ gia đình và thương gia Việt Nam tại Hungary, đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, theo nguồn tin của nhật báo “Tin tức Hungary” (Magyar Hírlap) ra ngày 1-9. Nếu đúng vậy, không ít người Việt hiện sinh sống và làm [...]

03:48:am 02/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bà “Thống” Condi Rice?

Bà “Thống” Condi Rice?

“Khả năng thì bà có thừa, nhưng điều khó khăn nhất là làm sao thuyết phục được bà nhận lời đề cử”

12:00:am 02/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »