|

Bộ trưởng C.A Trần Đai Quang vi hiến

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Nguồn (Hình): Báo Kinh tế nông thôn

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Nguồn (Hình): Báo Kinh tế nông thôn

Ngày 04/1/2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang căn cứ Luật Công an nhân dân ra Thông tư số 01/2016/TT-BCA về “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông”. Khoản 6 Điều 5 Thông tư này cho phép “sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và công an các đơn vị, địa phương có liên quan” “được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật”. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 15/2 tới.

Thế nhưng theo quan điểm của người viết bài này, Thông tư này của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang là trái Hiến pháp và pháp luật như chứng minh sau đây.

Điều 32 Hiến Pháp 2013 quy định:

1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.

2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.

3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.

Cụ thể hóa Khoản 3 Điều 32 của Hiến Pháp, Luật trưng mua, trưng dụng tài sản tại Điều 5 quy định việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác không thực hiện được và cũng chỉ được thực hiện trong 4 trường hợp sau đây:

1. Khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;
2. Khi an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe doạ theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia;

3. Khi mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;

4. Khi phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm hoạ do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Như vậy, Hiến pháp cũng như Luật trưng mua, trưng dụng tài sản cho phép trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ trong trường hợp khẩn cấp và mang tầm quốc gia nhằm ngăn chặn việc tùy tiện xâm phạm quyền sở hữu cá nhân được Hiến pháp bảo hộ. Cũng chính nhằm mục tiêu này mà Luật trưng mua, trưng dụng tài sản tại Điều 24 quy định rõ chỉ một số Bộ trưởng và các chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới có thẩm quyềnquyết định trưng dụng tài sản, cụ thể là “Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” (Khoản 1) cũng như quy định rõ “người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản” (Khoản 2).

Liên quan đến việc trưng dụng tài sản, Luật Công an nhân dân tại Khoản 15 Điều 15 quy định công an có quyền “Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra”

Vậy theo Luật Công an nhân dân, công an có quyền trưng dụng phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó nhưng phải “theo quy định của pháp luật”, tức phải tuân thủ Hiến pháp và Luật trưng mua, trưng dụng tài sản là Luật chuyên ngành duy nhất cho đến nay điều chỉnh “trưng dụng tài sản”, nghĩa là không một công an nào, ngoài Bộ trưởng Công an, có quyền trưng dụng phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó. Nói cách khác, cảnh sát giao thông hay công an nào khác không có quyền trưng dụng tài sản của công dân mà chỉ là người thực hiện quyết định trưng dụng tài sản của Bộ trưởng Bộ Công an mà thôi.

Rõ ràng là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Luật trưng mua, trưng dụng tài sản, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sảncủa tổ chức, cá nhân khi ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BCA cho phép cảnh sátgiao thông đường bộ và công an các đơn vị, địa phương có liên quan trưng dụng tài sản của tổ chức và cá nhân. Nói cách khác, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã phạm điều cấm của pháp luật vì Khoản 1 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nghiêm cấm “ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng khi Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thay vì hủy bỏ ngay Thông tư số 01/2016/TT-BCA vì trái pháp luật như trên đã chứng minh theo Khoản 1 Điều 166 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Khi phát hiệnvăn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang bộ có trách nhiệm tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản), tiếptục thách thức pháp luật bằng cách chỉ đạo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh – Phó Cụctrưởng Cục Cảnh sát giao thông ký Công văn số 525/C67-P9 ngày 4/2 gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đó “lực lượng cảnh sát chỉ được phép trưng dụng (tài sản của tổ chức cá nhân) khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.”

Điều hiển nhiên là chỉ người, cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì mới có ‘thẩm quyền giải thích văn bản đó. Nghĩa là, người giải thích Thông tư 01/2016/TT-BCA chỉ có thể là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chứ không phải ai khác. Ngoài ra, cứ cho là Công văn này do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ban hành thì nội dung “lực lượng cảnh sát chỉ được phép trưng dụng khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an” vẫn hoàn toàn trái pháp luật vì như trên đã phân tích, trong bất kỳ trường hợp nào cảnh sát giao thông hay công an nào khác cũng không có quyền trưng dụng tài sản của công dân mà chỉ là người thực hiện quyết định trưng dụng tài sản của Bộ trưởng Bộ Công an. Nói cách khác, Công văn số 525/C67-P9 đã xuyên tạc Luật trưng mua, trưng dụng tài sản khi biến Bộ trưởng Bộ công an là người duy nhất trong lực lượng công an có quyền ra quyết định trưng dụng tài sản theo Điều 24 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản thành người chuẩn y quyết định trưng dụng tài sản của công an dưới quyền.

Với một Bộ trưởng Công an vi Hiến, tước đoạt quyền sở hữu tài sản của công dân như ông Trần Đại Quang thì Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam sẽ mãi chỉ là trên giấy.

Ls Hà Nguyễn

(Tác giả gửi đăng)

6 Phản hồi cho “Bộ trưởng C.A Trần Đai Quang vi hiến”

 1. Bút Thép VN says:

  Hiến pháp và Luật phạm chỉ có giá trị khi nhà nước tôn trọng Hiến pháp và thi hành Luật pháp nghiêm chỉnh.

  Còn đối với một chính quyền độc tài thì Hiến Pháp và Luật pháp chỉ để chưng theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó.

  Thông tư số 01/2016/TT-BCA do bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ là tín hiệu (đèn xanh) cho đám CA thẳng tay cướp đoạt phương tiện của những người dân dám lên tiếng chống lại hành động hiếp dân của CA!

  Trước đây chỉ được phép bắt người với tội danh “chống người thi hành công vụ”, nay có thêm thông tư này thì không chỉ bắt người mà còn chiếm đoạt luôn phương tiện giao thông như xe cộ, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại di động hoặc những vật có thể quay phim ghi hình, với mục đích là không để cho tội ác của CA được tung lên mạng!

 2. nguyen ha says:

  Khi Dương chí Dũng chủ tịch Vinashines bị tuyên án Tử hình, thì chính lúc nầy Ông Dũng phát biểu trước tòa : đến giờ nầy tôi không còn gì để mất,nói hết !”. Liền sau đó Ông cho biết đả trao tận tay Tướng Quý Ngọ 500 ngàn đôla để lót tay cho vụ chạy trốn và qua Quý Ngọ ,nhờ chuyể cho Tướng Đại Quang Bộ Trưởng CA 01 triệu đô !! Quan tòa lúc đó bối rối ,nhưng có tuyên bố “làm rỏ ” vụ nầy. Sau đó
  vài tuần thì Quý Ngọ lăn dung ra chết vì “đổ bệnh” và vụ “Tố giác” nầy chìm xuồng. Quý Ngọ nay đả mồ yên-mả đẹp. Còn Đại Quang thằng quan tiền chức ,vào BCT và nghe đâu sẽ trở thành Chủ tịch Nước.!
  Thưa quý bà con trong nước : Xả hội nào củng có “thằng-ăn-cướp”cả. Nhưng khi “thằng -ăn-cướp” trở thành Lảnh đạo Quốc Gia.,thì bà con hảy lo cho thân phận của mình là vừa !

 3. theky says:

  Việt Nam CS có tự do hơn tất cả quốc gia trên thế giới.Ông Trần dại Quang đã thể hiện đặc tính tư do ấy,có gì để bàn?
  kính

  • Nguyễn Thi says:

   ‘TBT Trọng phải cải thiện nhân quyền’
   29 tháng 1 2016
   Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi ban lãnh đạo mới của Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.

   Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII đã kết thúc, bầu lại ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư.

   Nhà nghiên cứu về Việt Nam của Ân xá Quốc tế, John Coughlan, nói nhân quyền ở Việt Nam cứ “một bước tiến thì thường lại nhiều bước lùi”.

   “Để đưa đất nước tiến lên, Tổng Bí thư phải đẩy mạnh cải tổ và bảo đảm chấm dứt xu hướng đàn áp của chính phủ trước.”

   Ông John Coughlan dẫn lại số liệu của Bộ Công an Việt Nam nói có 226 người chết khi đang bị công an tạm giữ trong ba năm tính đến tháng Chín 2014.

   Bộ Công an cũng cho biết đã bắt và xử l‎ý 1.410 vụ liên quan 2.680 người “vi phạm an ninh quốc gia”.

   Theo ông John Coughlan, các con số này dường như không tính đến các vụ hành hung những người hoạt động nhân quyền và chỉ trích chính phủ.

   Ân xá Quốc tế cho rằng trong năm 2015, 69 người đã là nạn nhân của 36 vụ hành hung của công an hoặc người làm cho công an.

   Ông John Coughlan nói cần có cải tổ rộng khắp để chính phủ “thực thi lời hứa và cam kết luật pháp quốc tế về nhân quyền”.

  • Nguyễn Thi says:

   Liên Hiệp Quốc lên tiếng : Cộng sản Hà nội giống lũ côn đồ

   Tổ chức Human Rights Watch (HRW) kêu gọi khối Liên Hiêp Âu Châu dạy dỗ bọn ác quyền Cộng sản Hà nội về nhân quyền

   ‘Dùng bạo lực là chính quyền giống côn đồ’
   BBC- 14 tháng 12 2015

   LHQ kêu gọi chính phủ VN điều tra các vụ hành hung giới hoạt động vì nhân quyền và HRW nói bạo lực kiểu này sẽ chỉ làm cho chính quyền “giống côn đồ”.

   Thông cáo ra ngày 11/12 của Văn phòng Cao ủy LHQ (OHCHR) về Nhân quyền nói vụ tấn công các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đang ở mức báo động và rằng LHQ quan ngại về việc nhà chức trách dường như làm ngơ và không truy tố những kẻ gây ra những vụ hành hung này.

   “Chúng tôi thúc giục Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho tất cả nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều tra bất thiên vị, điều tra ngay và triệt để tất cả các vụ việc được thông báo liên quan tới những người bảo vệ nhân quyền,” Ravina Shamdasani, người phát ngôn của OHCHR nói tại cuộc họp báo ở Geneva vào tuần trước.

   Bà Shamdasani dẫn chiếu cụ thể tới vụ một nhóm 20 người đàn ông đã dùng gậy tấn công luật sư Nguyễn Văn Đài và những nhà hoạt động nhân quyền khác gần đây.

   Được biết sự việc xảy ra sau khi luật sư Đài tới nói chuyện về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cuộc nói chuyện là một trong hàng loạt sự kiện các nhà hoạt động Việt Nam tổ chức để kỷ niệm Ngày Nhân quyền.

   Vụ luật sư Đài bị hành hung cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nêu lên vào Ngày Quốc tế Nhân quyền.

   Hai vụ tấn công khác xảy ra mà nạn nhân là các luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền để trã đũa lại những vụ việc nhạy cảm mà họ đang thực hiện, theo bà Shamdasanin.

  • Trần Hoàn says:

   @theky: “Việt Nam CS có tự do hơn tất cả quốc gia trên thế giới . . . có gì để bàn?”

   Ừ, có gì để bàn?

   Thế giới hãy nhớ điều nầy:

   Tụi tao là Việt Cộng, là Tàu Cộng, là Nga Cộng. . . hay khỉ cộng gì đi nữa, thì tụi tao ra luật nhưng không thi hành, hay không ra luật nhưng buộc tội dân là quyền của tụi tao. Đánh đập, hành hạ kể cả giết chết bất cứ ai là quyền của tụi tao, có gì mà bọn bây phải bàn?

   Ừ, có gì để bàn với cộng khỉ?

Phản hồi