WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

6 Phản hồi cho “Thành quả của thỉnh nguyện thư”

 1. Quê Việt Tự Do says:

  Số chữ ký bây giờ là 128,746. Thật đáng khâm phục đoàn người cứ đi cho dù có vài con chó cs cắn bên đường.

 2. Đức Tuấn says:

  Tôi thấy chiến dịch ký Thỉnh nguyện thư rất hay nhưng nếu nghĩ kỹ thì thật đáng buồn vì gần 2 triệu người VNam ở Mỹ mà cả tháng trời mới được cứ cho là cuối cùng được hơn 200.000 người thì tệ quá ( nhất là tôi có hỏi một số người trong đó có một vị thiếu tá QLực VNCH thì vị này sợ không dám ký mà lại nói là ông già rồi …không nghĩ đến chính trị nữa ,nhưng mồn thì lúc nào cũng chửi CS ,thật đáng buồn ) Đang ở tại Mỹ được tự do và không sợ gì cộng sản mà còn sợ hãi hèn nhát như vậy thì còn trông chờ gì những người ở trong nước đang sống trong chế độ kềm kẹp áp bức của CS nên những người đấu tranh ở trong nước mới thật đáng phục …Chúng ta ở Mỹ mà chỉ có một chữ ký trên mạng mà còn tiếc , còn sợ thì quá hèn ….nếu bây giờ phải hy sinh đến tiền của hay tính mạng để giải phóng đất nước thì chắc số người đếm trên đầu ngón tay vì chắc ai cũng chẳng dám hy sinh !!! Thật hèn quá ! Bạc nhược quá !!!…..

  • Austin Pham says:

   Úi giùi ui, mới bên trang kia còn lấy Nick là DungNguyen mà sang đây đã là Đức Tuấn rồi nha! Có đáng vai thì phải ráng nhớ vai chứ. Thôi ráng xem lại coi Dungnguyen và chú mày có phải là hai anh em sinh đôi không ? Bây giờ thì hiểu tại sao người ta chửi cộng sản gian manh côn đồ rồi chứ gì! hề..hề.

  • tracy says:

   Thôi đi ông, trên 100 ngàn là quá nhiều, bộ ai cũng có email, internet mà vô ký thỉnh nguyện thư? Vả lại, không lẽ con nít cũng ký. Nghe ông nói , sao tui thấy buồn dùm cho ông quá.

 3. DâM Tiên says:

  Thành quả NGƯỢC cho ông Khe Sanh OBáMờ,

  khi ông ký STop cái TRADE với CSVN.

  Dự luật sẽ qua Quốc hội; nhưng ông dại dột sa
  vô cái bẫy .Trade… là ông sẽ…nhào, nhào.

  Take Care, Mr. President Khe Sanh O Bá Mờ.

 4. nguoi mien xuoi says:

  Công đầu cho người Viêt hải ngoại .Một phát súng gây tê làm cho bọn gian ác CSVN phải e dè .

Leave a Reply to DâM Tiên