WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội. Congresswoman Susan Davis từ San Diego lên tiếng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm cả việc bắt giam ca sĩ / nhạc sĩ Việt Khang.

Thưa ông Chủ Tịch [Hạ Viện]. Tôi lên đây hôm nay để nói về một vấn đề quốc tế đáng được quan tâm tại Quốc Hội này.

Như quí đồng viện điều biết, trong tháng vừa qua, hàng trăm ngàn cử tri quan tâm – 140 ngàn và đang còn thêm nữa –đã ký một bản kiến ​​nghị gởi Nhà Trắng
Bản bản kiến ​​nghị kêu gọi chính phủ [Hoa Kỳ] hãy ngưng chính sách hy sinh nhân quyền để mở rộng thương mại với Việt Nam.
Tôi biết đây là điều khó tưởng tượng đối với chúng ta trong phòng này… nhưng tại Việt Nam, chỉ một hành động soạn nhạc thôi cũng đã đủ lý do cho chính quyền Cộng Sản bỏ tù một ai đó.
Thật vậy, đó chính là những gì đã xảy ra cho ca sĩ / nhạc sĩ Việt Khang – một công dân Việt đã bị bắt và đang bị giam cầm chỉ vì soạn và hát 2 bản nhạc phản đối về chính đất nước của anh.
Vụ này và nhiều vụ bắt giữ khác trong mấy năm qua là những vấn đề cần phải được đưa lên đầu trong những cuộc thương thảo về thương mại với chính quyền Việt Nam.

Tôi kêu gọi các đồng viện hãy cùng với tôi thúc đẩy tổng thống hãy đặt ̣[mục tiêu] Tự Do và Nhân Quyền trước hết.

Congresswoman Susan Davis (CA-53rd) takes to the House Floor on March 7, 2012 on behalf of Viet Khang.

Mr. Speaker, I rise today to speak on an international issue that merits our attention here in Congress.

As I’m sure you are aware, this month, hundreds of thousands of concerned citizens—140,000 and counting — have signed a petition to the White House.
The petition calls on the Administration to stop expanding trade with Vietnam at the expense of human rights.
I know it’s hard to imagine for folks standing in this room… but in Vietnam, the mere act of composing songs can be sufficient grounds for the Communist government to put someone in jail.
In fact, that’s exactly what happened to Viet Khang – a Vietnamese citizen who was arrested and is currently being detained for merely composing and singing two protest songs about his own country.
This arrest and the many others in recent years are issues that have to be on the forefront of our trade negotiations with the Vietnamese government.

I urge my colleagues to join me in urging the president to put freedom and human rights first.

4 Phản hồi cho “Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội Hoa Kỳ.”

 1. Tiếu Ngạo says:

  Câu: “bản nhạc phản đối về chính đất nước của anh” nghe như người viết nhạc phản đối chính đất nước của mình. Phải dịch là “bản nhạc phản đối về hiện tình đất nước của anh” thì mới rõ nghĩa.

 2. xoathantuong says:

  Số người ký tên tiếp tục gia tăng. Hiện giờ là 148,772 – sẽ vượt qua 150 ngàn trong ngày tới.

 3. kbc 3505 says:

  Chúng ta hãy dùng hơn 143 ngàn chữ ký thỉnh nguyện thư để yêu cầu thượng viện thông qua dự luật nhân quyền VN mà họ đang ngâm.

  Yêu cầu CSVN phải thả tất cả những tù nhân lương tâm. Nếu không, vận động chính quyền Obama đưa CSVN vào lại danh sách CPC.

  Sau chiến dịch thỉnh nguyện thư lịch sử này, chúng ta vẫn tiếp tục đoàn kết đấu tranh tích cực lên tiếng nói thì chắc chắn chính quyền sẽ lắng nghe chúng ta.

  Hãy nhẫn nại! Sức mạnh chính trị của hơn 143 ngàn chữ ký sẽ có kết quả trong tương lai.

  kbc3505

 4. Thật ra, trước khi có gần 150,000 chữ ký TNT, thì đã có giao thương với Vc . Tuy nhiên, với gần 150,000 chữ ký của công dân Mỹ đòi chấm dứt mở rộng giao thương với Vc vì sự trả giả cho nhân quyền, sẽ là một hậu thuẩn rất mạnh cho những nhà lập pháp Hoa Kỳ chủ trương cùng quan điểm như vậy. Từ nay, họ có thêm một bằng cớ mạnh mẽ về sự chà đạp nhân quyền ở VN. Mỗi khi cần đệ trình một dự thảo luật nào có liên quan tới vấn đề VN.

  Nên nhớ, nước Mỹ ngoài sự thực dụng, họ còn có những nguyên tắc về đức lý ethics . 2 trong số các nguyên tắc đức lý đó là : Never deal with terrorists . No trade at the expenses of human rights. Không thương lượng với khủng bố. Không giao thương vì sự trả giá đắt cho nhân quyền.

  Có người sẽ nói xưa nay Vc vi phạm nhân quyền thì Mỹ vẫn làm ăn buôn bán đấy .
  Đúng là như vậy . Và cũng nên nhớ, Vc đối với Mỹ trước đây luôn hứa hẹn cải thiện và luôn chứng tỏ là xã hội của họ có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Mặt nào đó có thể Hoa Kỳ đã nhầm lẫn .
  Ngay cả người Việt tại Mỹ thường xuyên về VN cũng như đầu tư làm ăn, gởi tiền về VN. Thử hỏi, bảo Vc vi phạm nhân quyền có hệ thống thì làm sao chính giới Hoa Kỳ họ tin hoàn toàn cho được ?

  Nhưng, kể từ nay, có lẽ cục diện sẽ khác. Một khi tiếng nói phản kháng của chính người dân gốc Việt đồng lòng chứng tỏ. Bằng chứng nào mạnh cho bằng chính tiếng nói phản kháng Vc, của cả một cồng đồng người Việt còn có thân nhân cũng như sự liên lạc thường xuyên ở VN cung cấp ?

  Vấn đề còn lại là từ nay, người Mỹ gốc Việt cũng nên kiên trì với những gì mình đã đề ra. Nên hay không chúng ta có những bước đi kế tiếp để chứng tỏ là một cộng đồng trưởng thành, tranh đấu cho nhân quyền VN nhưng cũng biết lo lắng cho nền kinh tế của chính Hoa Kỳ. How about:

  US economy first !
  No trade with Vietnam at the expenses of human rights !

  Kinh tế Mỹ trước !
  Không làm ăn buôn bán với VN vì sự trả giá đắt cho nhân quyền

Phản hồi