WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thay lời hiệu triệu

(Viết cho dân oan nhân ba ngày biểu tình toàn quốc)

Khiếu kiện đất đai xảy ra ở khắp nơi. Ảnh Google

Bà con hỡi, đừng ngồi trong bóng tối
Làng đã cụt đầu, đất đã mồ côi
Vì đảng kia cướp của, giết người
Dìm dân tộc đắm chìm trong tăm tối

Bà con ta như cây đời héo úa
Bao đường gân quằn quại xoắn trong lòng
Bao hương thơm bị đảng vùi chôn
Bao oan hồn phải gào lên nức nở

Đứng trước đảng, bà con ơi: đoàn kết
Ích gì đâu một tiếng khóc oà
Dân chủ bây giờ là đích của Việt Nam
Phần tốt đẹp phải kết tinh thành lửa
Giải thoát lương tâm do đảng cầm tù

Chúng khoét ruột, moi gan ngân quỹ
Còn nhai nhải tình thương qua mặt nạ cha già
Bao người của chúng ta bị công an đàn áp
Ngày nối ngày lê bước điêu linh

Ngô Thì Nhậm ơi, ông hãy hiện lên nào
Vặn cổ, moi gan lũ cộng nô khát máu
Đánh, cướp đồng bào không chút xót đau
Đầy ải trăm dân khổ cực, khốn cùng

Xưa ông mất vì roi nơi Văn Miếu*
Nay oan hồn hãy vì triệu dân oan
Họ chót sinh vào thế kỷ mù loà
Nơi Đảng quỷ thẳng tay cướp phá

Đảng cộng sản Việt Nam loã lồ tàn ác
Nhân cách cởi truồng, khoe của báu sa hoa
Nào vàng, đô, trang trại, nhà lầu
Trải khắp trời tây: Pháp, Anh, Mỹ, Đức
Dùng các từ hoa mỹ để nhân danh

Bà con hỡi, đừng ngồi trong bóng tối
Phải vùng lên lật đổ đảng đê hèn
Trong oan khốc, ta tìm ra chân lý
Có linh hồn Ngô Thì Nhậm* kề bên

Bà con hỡi, bốn phương đang nhìn tới
Chờ lịch sử Việt Nam hiện hữu những trang vàng
Cho cộng sản vào quan tài, đêm tối
Cho dân ta vùng thoát kiếp tôi đòi

Bà con hỡi, nhìn Đảng run lẩy bẩy
Cả bè lũ gian tham nem nép cúi đầu
Vành móng ngựa, là nơi đảng quỳ gối
Cho dân đen hỏi tội Đảng một ngày

Bà con hỡi, hãy vững tin điều ấy
Ngày ấy không xa, ngày ấy cận kề…
Ngày dân oan cuối tháng 3-2012

T.K.T.T

© Đàn Chim Việt

Phản hồi