WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xóm nghèo

Sửa Thơ Chế Lan Viên
(Tặng Bà con Vụ Bản (Nam Định) bị đảng cướp đất )

Ảnh mang tính minh họa.

Xóm nghèo mươi mẩu đất khô
Sắn khoai không đủ bốn mùa nuôi dân
Con trai con gái cỗi cằn
Nước da sốt rét đã ăn mất màu

Bóng già bóng trẻ hắt heo
Liên miên cuộc sống lạnh, nghèo… liên miên
Bao la đất nước vạn miền
Bởi vì đảng đã bỏ quên xóm nghèo…

Chém cha loài cộng sản
Có bao giờ nguôi quên
Xóm tuy là xóm nhỏ
Sống một đời cùng khổ
Vẫn chịu phần thương đau

Một sáng công an lên khủng bố
Lấy đất, xua dân, để bán ăn dần
Giữa đất ruộng, máu đồng bào lại đổ
Vụ Bản ơi, sao có thể quên thù?

Căm thay buổi sáng bình yên
Con trẻ đùa chơi vú mẹ
Cụ già sưởi tóc ngoài hiên
Con chim chiếc lá cũng hiền
Ngọn khói cây rơm lặng lẽ

Buổi sáng bình yên
Cuộc đời máu toé
Vợ chạy theo chồng
Con thơ khóc mẹ
Bao giờ ai quên !
(Nỗi đau nhọn hoắt mắt nhìn
Căm thù như giếng sâu in từng ngày…)

Đêm nay xóm nhỏ vùi trong hận
Bè lũ công an lại vào làng
Tiếng súng nổ bừng đêm lửa hận
Xóm nghèo thao thức suốt canh khuya

Sáng ra người quen cộng sản bắt
Tin buồn khắp làng cứ theo nhau.
Bao thanh niên, vùng lên phải trốn
Công an đang muốn lập công đầu

Xóm nghèo đôi mắt rưng rưng
Nhìn ra non nước không ngừng đau thương
Xóm nghèo nằm giữa núi sông
Bao la đất mẹ bọc lòng chúng con
Mẹ đau con cũng chung buồn
Khi nao mẹ đón chúng con khỏi tù ?…

© Trần Khải Thanh Thuỷ

© Đàn Chim Việt

 

2 Phản hồi cho “Xóm nghèo”

  1. thaophuong says:

    Ôi ! Đảng ơi ! Bác ơi

  2. Trần Câm says:

    Khi miền Nam chưa bị chiếm đoạt dân nghèo từ thành thị đến thôn quê một lòng vì mặt trận giải phóng miền Nam,họ dù không no đủ gì củng một lòng nhịn cơm nhường áo ,nuôi dấu bao che các cán bộ CSVN còn đưa con cháu theo Việt công đánh lại chánh quyền VNCH,còn chánh quyền VNCH cưu mang họ ,họ lại bội phản ,phá hoại ,nên có câu ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.CSVN đả thành công chiếm được miền Nam,họ là nhửng người có công giúp một phần trong sự thắng lợi ,nay nông dân ,người nghèo đả từng giúp CS họ được gì ,Chả được gì cả ,còn bị chiếm đoạt đất đai nhà cửa ruộng vườn.Con người ta ăn ở sao cho có hậu,mang ơn thì phải trả,đàng nầy không trả mà lại còn gây thêm tội ác với người cùng khổ,người ta nói hạng người nầy là hạng ăn cháu đá bát sau nầy không làm nên trò tróng gì cả ,trời sẻ hại đến đời con cháu về sau .

Phản hồi