WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ba Lan tăng cường kiểm tra biên giới dịp Euro

Kể từ ngày 4/6 tới 1/7/2012 Ba Lan sẽ tăng cường kiểm tra biên giới mà họ đã bỏ ngỏ lâu nay theo hiệp ước Schengen. Việc thiết chặt này nhằm đảm bảo an ninh cho Euro 2012, cũng như tránh trường hợp các đối tượng di dân không có giấy tờ cư trú hợp pháp lợi dụng tràn vào lãnh thổ Ba Lan. Một số trạm kiểm soát được thiết lập lại ở khu vực biên giới giữa Ba Lan với Đức, Séc, Slovakia và Litva.

Bên cạnh biên phòng, lực lượng quân đội cũng cùng tham gia phối hợp. Không phải ai qua biên giới cũng bị kiểm tra, đa số lực lượng kiểm tra dùng các ống nhòm quan sát từ xa và kiểm tra những xe mà họ cảm thấy cần thiết.

Đặc biệt, việc kiểm tra sẽ được chú ý hơn vào ngày thứ 5 và thứ 6 khi có trận giữa Séc và Nga tại Wrocław. Biên phòng Ba Lan sẽ theo dõi các xe đến từ Séc bằng ống nhòm tầm xa được lắp đặt trên các xe micro-bus, điều mà mọi người cho là hết sức bình thường. Việc kiểm tra có sự kết hợp với biên phòng Séc, Đức, Slovakia…

Ngoài biên giới đường bộ, biên giới biển cũng bị kiểm tra. Với những hành khách tới Ba Lan bằng tầu biển có thể bị hỏi giấy tờ tùy thân.

Những công dân Schengen sẽ phải mang theo giấy tờ chứng minh họ là công dân khối này, còn những người ngoài khối sẽ phải xuất trình visa cư trú.

Hiện nhà nước ấn định 254 điểm kiểm tra biên giới bao gồm cả sân bay và bến cảng. Thông thường, kể từ khi tuân thủ Schengen, biên giới với các nước trong khối gần như được bỏ ngỏ và hành khách tới qua đường hàng không, nếu bay từ một nước thuộc Schengen sang cũng sẽ không bị hỏi giấy tờ nữa.

Hiệp ước Schengen hiện được áp dụng cho 27 nước. Ba Lan tham gia hiệp ước từ 21/12/2007.

Cớ quan chức năng cho biết, họ cam kết không gây khó chịu với khách du lịch, rằng đây chỉ là những thủ tục nhằm tăng cường an ninh.

© Đàn Chim Việt

 

Phản hồi