WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Côn đồ, xã hội đen khủng bố, đánh đập nông dân Văn Giang

Bà con Văn Giang vừa gọi điện khẩn cấp cho biết : xã hội đen đã đánh đập bà con Văn Giang đang giữ ruộng của mình tại khu cánh đồng xã Xuân Quan.

Một chị phụ nữ tên là Sáng bị chúng dùng gậy vụt gẫy một tay, chị Chiến Trát bị đánh vào đầu bằng gậy, chị Nụ bị chúng vụt vỡ mũ bảo hiểm. Anh Doãn bị chúng vụt vào lưng, cổ hiện đang rất đau.
Bà con đang cho những người bị đánh đi bệnh viện, bó bột bà chạy chữa viết thương, ảnh và phim quay được đang được bà con mang sang để gửi đăng lên.
Báo chí đang cử các phóng viên về hiện trường để tác nghiệp, đưa lên công luận.

Đa số bà con toàn phụ nữ, người già đang phải ra ruộng, giữ đất, đối mặt với xã hội đen do doanh nghiệp thuê. Nhân dân Văn giang rất phẫn nộ về những việc làm của Vihajico hôm nay, họ tuyên bố sẽ làm rõ và đưa ra ánh sáng những tên côn đồ này, kể cả phải hy sinh để giữ ruộng đất của mình.

Công luận cần lên án những hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của doanh nghiệp và đám côn đồ được doanh nghiệp thuê đánh dân, cướp đất này.

Theo Blog Lê Hiền Đức

5 Phản hồi cho “Côn đồ, xã hội đen khủng bố, đánh đập nông dân Văn Giang”

 1. Trường Giang HN says:

  Sẽ không ai giúp, nếu mình không chịu đứng lên tự vệ và tự cứu mình.
  Bà con Văn Giang cần phải hiểu rõ điều này. Tiếng kêu gào của quới vị sẽ làm rúng động lương tâm người khác.

 2. rau diếp says:

  VN khong phải là môt xã hội pháp trị mà là DU CÔN TRỊ ( Côn đồ liệu pháp, Du côn liệu pháp), Một mô hình độc đáo, không có trong thế gioi tư do.

 3. VĂN GIANG says:

  THÔNG CÁO

  Trong lịch sử nhân loại chưa hề có một triều đình hày nhà nuớc nào lại đi cấu kết với bọn xã hội đen để ngày đêm phá hoại đời sống yên lành cuả nguời dân mình.

  Có lẽ đội ngũ nhân sĩ , trí thức cần lên tiếng cho nhân dân Việt nam biết là toàn dân đang bị bắt cóc, kềm kẹp , cuớp bóc bỡi một băng đãng xã hội đen đang đội lốt nhà nuớc CHXHCNVN.

  Đội ngũ VN đã hình thành .Đội ngũ VN cần sớm lên tiếng, cần khẩn truơng hành động để cứu dân.

 4. KIẾN CÀNG says:

  Thật khốn nạn ! cho một lủ ” Trọc phú ”

  Bà con tìm hiểu xem nhà thằng chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đâu, nhà thằng Tổng giám đốc đâu, vợ con nó ở đâu ?
  Bà con Văn giang hãy đoàn kết lại . Cho vợ con chúng nó một trận bán sống bán chết, để rửa thù đi chứ

 5. DÂN OAN says:

  Cần thu thập thật nhiều video về tội ác này gữi cho Liên Hiệp quốc, cho hội đoàn dân sự các nuớc kể cã quốc hội Hoa kỳ, nuớc có trách nhiệm về các tội ác cuả bọn du côn vì đã chuyền máu vào những con ác qũy này .

Leave a Reply to VĂN GIANG