WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Miền hư ảo [25]

Tiếp theo các chương:  IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIII và XXIV

 

Chương 25: Diễn đàn Miền Miên Ảo


Ẩn Danh

Xin lỗi, tôi có tin khẩn, phải cắt ngang câu chuyện kể của cô Năm. Suốt mấy hôm nay, tôi không làm sao vào được diễn đàn, các con đường dẫn đều bị Hắc Kỳ phong toả, nhiều chỗ bị chúng bằm nát như tương. Tôi phải nhắn mail sang cho cô Năm mới được cô Năm cử gã họ Nặc qua dẫn đường.

Nay vào được đây thì báo tin với các bạn:

Cách đây ba hôm, vào lúc nửa đêm, Bắc bị công an điều tra tội phạm xã hội khám xét nhà, tịch thu máy tính và bắt đi. Hiện Bắc bị giam nơi nào, tình trạng sức khoẻ ra sao thì không ai rõ. Có nguồn tin bí mật cho hay, Bắc có thể sẽ bị toà án truy tố về tội danh vu khống, lợi dụng diễn đàn ảo đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín cán bộ. Nhưng sự việc dường như là nghiêm trọng hơn. Ai dò tìm được tin tức của Hoài Bắc, xin lên tiếng báo cho bạn bè biết.
Ngã

Ngã vừa nhận được tin nhắn của Sáu Hận.

Sáu Hận nhờ ngã lên mạng nhắn gấp câu này với Anh Cả: “Xin ông hãy vì tình phụ tử mà tha cho con Hoài Bắc. Trâu dữ cũng không ăn thịt con. Nếu còn chút lòng nhân, cũng mong ông đừng dồn ép mẹ con tôi tới bước đường cùng.”

Nếu trong năm ngày nữa, không có tin tức gì của Hoài Bắc và Sáu Hận, ngã sẽ phải đưa lên mạng lá thư tuyệt tình của Sáu Hận, nhân chứng cuối cùng và cũng là người nắm gần hết những điều bí ẩn của vụ án trên đầm Thuỷ Điệt.
Ẩn Danh

Từ ba hôm nay nhà cô Sáu đóng cửa im ỉm, không đèn không đóm. Bọn Hắc Kỳ lởn vởn canh bên ngoài, không ai dám tới gần.
Ngã

Đã qua năm ngày, không có tin gì của mẹ con cô Bắc. Ngã phải công bố lá thư của Sáu Hận trên blog.

– Những cái chết oan khốc ở đồi Thủ Đức là do âm binh xui khiến, hay do chính bàn tay gian tham tàn ác của con người?

– Ai là kẻ chủ mưu? Ai là kẻ trực tiếp ra tay giết chết quan tổng đốc?

– Tại sao Sáu Hận có mặt tại nhà thuỷ tạ trong đêm xảy ra vụ án?

Xin mời chư vị bằng hữu qua blog của ngã, xem bài “Sáu Hận, nhân chứng cuối cùng.”

© Lưu Thủy Hương

© Đàn Chim Việt

Phản hồi