WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao Việt Nam vẫn chưa có cách mạng?

Đây là một đề tài tôi đã suy nghĩ nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng bao chục năm, và đã viết rất nhiều lần; nhưng nay tôi vẫn phải viết lại, vì Việt Nam vẫn chưa có cách mạng. (1)

Cách mạng vẫn chưa xẩy ra ở Việt Nam như đã xẩy ra ở Liên Xô, Đông Âu, ở các nước Ả rập, mà tiêu biểu là Tunisie, Ai cập, Lybie và hiện đang xẩy ra ở Syrie, Miến điện; nhưng vẫn còn chưa xẩy ra tại Việt Nam, là vì rất nhiều nguyên do. Đây tôi chỉ nêu lên một vài nguyên do chính, theo thiển nghĩ của tôi:

I ) Vì phe đối lập cộng sản không có tổ chức, nhiều khi bị lâm vào cảnh: “Nhiệt tình mà không có tổ chức thành ra phá hoại.”

Sự quan trọng của tổ chức, đây là điều mà Tôn tử và ngay cả Lénine, mặc dầu là người cộng sản, chúng ta không thích, đã ý thức từ lâu.

Chúng ta thấy Tôn Tử, dùng những người phụ nữ, tỳ thiếp của vua Hạp Lư, huấn luyện, tổ chức hóa, để trở thành những người chiến sĩ, mà lúc đó chỉ giành cho nam giới.

Chính Lénine nói: “ Tổ chức, tổ chức và tổ chức.”

Vậy tổ chức là cái gì?

Theo chữ tây phương, chữ “ Organisation “đến từ chữ “ Organes “ có nghĩa là những bộ phận của con người, gồm có đầu ( bộ óc), tim, bụng và chân tay. Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ riêng, nhưng liên quan, hỗ trợ với nhau. Một con người chỉ có óc tim cũng không được, mà chỉ có bụng, chân tay không cũng không xong.

Chính vì vậy mà khi nói đến tổ chức là người ta nói đến sự huấn luyện, chỉ huy và liên hệ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Thật vậy, Tôn Tử đã dùng những mỹ nhân trong cung của vua Hạp Lư gồm 180 người, huấn luyện thành lính, thành tổ chức.

Khi huấn luyện, xắp đặt hàng ngũ xong, Tôn Tử nói: “ Quân đã chỉnh tề, nhà vua có thể xuống coi, rồi tùy nhà vua muốn dùng vào việc gì thì dùng, dẫu bảo họ dẵm vào nước vào lửa cũng được.” ( Theo Tôn Ngô binh pháp – bản dịch Ngô văn Triện ).

Theo tư tưởng Tây phương, với những triết gia như Socrate, Platon và Aristote, những người đã suy nghĩ nhiều về tổ chức, suy nghĩ về việc làm thế nào để tổ chức một xã hội tốt đẹp, sống có hạnh phúc, thì họ đã lấy cách cấu tạo của con người, gồm cái đầu, bụng và tứ chi rồi suy rộng ra, nhất là theo Platon.

Theo ông này, một xã hội cũng vậy, cái đầu của một xã hội chính là giai tầng triết gia, luật gia, làm ra những quan niệm sống, những luật lệ căn bản để điều hành xã hội, quan niệm nhà lãnh đạo đồng thời phải là một triết gia ( Leader – philosophe), là quan niệm của Platon; tứ chi của xã hội chính là giai tầng quân nhân, chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho xã hội, bảo toàn lãnh thổ, chống lại sự đe dọa, xâm lấn của ngoại bang; giai tầng làm kinh tế chính là cái bụng của xã hội lo việc sinh sống hàng ngày. Ba gia tầng này hợp tác với nhau, cộng hưởng và hòa hợp với nhau để điều hành xã hội. Chữ Cộng Hòa ( la République), có nghĩa là cộng tác và hòa hợp với nhau, và đồng thời là tên quyển sách của Platon, mà nhiều triết gia, nhà tư tưởng chính trị sau này cho rằng những hiến pháp hiện nay, nhưng tư tưởng xã hội chỉ là những bản sao chép của quyển sách này.

Ở đây, chúng ta thấy quan niệm của Socrate, thầy của Platon, của Platon, thầy của Aristote, khác hẳn quan niệm của Karl Marx.

Các ông trên chủ trương hợp tác giai cấp, thay vì đấu tranh giai cấp như Marx.

Kinh nghiệm gần 100 năm áp dụng quan niệm của Marx bị thất bại đã cho chúng ta thấy điều đó.

Ở đây tôi xin mở ngoặc nói về một số sử gia Việt Nam và ngay cả ngoại quốc cho rằng Hồ chí Minh là người cộng hòa ; điều này chứng tỏ họ chẳng hiểu gì về lý thuyết, triết lý chính trị. Họ Hồ chủ trương đấu tranh giai cấp, đâu có chủ trương hợp tác giai cấp như Platon, thì làm sao là cộng hòa được.

Trở về vấn đề tổ chức, con người gần như không thể một mình mà làm lên việc lớn, mà cần phải 2, 3 và rất nhiều người khác, nhất là trong lãnh vực đấu tranh chính trị. Vì vậy nên cần phải có tổ chức, có đường lối đấu tranh để qui tụ người khác.

Chúng ta có thể ví những cố gắng đấu tranh của mỗi cá nhân như những hạt mưa, đường lối đấu tranh như kim chỉ nam, và tổ chức đấu tranh như một dòng suối. Những hạt mưa phải được kim chỉ nam hướng về dòng suối, mới có thể tạo nên sức mạnh, mới có thể cuốn đi những rác rưởi của dòng lịch sử dân tộc, nếu không thì những hạt mưa chỉ ngấm vào lòng đất, không tạo nên sức mạnh mong muốn.

II ) Vì cộng sản ý thức rõ điều này, nên tìm cách phá hủy tất cả những tổ chức đối lập ngay từ trong trứng nước, theo kiểu: “ Đánh rắn phải đánh dập đầu.”

Thật vậy, vì ý thức rõ vai trò quan trọng của tổ chức, nên cộng sản đã tìm đủ mọi cách để phá vỡ những tổ chức đối lập, bằng cách cô lập hay tiêu diệt những thành phần lãnh đạo đối lập, hoặc chia rẽ tối đa những người đấu tranh, chẳng khác nào một con người mà không có óc, hay nếu có óc thì không có chân tay.

Chính sách ngu dân hay bắt dân phải nghĩ theo lề lối đã được qui định bởi đảng là như vậy.

Chính vì vậy, mà giới lãnh đạo cộng sản cố biến xã hội loài người thành loài sâu bọ, con người không có đầu óc, chỉ biết sống, mà không biết suy nghĩ hay suy nghĩ theo lề lối định sẵn bởi đảng.

Ông Yakolek, cựu Ủy Viên Bộ Chính trị, cố vấn của ông Gorbatchev, cha đẻ của Chính Sách Tái cấu trúc ( Pérestroïka) và Trong sáng ( Glasnost), đã nói:

“Cộng sản là loài sâu bọ, con mới đẻ đè lên xác con già, con già đạp lên con trẻ; nhưng trong đó có con khỏe nhất, leo lên chỗ cao nhất. Tuy nhiên để được như vậy, thì nó đã phải dẵm lên xác không biết bao con khác.”

Chúng ta cứ quan sát 2 đảng cộng sản còn lại của 2 nước tiêu biểu là Trung cộng và Việt Nam thì rõ: Trung Ương đảng, Bộ Chính trị, chúng tìm cách “Trát cứt lên mặt nhau “, như người dân thường nói, người này tố cáo kẻ kia tham nhũng, Trương tấn Sang, Nguyễn phú Trọng tố cáo Nguyễn tấn Dũng và ngược lại; cũng như đảng cộng sản Trung cộng: Bạc hy Lai bị tố cáo tham nhũng hối lộ và chuyển nhiều tỷ US Đô la ra ngoại quốc, vợ còn bị tố cáo giết người, ngày hôm nay thì phe cánh của họ Bạc đưa ra những nguồn tin gia đình của Ôn gia Bảo, đương kim Thủ tướng có gia sản đến gần 3 tỷ $, mặc dầu họ Ôn lúc nào cũng tự nhận là trong sạch. Ngay cả người sắp lên chức Chủ tịch đảng là Tập cận Bình, đã được thăng tiến nhờ thành tích chống tham nhũng tại Chiết Giang, cũng luôn tự nhận mình xuất thân nghèo nàn và trong sạch. Nhưng theo bản tin của Blooberg, tổng số tài sản của gia tộc ông đến cả 2 tỷ đô la, gồm 376 triệu đầu  tư tại nhiều công ty, 1,73 tỷ đầu tư gián tiếp vào các công ty đất hiếm và  20,2 triệu vào một công ty công nghệ  khác.

Người này tố cáo người kia, nhưng thực ra chúng đều là sâu bọ, hại dân, mọt nước.

Chúng không còn liêm sỉ. Người xưa có câu: “Nhân vô liêm sĩ hà như vật dã! “(Con người không có liêm sỉ thì chỉ là con vật.)

Nhìn vào Hội nghị Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam vừa qua, chúng phê bình và tự phê, rồi chúng cùng nhau đưa ra Hội nghị toàn thể Trung Ương, nhưng kết quả chúng ta thấy gì: Chúng nhận lỗi, xin lỗi rồi chẳng có ai bị kỷ luật. Chuyện này không phải mới đây mà từ thời Phạm văn Đồng làm thủ tướng, họ Phạm cũng từng nhận lỗi « Tôi có lỗi, anh có lỗi, chúng ta đều có lỗi « rồi bọn chúng, cá mè một lứa, lại bao che cho nhau, bảo vệ địa vị để tiếp tục hút máu mủ, tham ô tài sản của dân chúng.

Hãy nhìn những nước tự do, dân chủ, có đạo đức, liêm sỉ, như Nam Hàn, mặc dầu mới dân chủ, nhưng đương kim tổng thống, ông Lee Myung-bak, vào tháng 7/2012 đã phải xin lỗi trước quốc dân vì anh trai đang bị điều tra về tham nhũng với số tiền là 525.000 $, vì sự kiện này đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước. Chúng ta cũng không quên vào năm 2009, cựu tổng thống Nam Hàn, ông Roh Moo Hyun, đã nhảy xuống vực xâu tự tử sau khi biết được phu nhân ông đã nhận hối lộ 1.224.000 $.

Tinh thần liêm sỉ là như vậy.

Trong khi đó giới lãnh đạo cộng sản Tàu và Việt Nam, xin lỗi dân không biết bao nhiêu lần, nhưng tật nào vẫn tật đó.

Chính vì vậy mà người dân Việt có câu ca dao:

“Sửa sai thì cứ sửa sai. Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai;“

Tuy nhiên, nên nhớ, lâu dài mọi thứ sẽ được phơi bày ra ánh sáng, không có một tội lỗi nào có thể bỏ qua và không bị xét xử: nếu người khác quên, thì chính người gây tội sẽ nhớ; nếu tòa án công cộng, pháp lý không xét xử, thì tòa án lương tâm sẽ xét xử.­

Ngoài những thảm họa do cộng sản gây ra cho quốc gia và dân tộc, cố tình ngăn chặn cuộc cách mạng tự do, dân chủ xẩy ra, nhìn con người và xã hội Việt Nam, chúng ta còn thấy những khuyết điểm sau và cũng là trở lực ngăn cản cách mạng:

Đó là truyền thống quân chủ phong kiến “ Trên đội dưới đạp “, “ Học để có bằng cấp, để làm quan “, ngày hôm nay thì “ Khiếp sợ quan quyền “, những thứ này đã quá ăn sâu vào đầu óc dân Việt.

Một nhà tư tưởng chính trị, cách mạng có nói:

“Để làm cách mạng thì cần đến giai tầng bình dân; nhưng để cho cách mạng thành công, thì cần đến giai tầng sĩ phu, trí thức.

Giai tầng bình dân Việt Nam hiện nay đã trở thành “ Vô cảm “, “ Bị thịt”, không có phản ứng. Phải chăng đã quá ê chề sau một thời gian dài chiến tranh và bị phỉnh gạt bởi cộng sản, và ngày hôm nay chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ.

Không nói đâu xa, nói ngay đến những người Việt ở hải ngoại, mới ngày nào vượt biên, con hay vợ bị hải tạc hãm hiếp, chết dở, sống dở, ngày hôm nay có tý tiền, đã trở về Việt Nam tìm thú vui, mang tiền tiếp máu cho cộng sản.

Giai tầng trí thức thì phần lớn là trí thức bằng cấp, học để được ra làm quan, theo kiểu “ Chửa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng “, trên đội, dướp đạp, ngày xưa thì đội triều đình, ngày nay thì đội bạo quyền, chân thì đạp dân, mặc kệ dân, theo kiểu chủ nghĩa “ Mackeno “, mặc kệ nó, nói chi đến hướng dẫn, tổ chức dân làm cách mạng.

Cộng thêm vào đó có bản tính của chính người dân Việt:

Người Việt chúng ta: kiến thức thì nông cạn; nhưng lúc nào cũng tự cho mình hiểu biết mọi sự, mọi việc, lấy những cái khôn vặt làm sự hiểu biết chính; thua kém mọi người, nhưng lúc nào cũng tự nghĩ mình hơn mọi người; nặng vì tình, nhẹ về lý, vì vậy phần lớn cách suy nghĩ, hành động thường được đo bằng thước: “ Trực giác nóng lạnh, tình cảm giận hờn “, lúc đầu thì vồn vã, thắm thiết, nhưng sau thì cắn quái lẫn nhau; giữa những người Việt, ít có những chương trình, kế hoặch  lâu dài, trong đủ mọi lãnh vực, ngay cả buôn bán, thám hiểm, du lịch, nên khó đi đến tổ chức lâu bền. Có lẽ vì vậy, mà trong nền văn học Việt Nam, chúng ta chỉ thấy những nhà văn, nhà thơ, tả tình, tả cảnh, chứ không thấy những nhà tư tưởng về chính trị, xã hội, những triết gia.

Người Việt chúng ta có một bản năng sinh tồn rất mạnh: gặp khó khăn nào cũng cố vượt qua, gặp hoàn cảnh nào cũng cố thích ứng, nhưng một khi khó khăn được khuất phục, hoàn cảnh được thích ứng, thì đã vội tự mãn. Có lẽ vì vậy mà người Việt thành công nhiều ở mức độ trung bình; nhưng ít có ai vượt trội hẳn lên ở mức độ cao.

Và từ đó, một câu hỏi đến với chúng ta: Làm thế nào để cách mạng tự do, dân chủ sớm đến Việt Nam?

Câu trả lời: Đó là hãy cách mạng bản thân trước tiên, sau mới cách mạng xã hội.

Cách mạng bản thân đây là khắc phục tất cả những thói hư, tật xấu, những khó khăn gặp phải, phải sống can đảm, không sợ hãi bạo quyền, sống lạc quan, luôn tin rằng đời sống của chính mình, của gia đình mình, của dân tộc mình sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thay vì lúc nào cũng bi quan, than thân trách phận chán, rồi đi đến chỗ trách người khác, không thể tạo dựng được tổ chức, hay vì có tinh thần “Không ăn thì đạp đổ”, mới cùng nhau gây dựng lên một tổ chức, nay chỉ vì một sự bất đồng nhỏ, đã đạp đổ, vứt bao công trình đã gầy dựng trước đây, xuống sông, xuống biển.

Để tạo ra tổ chức, một trong những điều kiện chính là những người thành lập, nhất là lúc đầu, phải có tinh thần kỷ luật tự giác.

Có lẽ đây là điều thiếu xót lớn của nhiều người Việt chúng ta, chỉ thích kỷ luật áp đặt, do ông chủ, do bạo quyền đưa xuống, hoặc áp đặt cho người khác, chứ không thích tự áp đặt cho mình kỷ luật. Vì vậy, người Việt chúng ta phần lớn thích đi làm công hơn là tự mình làm chủ.

Sống đạo đức, can đảm, lạc quan, độc lập và hy vọng, đó chính là đức tính của con người dân chủ.

Và chỉ khi nào mỗi người Việt chúng ta đều thấm nhuần được những đức tính đó, thì cuộc cách mạng dân chủ, tự do, nhân quyền mới sớm đến với Việt Nam,

Vì tôn trọng nhân quyền bắt đầu bằng tôn trọng quyền của chính mình, không sống hèn hạ, khiếp sợ, để cho những quyền căn bản của mình bị cường quyền chà đạp, sống vô lương tâm, vô liêm sỉ, vô trách nhiệm, miễn sao yên thân, theo kiểu chủ nghĩa “ mặc kệ nó “, của một số trí thức ở trong và ngoài nước, hay:  “ Nhà hàng xóm cháy thì kệ họ, miễn nhà mình không cháy là được rồi.”

Chính vì vậy, mà khi mới nhậm chức vào năm 1978, Đức Giáo hoàng Jean Paul I I, về viếng thăm quê hương, ngài đã đọc một bài diễn văn trước dân tộc Ba lan, trong đó có mấy câu quan trọng sau:

“Hãy can đảm, đừng sợ hãi và hãy hy vọng ! “

Câu nói này đã là một trong những nguyên do chính đưa đến cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền tại Ba Lan.

 Paris ngày 06/11/2012

© Chu Chỉ Nam

© Đàn Chim Việt

———————————————–

(1) Xin xem thêm những bài về cách mạng, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/

11 Phản hồi cho “Tại sao Việt Nam vẫn chưa có cách mạng?”

 1. THƯỢNG NGÀN says:

  LÀM THẾ NÀO XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT ĐẤT NƯỚC LÝ TƯỞNG ?

  Tôi không muốn nói đến lật đổ hay không lật đổ, cách mạng hay không cách mạng. Tôi cũng không nói đến cách mạng theo kiểu hoa gì cả. Bởi cách mạng hay không cách mạng, lật đổ hay không lật đổ, người VN đã biết quá nhiều từ những năm 45 của thế kỷ trước cho đến nay rồi. Cũng toàn là những danh từ, những bánh vẽ không hơn không kém. Bởi vì chỉ cần nhìn vào kết quả của những danh từ mang lại, rõ ràng biết thực chất của mọi danh từ như thế nào rồi. Bởi vậy người Việt vẫn nói, có thực mới vực được đạo. Tức chỉ có những giá trị thật, khách quan mới thay đổi được bộ mặt của một xã hội, một đất nước mà không là gì khác.
  Do đó, ý nghĩa chính thực chất chỉ là làm thế nào xây dựng được một đất nước lý tưởng, thế thôi.
  Câu trả lời cốt lõi hay vắn tắt là : một đất nước lý tưởng là một đất nước có một nền chính trị lý tưởng.
  Nhưng thế nào là một nền chính trị lý tưởng ?
  Tức là có một nền hành chánh lý tưởng, một đội ngủ lãnh đạo lý tưởng, một xã hội sinh hoạt và phát triển lý tưởng. Hay nói cách khác, tức có một nền pháp luật lý tưởng, tức hiệu quả, trong sáng, mang ý nghĩa xã hội tiến bộ thật sự.
  Thế nhưng cái gì là yếu tố đầu tiên nhất ? Đó chính là các nhân sự lãnh đạo lý tưởng. Vì cũng như cái cây, cái ngọn có phát triển tốt thì cái cây mới có cành lá xum xuê, hoa thơm, trái ngọt được.
  Yêu cầu đó buộc giới lãnh đạo phải là người có trí thức, có đạo đức cũng như có tài lãnh đạo thật sự. Cả ba yếu tố này không thể thiếu yếu tố nào. Và ba yếu tố này nếu cùng mở rộng ra toàn thể guồng máy công quyền, tức guồng máy hành chánh mọi mặt lại càng hiệu quả và càng cho kết quả.
  Đó là nói về nhân sự hay con người. Còn nói về cơ chế hay hoạt động guồng máy đất nước thì sao ? Đó phải là nền dân chủ tiến bộ hiệu lực thật sự. Bởi nếu là guồng máy độc tài, độc đoán, dù bất kỳ loại gì, cũng tự nó giam hãm nó, tự nó làm suy thoái nó, tự nó làm hại chung xã hội và đất nước. Có nghĩa tính quyết định là tính cơ chế hoạt động (dân chủ) và tính chất lượng (đạo đức, trí thức, tài năng) mà không có nguyên tắc nào khác.
  Do đó ý nghĩa của một nền chính trị “giai cấp” là một điều hoàn toàn xằng bậy. Bởi giai cấp chỉ có nghĩa là hoạt động kinh tế thuần túy. Đó là một tập con của toàn tập xã hội mà nó không thể là tập mẹ của toàn thể xã hội. Bởi nếu lấy giai cấp mà điều hành xã hội, xã hội sẽ suy thoái, tan nát, giả tạo, không còn ra thể thống nào cả. Cái mê tín hay cái u mê của Mác là lấy giai cấp mê hoặc giai cấp và mê hoặc toàn xã hội, toàn lịch sử nhân loại là như thế. Nên đó là thứ quan điểm giả tạo, phản động, sai trái nhất trong lịch sử loài người mà từ cổ chí kim hoàn toàn chưa hề có.
  Cuối cùng trở lại vấn đề : tại sao một đất nước, một dân tộc không xây dựng được một xã hội lý tưởng cho mình, một nền chính trị lý tưởng cho mình ? Có nghĩa là nó còn vấp phải trở lực mà nó còn chưa vượt qua được. Một là nó đang ở trong hoàn cảnh bị khách quan khống chế. Đó là vì nó nằm trong một chế độ độc tài nào đó mà nó đành bó tay, chưa tự nó thoát ra được. Thứ hai là bản chất nó chỉ là bản chất xoàng xỉnh, chưa tự thắng được bản thân mình, tức nó hoàn toàn thiếu những người tài giỏi, người có quyết tâm, thiện chí để giải quyết vấn đề.
  Nên nói chung lại, ý nghĩa của vấn đề suy cho cùng là cái gốc do bản thân mọi người trong xã hội đó mà không ai khác. Bởi chất lượng và ý thức của mỗi người làm nên chất lượng và ý thức chung của toàn xã hội mà không ai vào đó cả.
  Việt Nam từ lâu nay đi theo một học thuyết sai lầm về mặt khoa học, đó là học thuyết mác xít. Cho nên ngày nay liệu có ai đưa ra một học thuyết khoa học tiến bộ toàn diện hoàn toàn thay thế được cho mọi ảo tưởng của thuyết mác xít lỗi thời, sai trái hay không ? Đó chính là cái cốt lõi của một điều kiện cơ bản, chỉ hướng để xây dựng được một đất nước lý tưởng, một xã hội lý tưởng như ngay từ đầu và trên kia đã nói.

  ĐẠI NGÀN
  (08/6/14)

 2. May Vu says:

  Hằng ngày ở xứ CỜ HOA (U.S) này sao mau hết ngày ? Một tuần vài vé số LOTTERY mà không trúng để về Việt nam giựt LE mà mua hoài ,Thần tài chưa gỏ cừa , Mà bên VN “Tiền đâu mà VN lằm thế ?” Xe Mercedes dùng làm xe chở HÀNG , còn BMW , lexus nhan nhãn tung tăng láng bóng , Và bên nay mình chạy Toyota Bụi bậm , hạng 2 ,hay 3 mà xe mua lại (second hand ) Vợ củng vậy luôn ,thật là Chán chết ..? Vậy mà còn Luật lệ , giáo điều ,cấm vận nửa …mất mặt nhà BINH ..Có ai biết được ,có mình tôi buồn ..?
  Trở lại Viêt nam không có CÁCH MẠNG ? Sao mà CSVN sống DAI như vậy ? Chắc hỏi lại Tiên N , CSVN áp dụng Thần học giải phóng ,hay bảo thủ mà linh động (flexible ) chơi với Hoa kỷ , Kà kê với Trung quốc ,và sắp sửa mời Khánh Ly Bắc kỳ Ri cư(54 ) về hát Cờ Bay . Thành phố BÁC trong khi Hoài Ngô hâng say nhớ Tổng thống + gia đình Cụ Diệm ? Có lẻ họ học được bài học VNCH cùng đồ vở Đông âu ,mà ĐIỀU CHỈNH gọi là đổi mới như Obama , thắng cử rồi và làm trên $250,000 .00 phải đóng thuê thêm ? Nước Mỷ U.S có lợi ,nhà nước Việt nam khỏi thất thoát hỏi thăm sức khỏe các Đ/C như bầu bóng đá Bùi Đức ?
  Chủ nghỉa ,chủ thuyết ,chính trị như con dao 2 lười (Read my lips W.Bush ) , Như chơi GAME tất nhiên đi kiếm ,thuân lợi ,dể dàng THẮNG , CSVN còn giới hạn đầu tư và Tư do cá nhân ,Hoa kỳ là nước minh bạch thuế khóa ,Nhưng cứ làm GIÀU và CHƠI NỔI , như chúng ta cứ đi nơi sai ,địa điểm sai (wrong place,wrong time ) ắt giá phải trả đủ , Muốn có CÁCH MẠNG chúng ta phải Chơi đẹp (fair game ) Thua thì trung ,ĂN thì trả ,quá khứ lằng nhằng đánh lận con đen , Phục quốc ,Dân chủ ,Nhân quyền (GIẢ ,CUỘI )đem con bỏ chợ ,Còn luật Khủng bố lợi dụng ? Mọi sự hó hé cuả người YÊU NƯỚC lúc này thật là khó khăn ..như con QUỐC kêu trong sa mạc.

 3. Củ Lẫn says:

  Đọc tựa đề và tên tác giả tôi lần lữa không muốn mở bài này ra đọc. Bây giờ thử đọc quả nhiên, gặp toàn những điều cũ rích, phần lớn chẳng ăn nhậu gì tới thực tế của VN.

  Đặc biệt tác giả chê ngưòi Việt thiếu kiến thức, rồi lôi một lô một lốc những danh nhân cổ kim Đông Tây ra… tụng, thì thật là phi lý!

  Nhưng phi lý nhất là câu này: “Sống đạo đức, can đảm, lạc quan, độc lập và hy vọng, đó chính là đức tính của con người dân chủ. Và chỉ khi nào mỗi người Việt chúng ta đều thấm nhuần được những đức tính đó, thì cuộc cách mạng dân chủ, tự do, nhân quyền mới sớm đến với Việt Nam”.

  Một khi tất cả người Việt có những đức tính “siêu dân chủ” đó rồi, thì cần gì phải có cuộc cách mạng dân chủ ở VN nữa, vì lúc đó VN đã là… siêu dân chủ rồi…

  Thiệt (là) tình!

 4. DâM Tiên says:

  Thằng mỹ OSS nó lập ra Việt Nam Râm Chủ Cộng Hòa ( Bắc)1945.

  Thằng Mỹ CIA nó lập ra Việt Nam Cộng Hòa (Nam) na9m 1955.

  Thì thằng Mỹ sẽ làm ra cái bông hoa gì gì đó cho Vn tương lai!

  ( Thế mà cũng bàn bạc lôi thôi cù nhằng cù nhấy, hỉ !)

  • Tuần Triệt says:

   Thằng Mỹ chưa chọn được người vừa ý rứa..
   Sấm Trạng Trình nói :
   Bạch hổ kim đai ấn
   Anh hùng vương kiếm kích

 5. Khách qua đường says:

  Người Việt thường hay lầm lẫn giữa đấu tranh cho tự do dân chủ và lật đổ một chế độ độc Tài áp bức .

  Lật đổ một chế độ độc Tài chỉ là bước đầu đấu tranh cho tự do và dân chủ , đôi lúc nó lại chẳng nhiệm màu như mong đợi , trái lại tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa .

  Xã hội tiến lên tự do dân chủ nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào ý thức về tự do dân chủ của người dân . Ý thức nầy phải được bồi đắp từ học đường và xã hội qua nhiều năm tháng , qua nhiều thế hệ . Không thể bỗng dưng từ một chế độ đọc Tài chỉ sau một cuộc đảo chính hay cách mạng , có thể biến thành một xã hội có nền tự do dân chủ như các nước Mỹ , Anh , pháp ….vv..

  Người Việt thường nghỉ một cách đơn giản , nếu được sống trong một xã hội mà quyền tự do dân chủ được bảo đảm , thì mình chính là một người có tinh thần tự do và dân chủ . Điều này chưa hẳn đúng vì bản thân mình chỉ mới được thừa hưởng , đôi lúc quên rằng chính mình vẫn còn mang nặng một đầu óc cực đoan , độc Tài hay phong kiến .

  Chính người VN ngày hôm nay đã quá kinh nghiệm vì bị ăn bánh vẽ bởi hai từ tự do và dân chủ qua nhiều chế độ , cũng như bị khiếp nhược trước tính chất tàn bạo ,độc tài , áp bức của chế độ CS sau nhiều năm tháng , nên đa số có Thái độ an thân Thủ phận cho bản thân , cho gia đình .

  Do đó , ngọn cờ cách mạng hay phong trào cách mạng tại VN để lật đổ chế độ CS hiện nay , nếu có xảy ra , chắc chắn phải do những Đảng viên CS thức tỉnh khởi xướng châm ngòi , kết hợp cùng những Đảng viên CS bất mãn do tranh chấp hay Thanh trừng Nội bộ

  Hy vọng có một cuộc cách mạng Hoa lài tự phát từ quần chúng tại VN như hiện nay , là một hy vọng không thực tế và hết sức mỏng manh .

  • Builan says:

   ” Chính người VN ngày hôm nay đã quá kinh nghiệm vì bị ăn bánh vẽ bởi hai từ tự do và dân chủ qua nhiều chế độ , cũng như bị khiếp nhược trước tính chất tàn bạo ,độc tài , áp bức của chế độ CS sau nhiều năm tháng , nên đa số có Thái độ an thân Thủ phận cho bản thân , cho gia đình .

   Do đó , ngọn cờ cách mạng hay phong trào cách mạng tại VN để lật đổ chế độ CS hiện nay , nếu có xảy ra , chắc chắn phải do những Đảng viên CS thức tỉnh khởi xướng châm ngòi , kết hợp cùng những Đảng viên CS bất mãn do tranh chấp hay Thanh trừng Nội bộ
   Viết như thế nầy mơí là TRÍ TUỆ đĩnh cao thứ thiệt! Khàc với “đĩnh cao trí tuệ công Hù ” !
   Cho tôi cùng ký tên với Khách qua đường ! Cảm ơn ! thêm cả buncuoiwa nứa !

 6. buncuoiwa says:

  Người Việt chỉ đến khi chết đến đít mới chịu vùng lên và….máu đổ,đầu rơi,trả thù tàn bạo…(qua lịch sử 4000 năm văn hiến) vì vậy Việt nam chưa có cách mạng(ngoại lệ Minh râu mang cái Mác-Lê vô xứ ta nhưng sự tàn bạo là số dzách)!

 7. Ảo vọng says:

  Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào …

 8. kbc3505 says:

  Với cái nhìn chủ quan của một người sống trong chế độ tự do dân chủ nó hoàn toàn khác với cái nhìn của người dân đang sống và sinh hoạt trong nước.
  Cứ so sánh đời sống người dân cách đây khoảng một thế hệ trở về trước, nghĩa là trước đổi mới 1986 và miền Bắc trước 1975. So sánh với thế hệ trước, cái xe đạp không có để đi, cái đài nhỏ không có để nghe, hay miếng thịt lợn… với xã hội xe cộ nghẹt đường bây giờ và vật chất của tư bản đầy rẫy thì còn lâu người dân mới xuống đường làm cách mạng. Chỉ khi nào tư bản bỏ đi, người dân không có việc và mọi thứ đang có vụt mất hết thì người dân mới xuống đường hỏi tội chế độ.

  kbc

 9. lão làng says:

  Phải thành thật mà nói VN khó có 1 cuộc cách mạng như mọi người mong muốn , ngoài những lý do mà tác giả đã phân tích.Chừng nào ở TQ không có 1 biến cố trọng đại xảy ra thì VN vẫn như hiện nay,hàng dân dã ít học chứ không nói đến hàng sinh viên ,trí thức cũng thấy là TQ đang đè đầu cỡi cổ cấp lãnh đạo VN.Nhìn sang các nước nhỏ trên thế giới dù có sống cạnh 1 anh khổng lồ cũng không xảy ra tình trạng như VN , dân tộc VN với 4000 năm văn hiến + 90 triệu hiện nay để TQ lấn áp , chi phối mọi mặt đó là 1 nỗi đau không thể tả .Giờ đây chỉ chờ ngày như Tân Cương hay Tây Tạng .

Leave a Reply to buncuoiwa