WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Phương Uyên nạn nhân trong trận đánh “Đồng Chí X”?

 

Bài tháng trước khi viết về những tranh chấp nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam, tôi có nhắc đến bạn Nguyễn Phương Uyên một bạn trẻ trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước vừa bị công an bắt. Bạn bị bắt vì đã rải truyền đơn với hai câu thơ “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”. (xin xem bài “Đánh ‘Đồng Chí X’: Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi.”). Thứ bảy vừa rồi Phương Uyên bị đưa lên truyền hình đọc lời “thú tội” đã viết dán truyền đơn, vẽ treo cờ vàng ba sọc đỏ. Bài viết này xin tiếp tục sử dụng năm yếu tố cơ bản của lý thuyết trò chơi làm rõ tình hình vụ án.

Người chơi

Cuộc chơi lần này một bên nhà cầm quyền cộng sản đang ra tay đàn áp tuổi trẻ yêu nước, còn phía bên kia là các thành phần dân tộc đang tìm cách xích lại gần nhau.

Tin Phương Uyên bị bắt đã nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Hình ảnh Phương Uyên một sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghệ Thực phẩm tươi cười ôm con gấu vải đã nhanh chóng trở thành một hình ảnh thân thương trên các diễn đàn tự do. Mọi người lo âu cho Phương Uyên một nạn nhân mới nhất của công an. Bạn bị bắt vì “ghét Trung Quốc”, mà “ghét Trung Quốc” là một tình cảm chung cho tòan dân tộc Việt Nam, một dân tộc đang mất dần tự trị.

Hằng trăm bạn cùng lớp Phương Uyên nhanh chóng viết thư cầu cứu Trương Tấn Sang. Rồi hằng trăm người đồng ký một bức thư yêu cầu Trương Tấn Sang can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Khởi đầu công an còn chối, sau họ phải nhận, rồi lại phải mang Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha lên truyền hình “thú tội”. Sau đó cả một dàn tuyên giáo và công an mạng thi nhau vẽ tội cho hai người.

Ngòai tội thả truyền đơn và treo cờ vàng, bạn Đinh Nguyên Kha còn bị khép mua các hóa chất ở chợ Kim Biên về làm thuốc nổ. Bằng chứng là một băng thâu hình bạn Kha thử thành công thuốc nổ. Tiếng nổ nghe “tẹt” nhỏ hơn tiếng pháo lép thế mà bạn Kha dám nghĩ đến chuyện giật xập “tượng đài Hồ Chí Minh”. Thật đúng là trò trẻ con do công an dàn dựng.

Người thứ ba tên Nguyễn Thiện Thành, học cùng trường Đại Học với Phương Uyên. Bạn Thành cũng thuộc Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước bị truy lùng đã phải trốn sang Thái Lan. Phương Uyên “thú nhận” nghe theo Thành gia nhập Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước để có tiền ăn học. Cha của Nguyễn Thiện Thành nghe thế đã chính thức cho biết: bên Thái con ông còn không đủ tiền sinh sống nói chi đến việc trợ cấp cho Phương Uyên. Lại thêm một trò trẻ con do công an dàn dựng.

Còn cha mẹ Phương Uyên thì tỏ ra hãnh diện và khâm phục hành động yêu nước của bạn. Họ tin rằng mọi chuyện chỉ là dàn dựng nhằm khép án và kết tội hai bạn trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước.

Cả một dàn an ninh và tuyên giáo cộng sản chỉ đưa ra những bằng chứng thiếu thuyết phục về họat động chống đối nhằm lật đổ chính quyền của vài người trong Phong Trào. Thói quen vu khống, dàn dựng của họ không mang lại kết quả lần này. Họ không dựng lên được một vở tuồng với các diễn viên đứng đằng sau Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước. Chỉ lộ ra là hình ảnh một nhóm nhỏ vài bạn trẻ yêu nước đơn phương và chủ động hành động. Họ không thể ngồi yên khi nước mất nhà tan.

Chiến Thuật (Tactics)

Dưới chế độ cộng sản những màn bắt cóc, khủng bố, khép tội, khép án vẫn thường xuyên xảy ra. Vào thời điểm đang xảy ra Hội Nghị 6, việc bắt cóc Nguyễn Phương Uyên là để lái dư luận đang sôi nổi bàn tàn về thắng lợi vẻ vang của đồng chí X con sâu chúa của bầy sâu cộng sản. Cũng là để khủng bố tinh thần giới trẻ, một tầng lớp đang thức tỉnh và liên kết biểu lộ tinh thần yêu nước thương nòi.

Hành động của nhà cầm quyền cộng sản cho thấy họ vẫn dùng những thủ đọan quen thuộc, không còn thích ứng với thời đại thông tin tòan cầu. Họ còn thiếu thiện chí và khả năng để hội nhập nền văn minh nhân lọai. Việc hai bạn trẻ bị đưa lên truyền hình nhận tội chỉ tạo thêm sự ngăn cách giữa người dân, giữa thế giới tự do và thiểu số cầm quyền Hà Nội.

Hành động viết dán truyền đơn, vẽ treo cờ vàng ba sọc đỏ mà các bạn bị khép tạo một dư luận rộng rãi. Thông tin mạng đã nhanh chóng bẻ gẫy các vu khống rẻ tiền của guồng máy an ninh và tuyên truyền cộng sản. Hằng trăm, hằng ngàn người đã chính thức lên tiếng, chia sẻ sự quan tâm và trách nhiệm. Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau, nhưng rõ ràng một xã hội đa nguyên đang hình thành và hầu như tất cả đều đồng cảm hay đồng thuận với hành động của các bạn trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước. Họ hành động vì không thể ngồi im.

Quy tắc hay luật chơi

Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền vì thế họ vẫn chơi theo luật do họ đặt ra. Vẫn bắt cóc, vẫn khủng bố, vẫn khép tội, khép án, vẫn đứng trên dư luận và xem thường quốc tế. Cộng sản không thể thay đổi, nhưng luật chơi đã phải thay đổi.

Khi cộng sản chiếm miền Nam, thế hệ chúng tôi cũng đã từng làm như các bạn. Chúng tôi không thể làm ngơ xem cộng sản cướp bóc dân lành, bắt tù cha anh. Chúng tôi cũng viết dán truyền đơn, cũng vẽ treo cờ vàng ba sọc đỏ, nếu chúng tôi bị bắt không ai biết tới. Cuộc đấu tranh cho tự do vẫn đang tiếp diễn, khác chăng là các bạn trong Phong Trào Tuổi trẻ Yêu Nước đang được cả thế giới quan tâm. Cộng sản dù bản chất không đổi nhưng vẫn không dám thẳng tay đàn áp.

Chỉ ba năm về trước, sau vài ngày bị giam luật sư Lê công Định, kỹ sư Trần Hùynh Duy Thức, ông Trần Anh Kim, ông Lê Thăng Long và bạn Nguyễn Tiến Trung cũng phải lên truyền hình đọc lời “thú tội”. Hành động của họ tạo một dư luận có lợi cho nhà cầm quyền, khác hẳn lần này, mọi người xem hai bạn như một nạn nhân của guồng máy công an cộng sản. Rõ ràng cách chơi và luật chơi của đảng Cộng sản đã hòan tòan bị bẻ gẫy.

An ninh cộng sản còn chơi trò hạ cấp đến trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm bắt các bạn sinh viên viết cam kết là chưa bao giờ viết lá thư gởi Trương Tấn Sang. Trước cổng trường, công an vừa chầu trực, vừa hăm dọa, họ như sợ các bạn trẻ sẽ nổi dậy làm lọan cướp chính quyền.

Có áp bức ắt hẳn sẽ có đấu tranh luật chơi mới đã bắt đầu từ tuổi trẻ yêu nước, họ không thể ngồi im nhìn bạn mình bị áp bức, nhìn nước mất, nhìn nhà tan. “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng” trở thành một phương châm cho các bạn trẻ dấn thân hành động.

Phạm vi của Trò Chơi (Scopes)

Trước đây khi số người bất đồng chính kiến chỉ đếm trên đầu bàn tay, thì công an cộng sản dễ dàng canh giữ từng người. Hôm nay họ đã phải canh cả một trường Đại Học. Phạm vi cuộc chơi đã lan đến giới trẻ.

Trong đảng thì diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngòai đảng thì người dân ngấm ngầm liên kết đứng lên. Nhà cầm quyền cộng sản nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Khi họ càng khủng bố càng bắt bớ thì vòng vây càng bị xiết chặt, dấu hiệu của sự cáo chung càng rõ hơn.

Phương Uyên và các bạn Tuổi Trẻ Yêu Nước đã dấn thân hành động “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”, mọi người đang nối bước theo sau.

Giá trị gia tăng (Added values):

Đảng Cộng sản đã chính thức xác nhận hiện đang đấu tranh cho sự sống còn của “Đảng”. Ý thức của người dân mỗi ngày một gia tăng và hành động của người dân mỗi ngày một cụ thể, một quyết liệt hơn. Các bạn trẻ Việt Nam không còn thờ ơ việc nước, họ đã dấn thân hành động: “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”.

Còn gì giá trị hơn khi danh dự của dân tộc được phục hồi và tương lai của đất nước được vinh quang. Nội dung truyền đơn Phương Uyên viết và phổ biến đang trở thành châm ngôn, thành giá trị để mọi người dấn thân tranh đấu.

Kết Luận

Vừa viết bài này, tôi vừa theo dõi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, vừa mong mỏi các bạn trẻ Việt Nam sẽ có những cơ hội công khai tranh luận mọi vấn đề một cách cởi mở thay vì vẫn phải tiếp tục viết dán truyền đơn, vẽ treo cờ vàng ba sọc đỏ. Một cuộc chơi vô cùng bất công cho các bạn. Nhưng nếu chúng ta cúi đầu thì đảng cộng sản sẽ tiếp tục đạp trên đầu chúng ta, tiếp tục bán nước, tiếp tục buôn dân. Cộng sản không cho chúng ta một con đường một cơ hội lựa chọn.

Trong khi Phương Uyên bị bắt, bị tù, tôi có quá lạc quan khi viết bài này hay không ? Thưa không:
Khi nghe tin Phương Uyên bị bắt tôi tìm thấy bên ngòai facebook Tiểu Vy (Nguyễn Phương) Uyên, bạn đã tự giới thiệu mình như sau “thik (thích) sự yên tỉnh nhưng sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội…”. Phương Uyên không cô đơn, không ai bỏ rơi, ai phản bội bạn, mọi người luôn quan tâm đến bạn.

Phải nói chính Phương Uyên đã giúp thế hệ chúng tôi bớt cô đơn. Bạn là biểu tượng sức sống, của niềm tin vào thế tất thắng của dân tộc. Đối đầu với bạn là một lũ già nua tham ô buôn dân bán nước đang bị đào thải.

Phương Uyên cũng tự đánh gía mình là “…ham chơi vui học hỏi …”. Nếu thế hệ của chúng tôi trên đường đấu tranh chịu tích cực hơn, chịu hy sinh hơn, có thể bạn đã không phải trả một giá quá đắt cho cuộc chơi: “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”. Hãy xem tù đày như cuộc chơi, học hỏi từ cuộc chơi để trưởng thành. Đừng để con em của các bạn phải tiếp tục dấn thân tù đày.

Cũng bên ngòai Facebook, Phương Uyên cho biết phương châm của bạn là “Cuộc đời là đại dương mênh mông, ai ko (không) bơi sẽ chìm”, bạn đã ra biển đầy sóng gió, bạn đang trưởng thành để trở thành một thuyền trưởng lái con tầu Việt Nam qua các cơn sóng gió. Sóng gió rồi sẽ qua, bạn sẽ trưởng thành sẽ trở thành lãnh đạo của một Việt Nam Độc Lập Tự Do.

Cám ơn Phương Uyên, cám ơn Nguyên Kha, cám ơn các bạn trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước, các bạn như những cánh én nhờ các bạn tôi đã thấy mùa xuân, mùa xuân cho dân tộc Việt Nam.

9/11/2012, Melbourne, Úc Đại Lợi

© Nguyễn Quang Duy

——————————————————–

Xin xem bài Nguyễn Quang Duy, 10-2012, “Đánh ‘Đồng Chí X’: Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi.”

3 Phản hồi cho “Nguyễn Phương Uyên nạn nhân trong trận đánh “Đồng Chí X”?”

 1. taquangduy says:

  Tôi là người Việt Nam, là một tín hữu Công giáo. Tôi có một vài điểm này:
  - Chúa của chúng tôi khi bị đóng đinh vào thập giá vì những kẻ ganh ghét, Người không hề tức giận hay sỉ nhục họ mà chỉ nói: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm (Lc 23,34)”. Một người là Chúa còn nói như vậy, các bạn là con người không hơn không kém vậy sao các bạn có những lời nói…
  - Giáo hội Công giáo chúng tôi ngay từ khởi đầu đã bị bách hại, bách hại cả Vị Sáng lập ( Chúa Giêsu ) nhưng càng bách hại chúng tôi càng phát triển vững vàng: đâu phải nhờ những cuộc chiến tranh ép buộc người ta theo đạo. Các bạn thử xem: trên thế giới tôn giáo nào là tôn giáo lớn mạnh nhất, có sự ảnh hưởng lớn nhất?
  - Đây mới là điều quan trọng, mong các bạn suy nghĩ cho thật kĩ lưỡng: Nếu trong gia đình các bạn, bố hoặc mẹ bạn ngoại tình ( có người khác ) và muốn chia rẽ nhau mãi mãi ( vì người khác ), người bạn vô cùng yêu quý không cần tới bạn ( vì có người thứ 3 xen vào giữa ), bạn sẽ làm gì? Chắc chắn bạn sẽ tìm đủ mọi cách để mối quan hệ đó trở lại như xưa đúng không, hay là bạn muốn cho gia đình bạn chia rẽ mãi mãi, bên bạn không cần bất cứ người yêu thương nào? Vậy thì bạn thử nghĩ xem: một đất nước đang nguyên vẹn, bỗng nhiên có kẻ vào muốn chia cắt mãi mãi hoặc muốn giữ nguyên nhưng phải do kẻ đó toàn quyền quyết định mọi việc, bạn muốn không?
  HÃY SUY NGHĨ CHO THẬT KĨ NHA CÁC BẠN. CHÚA chúng tôi đầy lòng xót thương luôn chúc lành cho các bạn, dù bạn là ai, là người như thế nào!

 2. Phan Liên says:

  PU là nạn nhân trong trận đánh đồng chí X? Tiếc là bài viết không khai thác được chi tiết này. Dù sao cũng rất cảm ơn tình cảm của tác giả.

  Về vụ Đinh Nguyên Kha, gia đình đã chính thức lên tiếng phản đối những lời bịa đặt của báo chí và CA, nhưng thói thường của bọn côn đồ là “thấy bất lợi thì câm họng làm lơ”. Bài này nhiều chi tiết sáng giá, các bạn quan tâm đến vụ PU đừng bỏ qua:

  http://www.hennhausaigon2015.com/2012/29518/

  “Ông Huỳnh Văn Nhựt Phó phòng PA92 khẳng định chính xác rằng những thông tin trên báo có nhiều điểm chưa chính xác và gây hiểu lầm một số nội dung. Bởi báo chí bây giờ ngoài đăng tin, họ chú trọng đến doanh thu. Tính chất thương mại được đặt lên hàng đầu. Ông Nhựt khuyên tôi nên liên hệ với các Báo để chỉnh sửa lại cho đúng nội dung, bảo vệ quyền lợi và uy tín của bản thân.”

  Tôi không tin vào lời giải thích mang tính bào chữa của các điều tra viên và lãnh đạo của Công An Tỉnh Long An. Dù là bào chữa kiểu này như tự bôi phân trát bùn vô mặt. “Tính chất thương mại được đặt lên hàng đầu.” CA không thiếu tiền đến nổi phải bắt người, dựng chuyện, đăng tin để tăng thu nhập cho tờ báo.

  Qua lời kêu cứu của anh Đinh Nhật Uy, người đọc cũng ngạc nhiên biết thêm chi tiết:

  “Tất cả các cơ quan báo đài đều ghi Kha là “sửa chữa máy vi tính” trong khi ngay lúc bị bắt tôi và gia đình đã nói Kha là Sinh Viên, có giấy tờ hẳn hoi. Vậy mà các đồng chí vẫn “thợ sửa máy tính””

  Việc gọi Kha là thợ sửa máy vi tính là một cố ý, nhằm tạo dư luận cô Uyên có những quan hệ lung tung, bừa bãi. Hay CA tránh đụng chạm thêm vào thành phần nhạy cảm: giới sinh viên, học sinh. Chúng ta đừng quên, cậu sinh viên Đinh Nguyên Kha cũng đang là một nạn nhân của bọn côn đồ. Cộng đồng mạng, giới sinh viên học sinh, hãy lên tiếng bảo vệ cậu ấy.

  “Tôi còn nói rõ, thuốc nổ đen đó tôi hay gọi là ‘thuốc bồi”, dùng để đốt phào bông chơi thôi chứ tính chất nổ của nó yếu xìu và chế tạo thì dễ ẹc. Ngoài pháo bông tôi dạy Kha rất nhiều môn khác như kỹ thuật điện, kỹ thuật nhiệt, cơ khí, sinh vật và các kỹ năng sống. Biên bảng ghi lời khai của tôi có giấy tờ hẳn hoi, có chữ ký của cơ quan công an. Vậy mà đến giờ, các đồng chí vẫn quả quyết rằng “Kha còn nhận được tài liệu pha chế thuốc nổ của Thành gửi về để nghiên cứu sau đó ra chợ Kim Biên mua hóa chất về pha chế thuốc nổ.”

  Cậu SN nghèo này có vẻ hiếu học, hay thử nghiệm. Lẽ ra chỉ nên học vẹt bài vở trong trường là đủ. Ông anh đã nhận “tội” dạy em làm pháo, nhưng CA vẫn kiên quyết đăng tin: làm thuốc nổ theo chỉ thị của bọn phản động nước ngoài. Đăng tin mà không hề có chứng cớ. Tài liệu của nước ngoài đâu? Hay là kịch bản cũ mèm: hai cái bao cao su.

  Nhân đây, tôi nhắc lại lần nữa ông Đặng Vũ Ngoạn bí thư đảng ủy trường ĐH công nghệ thực phẩm, tân hiệu trưởng, hãy thôi ngay trò chó săn đàn áp sinh viên. Chẳng phải vì mới được thăng chức (qua một con đường bẩn thỉu) mà ông nhanh nhảu lộ bản mặt tay sai “còn đảng còn mình”. Bốn đồng chí còn lại trong ban chấp hành đảng bộ, hãy tự tra vấn lương tâm (nếu có). Đừng để cư dân mạng phải trưng bản mặt tội ác của các đồng chí lên cho thế giới phỉ nhổ. Cái trường đại học nhỏ xíu mới thành lập của quý vị chẳng lẽ là chỗ chứng tỏ lòng trung thành với đảng hơn là vì chức năng giáo dục.

  Prof. Dorothea Wenzel, đại học Hamburg – Đức, hiện đang cộng tác trong chương trình hỗ trợ cho ĐH Công nghệ Thực phẩm (ĐHCNTP). Các bạn ở Đức có thể gửi email thông báo cho giáo sư về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và chiến dịch đàn áp khủng bố sinh viên của lãnh đạo ĐHCNTP. Liên lạc qua:

  Kontaktdaten

  Prof. Dorothea Wenzel
  Dekanin DMI
  E-Mail: dorothea.wenzel@haw-hamburg.de

 3. Trương Quốc Vương says:

  Hoa Lài

  (Tặng : Nguyễn Phương Uyên)

  Em,cánh hoa vừa nở
  Đẹp đến phải nghiêng mình
  Non sông này thơm ngát
  Chiếc môi cười xinh xinh

  Giữa một bầy quạ,sói
  Chú bồ câu trắng tinh
  Xin đừng làm ô uế
  Một tâm hồn lung linh

  Con sông Phan khô cạn
  Không in được trời mây
  Bỗng một ngày lấp lánh
  Nhờ em mà thơm lây

  Mai này chim tung cánh
  Trời tự do bao la
  Quê hương thay màu nắng
  Tình yêu thương chan hoà

  Em sẽ về với mẹ
  Em sẽ hát bên cha
  Và người em yêu nữa…
  Xuân về chắc không xa

  Ngày ấy anh sẽ đứng
  Cách em , xa thật xa
  Để giấu dòng lệ nóng
  Mừng quê hương thắm hoa.

  Trương Quốc Vương.

Phản hồi